⚠️ Încearcă noul forum!

Salubritate+deszapezire

Noutăți și discuții despre infrasctructura actuală, despre utilitățile și serviciile publice din oraș

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde Bogdan Ciorascu » Mie, 04 Sep 2019, 21:19

andrei11 scrie:Să nu spuneți că nu v-am avertizat...Se ocupă cineva din Primărie de Contractele de deszăpezire pentru Iarna 2019 - 2020 ?
:mrgreen:

RADET-ul :rofl:
Bogdan Ciorascu
Membru Bronze
 
Mesaje: 284
Membru din: Mar, 09 Mar 2010, 20:41

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde aztec » Mie, 04 Sep 2019, 22:06

Nu avem inca o Companie Municipala pentru Dezapezire..?
Sa se faca...
Avatar utilizator
aztec
Membru Silver
 
Mesaje: 2722
Membru din: Mie, 30 Iun 2010, 20:08

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde Cristi N » Joi, 14 Noi 2019, 21:53

Licitația de 1,15 miliarde lei organizată de Primăria Sectorului 2 pentru serviciul de salubrizare: CNSC a admis contestația care reclama că se consolidează monopolul Supercom

Consiliul Național de Soluționarea Contestațiilor a admis contestația făcută de firma Romprest la licitația de 1,15 miliarde lei organizată de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice, pentru următorii 7 ani. Romprest acuza că în caietul de sarcini se cere o cifră de afaceri mult prea mare, 305.000.000 lei pe ultimii 3 ani, o perioadă mult prea scurtă pentru obținerea autorizației de mediu pentru stația de sortare și pentru construirea acesteia, dar și cerințe care ar produce pierderi financiare, de exemplu că utilajele de deszăpezire să nu poată fi folosite vara în alte activități. Contestatarul este de părere că aceste condiții erau de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, respectiv Supercom. CNSC a admis în mare parte toate observațiile contestatarului, iar Primăria le-a îndreptat.

”Consiliul apreciază că valoarea minimă solicitată prin documentatia de atribuire pentru cifra medie de afaceri, este prea mare, încălcând principiul proportionalităţii, restrângând participarea operatorilor economici la procedura de atribuire. Faptul că operatorii economici ar putea să se asocieze sau să apeleze la un terţ susținător nu reprezintă o soluţie reală, ci, mai degrabă un subterfugiu legal a cărui aplicare ar putea conduce la apariţia unui risc financiar pentru derularea contractului de delegare de gestiune, prrin faptul că asociatul sau ofertantul care execută efectiv contractul în cauză ar putea să nu aibă capacitatea financiară să sustină cheltuielile aferente primului an de concesiune”, se arată în motivare. Consiliul a stabilit că solicitarea contestatoarei de reducere a valorii minime pentru cifra medie de afaceri la 150% din valoarea primului an de concesiune este corectă şi a obligat Primăria Sectorului 2 să facă modificările necesare.
În ceea ce priveşte solicitarea contestatoarei legată de "acordarea permisiunii ca, în situaţia în care nu este asigurat volumul estimat de servicii din caietul de sarcini, operatorul să utilizeze dotările asigurate pentru sectorul 2 pentru prestarea altor activități”, Consiliul a decis că menţinerea unei astfel de cerinţe, în condiţiile în care nu sunt prevăzute tarife de staționare pentru stationare sau pentru perioada de neutilizare care să-i asigure ofertantului acoperirea cheltuielilor independent de gradul de variatie, este excesivă şi trebuie eliminată din documentația de atribuire, ofertantul având obligatia de a presta serviciile în condiţiile de calitate şi termenele impuse prin caietul de sarcini.
Referitor la criticile legate de exclusivitate pentru utilajele de deszăpezire, Consiliul a decis că sunt fondate și a obligat Primnăria să le elimine.
”Consiliul retine ca fondată critica legată de existenţa unor inadvertente intre utilajele solicitate în caietul de sarcini şi tarifele pentru activitatea de deszăpezire din formularul de ofertă şi va obliga entitatea contractantă la corectarea acestora. În ceea ce priveşte cerinţa privind extinderea perioadei de mobilizare, Consiliul constată că, în susținerile sale, contestatoarea prezintă elemente din care rezultă o astfel de necesitate, respectiv durata legală de emitere a autorizatiei de mediu este de 90 de zile lucrătoare şi, ca urmare obligă entitatea contractantă la modificarea perioadei de mobilizare la 135 zile”, se mai arată în decizie.
Consiliul a mai reținut ca fiind fondate criticile contestatoarei privind obligatia de a prezenta declaratii de disponibilitate și recomandări pentru personalul propriu, dar prezentarea unei declarații de disponibilitate şi recomandări de la beneficiari pentru personalul ce nu este angajat al ofertantului rămâne obligatorie, reţinut fiind argumentul entității contractante legat de posibilitatea de verificare al acestuia.
CNSC a respins două dintre cererile contestatarului. ”Consiliul va respinge criticile contestatoarei legate de cerinţa de inlocuire a măturilor cu echipamente de aspirat acționate electric şi de modul de colectare a deşeurilor reciclabile la blocurile cu regim mare de înălțime. Criticile legate de modelul de contract formulate de contestatoare vor fi respinse de către Consiliu, deoarece acesta conţine informații clare şi explicite privind inadvertentele sesizate, detaliate concludent de entitatea contractantă în punctul de vedere transmis”, se arată în decizie.
Firma care a făcut contestația la CNSC cere suspendarea licitației și modificarea condițiilor care ar îngrădi dreptul de participare la licitație. Potrivit viceprimarului Dan Cristian Popescu, firma care contestă licitația este Romprest.
”Dorim să supunem atenţiei dumneavoastră mai ales faptul că toate condițiile acestei documentații sunt de natură să consolideze monopolul agentului economic care prestează în prezent serviciul, deoarece sunt impuse realizarea de imobile şi obţinerea de autorizaţii legate de acestea în termene extrem de scurte, imposibil de respectat de către un alt operator. Menţinerea unui monopol şi a situației de captivitate a unei autorități față de un prestator încalcă regulile achizițiilor publice, ale concurenţei şi este extrem de păguboasă pentru toate părțile implicate, cu excepția deținătorilor acestui monopol”, se arată în contestație.
Nemulțumirile au fost legate de mai multe condiții impuse de Primăria Sectorului 2 în caietul de sarcini.
”Cerințele de calificare excesive, impunerea exclusivității utilizării dotărilor (inclusiv pentru deszăpezire) doar pe teritoriul Sectorului 2, necorelările între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în Propunerea Tehnică, cerințe tehnice neuzuale și inadecvate: înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime, o perioada de mobilizare mult prea scurtă, formulare cu cerințe nejustificate și nerealizabile sunt condiții de natură să influențeze în mod fundamental decizia unui ofertant de a participa la procedură. În ipoteza în care nu s-ar dispune suspendarea procedurii de atribuire, subscrisă, că și alți potențiali ofertanți, ar fi privată de posibiltatea de a depune oferta în cadrul acesteia, dat fiind caracterul nelegal, incomplet, neclar și inconsecvent al prevederilor Documentației de atribuire”, se arată în contestație.
Contestatarul a mai reclamat că termenul dat pentru construirea stației de sortare este nerealist.
”Pagubele ar putea să apară pe parcursul derulării contractului, deoarece activitățile de sortare a deşeurilor municipale nu pot fi prestate în condiţiile prezentului contract şi de asemenea nu pot face obiectul unei subdelegări. Aceste activități implică construcţia de imobile complexe şi specifice (stație de sortare a deșeurilor) și o serie de activități preparative, cum ar fi identificarea locului/terenului de construcție, pregătirea documentelor și proiectelor etc. Termenele impuse, în cadrul cărora nu se pot realiza mobilizarea şi dotarea cu utilaje, ori dobândirea sau construcția de imobile sau instalații, numărul mare și caracteristicile speciale ale dotărilor că şi inadvertențele legate de tarifele de deszăpezire care influențează modul de facturare şi plata a serviciului, o serie de cerințe neuzuale și nespecifice sunt de natură se determine pagube, pentru că obligaţiile imposibil de realizat pot conduce la pierderi contractuale, iar un mod defectuos de plată şi facturare, la rândul sau, poate fi păgubos că și cerințele nespecifice care determina costuri nejustificate ori chiar imposibilitatea prestării unor activități sau operațiuni”, se mai arată în contestație.
Contestatarul mai cerea scoaterea clauzelor care ar defavoriza alți agenți economici și ar îngrădi posibilitatea de a participa la licitație.
”Solicităm Consiliului admiterea că întemeiată a prezenței contestații, urmând că prin Decizia ce va pronunță să oblige Autoritatea Contractantă la adoptarea următoarelor măsuri de remediere: reducerea nivelul cerinței privitoare la cifra de afaceri medie anuală până la 150% din valoarea estimată anuală a contractului de delegare a gestiunii; acordarea permisiunii că în situaţia în care nu este asigurat volumul estimat de servicii din Caietul de sarcini, operatorul să utilizeze dotările asigurate pentru Sectorul 2 pentru prestarea altor activități din care să îşi poată asigura venituri acoperitoare, în condițiile în care asigură dotări suficiente pentru prestarea serviciilor în cadrul contractului, pentru cantitățile reale, reduse față de cantităţile estimat inițial; introducerea în Caietul de sarcini a unui paragraf care să se precizeze că exclusivitatea utilizării dotărilor pentru deszăpezire nu este aplicabilă decât pentru sezonul de deszăpezire, în condițiile în care ele ar putea fi folosite pentru alte activități în afară acestuia, evitându-se niște pierderi nejustificate”, se arată în contestație.
Contestatarul a mai cerutasigurarea unei corelări precise între dotările solicitate în Caietul de sarcini și cele pentru care se solicită tarife în propunerea tehnică, renunţarea la cerința privitoare la înlocuirea maturilor cu echipamente de aspirat acționate electric, orientând dotările respective pentru operațiuni adecvate şi eficiente, cum ar fi întreținerea curăţeniei; renunțarea la colectarea din poartă în poartă la blocuri cu regim mare de înălțime a aşa numitei fracții uscate (plastic/metal/hârtie/carton) și alinierea la prevederile normativelor din domeniu prin stabilirea de puncte de colectare pentru deşeuri, care să satisfacă condițiile de igienă, confort urban şi eficiență a prestației.
Alte cerințe erau: extinderea perioadei de mobilizare la un termen realist și fezabil de cel puțin 180 de zile; eliminarea cerințelor privitoare la Declarația de disponibilitate dată de personalul angajat cu contract de muncă și la recomandările de la beneficiari pentru experiență profesională a angajaților, corectarea clauzelor contractului pentru că ambele părți să poate aplică penalități simetrice în cazul nerespectării prevederilor contractului de către partener, într-un cuantum predeterminat şi de asemenea, ambele părți să aibă dreptul la reziliere pentru nerespectarea obligaţiilor de către partenerul contractual, dar în condiții de preaviz şi cu termene de remediere prestabilite.
Licitație de 1,15 miliarde de lei pentru salubrizarea Sectorului 2
Primăria Sectorului 2 a lansat la finalul lunii septembrie, în sistemul electronic de achiziții publice, licitația pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale și deszăpezirea căilor publice din sector, pentru următorii 7 ani. Valoarea contractului este estimată la 1,15 miliarde de lei.
Obiectul contractului îl reprezintă "prestarea unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a localităților în regim de gestiune delegată, respectiv:
a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituții, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori;
b) sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat;
c) colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora;
d) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;
e) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare.", se arată în anunțul de concesionare.
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 10 decembrie 2019.
Posibil monopol pentru sortare
Primăria Sectorului 2 cere acordul Consiliului General al Municipiului București să se asocieze cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, potrivit unui proiect aprobat la ședința Consiliului Local Sector 2 din luna septembrie. Supercom, deținută de un fost senator PSD, Ilie Ciuclea, ar urmă să construiască acest centru, în valoare de 45 milioane de euro, pe cheltuiala sa, însă Sectorul 2 se angajează să dea gunoiul municipal din Sector către acest centru pentru următorii minim 20 de ani, cu excepția celui care va fi ars la incineratorul Primăriei Capitalei.
Practic se dorește instituirea unui nou monopol, deoarece Primăria Sectorului 2 va plăti către acest centru un cost de sortare care este în medie echivalent cu costul de depozitare la groapă, circa 130-150 lei/tonă, iar prețul va crește în următorii ani, potrivit datelor din piață. În București sunt în acest moment 5 astfel de stații de sortare, inclusiv Primăria Sectorului 3 își face una, iar firesc ar fi atribuirea contractelor de sortare și valorificare să se facă prin licitație. Și Supercom ar avea o astfel de stație, potrivit datelor din studiul de oportunitate făcut de Primăria Sectorului 2 pentru delegarea serviciului de salubrizare.
”În perioada 01.11.2010 - 31.12.2012, S.C. SUPERCOM S.A. a achiziționat și pus în funcțiune Uzina de sortare/pretratare deșeuri solide municipale cu o capacitate de procesare de 125.000 tone/an”, se arată în document.
În plus, Consiliul General al Municipiului București a adoptat în luna august Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor pentru București. La pagina 315 este scrisă următoarea obligație pentru sectoare: "Organizarea de către sectoare a licitațiilor pentru delegarea gestiunii activității de sortare."
Reamintim că Primăria Sectorului 2 are un contract de peste 20 de ani cu firma Supercom, pentru colectarea deșeurilor și deszăpezire, în ultimii 10 ani contractul fiind prelungit prin acte adiționale. Abia acum, după ce în 2018 Înalta Curte a obligat primăriile să facă licitații pentru atribuirea acestor contracte, prelungirile fiind nelegale, instituția a lansat o astfel de procedură.
Protocolul de asociere a Primăriei Sectorului 2 cu firma Supercom pentru a realiza un centru de sortare și valorificare a deșeurilor municipale, și prin care instituția se obligă să dea gunoiul din sector, în ultimii 20 ani, acestei firme, nu reprezintă monopol, se arată într-un drept la replică transmis de instituție către redacția HotNews.ro.
”De asemenea, atât în cuprinsul Referatului de aprobare, cât și în Protocolul cadru în discuție, este expres prevăzută condiția respectării tuturor actelor normative, regulamentelor etc. în ceea ce privește limitele de competență ale Sectoarelor, precum și determinarea prețului/tarifului prin proceduri concurențiale”, a transmis Primăria Sector 2.
Cristi N
Membru Silver
 
Mesaje: 992
Membru din: Joi, 24 Iun 2010, 18:09
Localitate: Bucuresti S2

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde andrei11 » Joi, 14 Noi 2019, 23:07

:shock:
Deci să înțeleg că la această oră nu sunt contracte de dezăpezire gata semnate, parafate, în execuție până în 15 martie 20-20 ?
:evil:
Avatar utilizator
andrei11
Moderator forum
 
Mesaje: 18752
Membru din: Mie, 09 Iun 2010, 20:50
Localitate: U.E. Ro. Bucuresti - Piata Iancului

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde Cristi N » Joi, 14 Noi 2019, 23:49

Este contractul cu Supercomul, cel tot prelungit fara licitatie in ultimii 20 de ani.
Cristi N
Membru Silver
 
Mesaje: 992
Membru din: Joi, 24 Iun 2010, 18:09
Localitate: Bucuresti S2

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde misterr » Lun, 30 Dec 2019, 13:35

Zapada artificiala in Moscova, in cea mai calda luna decembrie din ultimii 133 de ani

Rusia are parte de cea mai calda luna decembrie din 1886 incoace, astfel ca s-a vazut nevoita sa apeleze la zapada artificiala, relatează The Guardian, citat de Mediafax.


Imaginile prezentând procesul de livare a zăpezii artificiale au fost însoţite de ironii pe reţelele sociale pornind de la faptul că în Moscova, în mod obişnuit, problema este deszăpezirea care costă milioane de dolari.
Cum de nu s-a gîndit și primăria Firea să facă chestia asta? De ce să rămînă nefolosiți banii prevăzuți pentru deszăpezire, cînd ar putea fi investiți în zăpadă artificială la București?
misterr
Membru Silver
 
Mesaje: 3987
Membru din: Vin, 29 Apr 2011, 17:06

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde abc_XC » Vin, 10 Ian 2020, 12:21

Comunicat de presa al Primariei Sector 1: http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/1826/cum-dispar-5-hectare-de-teren-din-bucuresti-sub-un-munte-de-gunoie
Cum “dispar” 5 hectare de teren din București sub un munte de gunoaie

Dan Tudorache: "Este un atentat la sănătatea bucureștenilor"
Firma Iridex depozitează abuziv deșeuri pe o suprafață de 53.000 mp (adică peste 5 ha), teren aparținând domeniului public pentru care nu are acte. Acest fapt extrem de grav rezultă dintr-o expertiză topometrică realizată, la solicitarea Primăriei Sectorului 1, de către un expert autorizat.

Primăria Sectorului 1 se află de doi ani în proces cu Agenția pentru Protecția Mediului București pentru anularea Autorizației Integrate de Mediu pentru Groapa de gunoi IRIDEX (Dosar nr. 15248/3/2018). În ciuda faptului că avocații Agenției și cei ai IRIDEX s-au opus oricăror expertize solicitate de către Primăria Sectorului 1, instanța a aprobat, printre altele, și expertiza topometrică pentru stabilirea suprafeței și volumului gropii de gunoi IRIDEX-Chiajna.

Primăria Sectorului 1 cunoștea că IRIDEX depozitează deșeuri pe o suprafață de 16.5ha, teren concesionat de la Chiajna și pe încă aproape 10 ha teren, proprietatea sa privată, deși depozitarea deșeurilor pe un teren privat încalcă legislația în vigoare, respectiv art. 9, alin. 3 din HG nr. 349/2005. Tocmai din acest motiv, administrația locală a solicitat în instanță anularea Autorizatiei Integrate de Mediu obținută de IRIDEX.

"Rezultatele expertizei depășesc cele mai negre scenarii: pe lângă suprafețele deja cunoscute (16,5 ha domeniu public și 10 ha teren privat), firma IRIDEX depozitează ilegal deșeuri pe alte 5 ha de teren care aparțin statului. Calitatea aerului din București nu se îmbunătățește numai prin publicarea unor simple rapoarte sau prin declarații de presă pompoase, ci prin măsuri concrete de stopare a acțiunilor ilegale ale celor care ne otrăvesc de ani buni aerul pe care-l respirăm. Sper ca actuala conducere a Ministerului Mediului să reacționeze la acest atentat la sănătatea bucureștenilor și să ia urgent măsurile care se impun", a declarat Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache.

Menționăm faptul că expertul parte IRIDEX, referindu-se la suprafața de 5 ha, a susținut că este vorba despre o eroare materială. Ne întrebăm, în mod legitim, cum poate ocupa cineva, persoană fizică sau juridică, o suprafață imensă de teren aparținând statului, fără să observe nimeni, în condițiile în care, atunci când s-au concesionat cele 16,5 ha, acestea au fost predate cu Proces-Verbal de predare-primire între Chiajna și IRIDEX.

Putea să fie vorba despre o eroare materială dacă ar fi fost doar o cifră scrisă greșit pe o hârtie, fără a produce consecințe, cum a fost cazul Autorizației Integrate de Mediu nr. 15, emisă tot de Agenția pentru Protecția Mediului București pentru același operator IRIDEX, în care volumul depozitului menționat a fost majorat cu 1.500.000mc (de la 4.500.000mc la 6.000.000mc) dintr-o "regretabilă eroare", corectată ulterior, în 2017, la insistențele Primăriei Sectorului 1.

Dar, dacă vorbim de 53.000mp pentru ocuparea cărora nu s-a plătit redevența către statul român timp de 20 de ani, acest lucru nu se poate numi în niciun caz eroare materială.

"În afară de prejudicierea bugetului de stat, ar putea exista consecințe ale căror gravitate nici măcar nu le putem anticipa, legate de mediu și de afectarea sănătății cetățenilor din București și din Ilfov. Neexistând o Autorizație de Construire și pentru suprafața acoperită abuziv, nu știm dacă înainte de a se depozita deșeuri pe aceste zeci de mii de metri pătrați s-au respectat normele pentru protecția mediului, cum ar fi: izolarea terenului pentru a evita poluarea solului și a pânzei freatice, drenajul levigatului etc.", a mai precizat primarul Dan Tudorache.

Expertiza menționată mai sus a fost trimisă în cursul zilei de ieri, 09 ianuarie 2020, Ministerului Mediului unde a fost înregistrată cu nr. 67724/09.01.2020.
abc_XC
Membru Silver
 
Mesaje: 736
Membru din: Vin, 24 Iun 2016, 18:49

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde abc_XC » Joi, 02 Apr 2020, 11:35

http://stiri.tvr.ro/primaria-capitalei-intentioneaza-sa-achizitioneze-un-teren-in-vederea-dezvoltarii-unei-investitii-pentru-gestiunea-deseurilor_858833.html#view
Primăria Capitalei intenţionează să achiziţioneze un teren în vederea dezvoltării unei investiţii pentru gestiunea deşeurilor

Primăria Capitalei intenţionează să achiziţioneze un teren în vederea dezvoltării unei investiţii pentru gestiunea deşeurilor, la o valoare estimată de 21.141.408 lei fără TVA.

Pe site-ul municipalităţii, la rubrica "Anunţuri", a fost publicată o invitaţie de participare la procedura de achiziţionare. Ofertele se primesc până pe 22 aprilie.

"Având în vedere obligaţia respectării măsurilor pentru prevenirea şi gestionarea infecţiilor cu coronavirus dispuse la nivel naţional şi local, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu mai organiza o şedinţă publică de deschidere a ofertelor, dar va comunica ofertanţilor, la adresele de email, procesul verbal de deschidere a ofertelor, asigurând astfel de transparenţa", se precizează în anunţ.

Terenul trebuie să aibă o suprafaţă cuprinsă între 10 şi 13 ha, iar distanţa faţă de km 0 al Bucureştiului trebuie să fie de maximum 30 de kilometri. O altă cerinţă este o distanţă minimă de 500 de metri de la limita amplasamentului la locuinţele din proximitate.
La procedura privind achiziţionarea poate participa orice persoană juridică sau fizică. Pot fi excluşi ofertanţii care se află în stare de faliment ori lichidare, precum şi cei care nu şi-au achitat taxele şi impozitele. Pot fi excluse şi terenurile care sunt în stadiul de executare silită.
În cadrul criteriilor de atribuire, constituie avantaje: preţul cel mai scăzut (50%), încadrarea terenului în intravilan, accesul direct la un drum naţional, disponibilitatea infrastructurii de apă-canal, de conectare la reţeaua electrică, prezentarea unui studiu geotehnic cu o vechime mai mică de doi ani, distanţa cât mai mare faţă de ariile naturale protejate.
În caietul de sarcini se reaminteşte că prin Hotărârea de Consiliu General nr. 64/2020 a fost aprobată demararea procedurilor de identificare, negociere şi achiziţionare a unui teren cu destinaţia dezvoltare investiţii pentru gestiunea deşeurilor. De asemenea, prin Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor la nivelul Municipiului Bucureşti (HCGMB nr. 455/2019) s-au propus următoarele investiţii: instalaţie de tratare termică a deşeurilor municipale cu valorificare energetică cu o capacitate de 235.000 tone/an (destinată doar deşeurilor reziduale, rămase după colectarea separată a deşeurilor reciclabile); instalaţie de digestie anaerobă pentru reciclarea biodeşeurilor; instalaţie pentru tratarea mecano-biologică a deşeurilor reziduale.
abc_XC
Membru Silver
 
Mesaje: 736
Membru din: Vin, 24 Iun 2016, 18:49

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde Gabi23 » Joi, 09 Apr 2020, 13:23

Primăria Capitalei a început tratamentele de combatere a ţânţarilor şi a căpuşelor din Capitală

Primăria Municipiului București, prin Compania Municipală Eco Igienizare, a demarat astăzi, 9 aprilie, campania de combatere a căpușelor și larvelor de țânțari din Capitală.
Astfel, pentru combaterea larvelor de țânțari, pentru anul 2020, au fost prevăzute 6 tratamente de larvicizare, care se vor realiza etapizat, în perioada aprilie-noiembrie 2020.
În acest interval, echipele CMEIB vor interveni pe toate malurile lacurilor din Capitală, în sistemul de apa și canal administrat de ApaNova, dar și în rețeaua de canalizare administrată de Compania Municipală Termoenergetica București, locuri în care se întâlnesc, cu predilecție, larvele de țânțari.
Se va acţiona cu 65 de pompe de mână, utilizandu-se substanţă VECTOBAC (larvicid biologic) – avizată de Comisia Națională pentru Biocide (aviz nr. RO/2017/0202/MRA/FR-2015-0038).
Pentru a putea combate eficient apariția populației de țânțari precum şi pentru a împiedica dezvoltarea coloniilor de larve, Compania Municipală Eco Igienizare solicită sprijinul cetățenilor și al firmelor care au în administrare terenuri și spații virane, să se asigure că nu există acumulări de apă şi să evite păstrarea rezervoarelor cu apă şi deşeuri pe proprietăți.
În ceea ce priveşte combaterea căpușelor, pentru anul în curs au fost prevăzute 5 tratamente, care se vor realiza, de asemenea, etapizat, în perioada aprilie-iunie.
Astfel, se va interveni, pe timpul zilei, în toate parcurile și spațiile verzi din Municipiul Bucuresti, precum și pe spațiile verzi din proximitatea blocurilor de locuințe.
CMEIB va acţiona cu 40 de atomizoare cu ceață rece și cu 12 echipamente de mare putere ULV (Ultra Low Volume), utilizându-se substanţa MICROSIN (insecticid) – avizată de Comisia Națională pentru Biocide (aviz nr. 1561BIO/18/12.24).
Facem precizarea că demararea campaniei de combatere a ţânţarilor şi capuşelor din Capitală a avut la bază previziunile emise de meteorologi, care anunță temperaturi ridicate pentru această perioadă, precum şi evaluările efectuate în teren de către specialiştii Companiei Municipale Eco Igienizare.
De asemenea, au fost luate în calcul avertizările specialiştilor potrivit cărora, odată cu începerea sezonului cald, apariția țânțarilor și a căpușelor favorizează transmiterea unor boli extrem de periculoase pentru sănătatea oamenilor.
Sursa: comunicat PMB

Astăzi erau în zona Lacul Morii, unde sunt ceva insecte specifice de sezon.
Avatar utilizator
Gabi23
Site Admin
 
Mesaje: 11706
Membru din: Lun, 28 Dec 2009, 01:47
Localitate: Bucureşti, Sector 6 - Crângaşi

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde cris_m » Joi, 09 Apr 2020, 22:03

Macar anul asta nu ne mai mananca tantarii de vii, asa cum era anul trecut... :no:
Semnează și tu petiția pentru Muzeul Transportului Bucureștean!
Avatar utilizator
cris_m
Moderator forum
 
Mesaje: 5191
Membru din: Vin, 11 Iul 2014, 22:11
Localitate: Bucuresti, Titan

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde andrei11 » Joi, 09 Apr 2020, 22:33

Păi da, toată lumea în casă și toată lumea are plasă de țânțari. Nu la asta te-ai referit ?
Avatar utilizator
andrei11
Moderator forum
 
Mesaje: 18752
Membru din: Mie, 09 Iun 2010, 20:50
Localitate: U.E. Ro. Bucuresti - Piata Iancului

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde Cristi N » Joi, 09 Apr 2020, 23:11

Deja plasa de tantari nu mai rezolva problema 100%. In anumite zone din Bucuresti intra insectele astea printre rama plasei si cea a geamului.
Cristi N
Membru Silver
 
Mesaje: 992
Membru din: Joi, 24 Iun 2010, 18:09
Localitate: Bucuresti S2

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde cris_m » Vin, 10 Apr 2020, 12:39

Ma refeream la faptul ca la vara (cand e destul de probabil sa revenim aproape la normal) cand iesi pe strada, dimineata sau seara, efectiv sa fii atacat de tantari. Eu am patit si patesc mereu sa am magnet la "vampirii" astia mici. Anul trecut a fost groaznic, trebuia sa-mi dau cu toate solutiile posibile pe piele ca sa nu mai fiu ciupit.
Asa cum zicea si Cristi, mai nou au gasit o cale de a patrunde in casa chiar si cu plase, la fel am patit si asa ceva. Ghinionul meu e ca am pomi in fata geamurilor si este zona inaccesibila pentru tratamentele acelea.
Semnează și tu petiția pentru Muzeul Transportului Bucureștean!
Avatar utilizator
cris_m
Moderator forum
 
Mesaje: 5191
Membru din: Vin, 11 Iul 2014, 22:11
Localitate: Bucuresti, Titan

Re: Salubritate+deszapezire

Mesajde andrei11 » Vin, 10 Apr 2020, 12:46

...
Fişiere ataşate
4-10-2020 1-45-32 PM.jpg
4-10-2020 1-45-32 PM.jpg (50.92 KiB) Vizualizat de 637 ori
Avatar utilizator
andrei11
Moderator forum
 
Mesaje: 18752
Membru din: Mie, 09 Iun 2010, 20:50
Localitate: U.E. Ro. Bucuresti - Piata Iancului

AnteriorUrmătorul

Înapoi la Infrastructura, utilitățile și serviciile publice din București


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori