Infrastructura rutieră din RomâniaLucrări la autostrăzi și drumuri expresA7 (Ploiești - Bacau - Siret)

 

Topic: Tronson Bacău-Pașcani

11 posts, 702 views
 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Tronson Bacău-Pașcani orex

Au fost avizați indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Bacău- Pașcani
Vineri, 11.03.2022, au fost avizați indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului de infrastructură Autostrada Bacău-Pașcani în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR.
Sectorul de autostradă cuprins între Bacău și Pascani are o lungime de 77.394 km, iar traseul autostrăzii se desfășoară pe teritoriile administrative ale județelor Bacău, Neamț și Iași.
Stabilirea traseului precum și a soluțiilor tehnice din cadrul Studiului de fezabilitate au avut la baza Studiul geotehnic în cadrul căruia au fost realizate 653 de foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 6-30 m, însumand un total de 8686 ml de foraj.
Tot în cadrul Studiului geotehnic au fost realizate și un număr de 255 de profile geofizice de tipul tomografiilor geoelectrice și seismice (MASW) și 80 de investigații geotehnice de tipul Penetrare dinamică super grea – DPSH si Penetrare statică cu con – CPT.

Soluțiile tehnice propuse în cadrul Studiului de fezabilitate pentru Autostrada Bacău-Pașcani înglobează toate elementele necesare pentru execuția unei autostrăzi la cel mai înalt standard de calitate în raport cu cele mai noi cerințe în domeniu.

ITE Bacau Pascani.png (84.86 KB; downloaded 728 times)

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Cronologia derularii proiectului „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Bacau- Pascani” Cod proiect:118697

2019
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit în data de 14.02.2019 încheierea Contractului de Finanțare nr.27, pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză  Bacău-Pașcani "  în vederea acordării finanțării nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 -Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :
-  realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic.
Valoarea totală a  proiectului este de 20.341.133,06 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-14.552.385,61, 15% contribuția proprie-2.568.068,05 lei, restul de 3.220.679,40 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.
Durata proiectului: 24 luni


2020
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 06.08.2020, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 27/14.02.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "Drum de mare viteza Bacau-Pascani".

Prin semnarea Actului Aditional nr. 1 se modifica urmatoarele articole importante:

Art. I-Conditii generale:
Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2)  si va avea următorul cuprins
​"Perioada de implementare a Proiectului este de 34 luni, respectiv intre data de 01.03.2019 si 31.12.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor".
Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) se vor modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) valoarea totala a Contractului de Finantare este de 21.423.153,06;
(2) OIT acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 15.414.285,61 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Art. II.
La articolul 23 - Anexele Contractului, alin (1) Anexa 1-Conditii Specifice, se modifica art. (1)-Valoarea Contractului alin. (1), (2) si (6), (pentru proiecte negeneratoare de venituri), dupa cum urmeaza:
(1) Valoarea totala a proiectului este de 21.423.153,06 lei; Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune si este in suma de 15.414.285,61 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.
(2) OIT se angajeaza ca, printr-o obligatie de diligenta si nu printr-o obligatie de rezultat, sa sprijine Beneficiarul in demersurile acestuia de includere in anexele la legile bugetului de stat, a sumelor neeligibile aferente proiectului in suma de 3.288.699,40 lei.
(6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la Programul Infrastructura Mare, in valoare de 2.720.168,05 lei, este asigurata prin bugetul Ministerului Transporturilor Infrastructurii  si Comunicatiilor, in conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toate celelalte prevederi ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.


2022
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.03.2022, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 27/14.02.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteza Bacau- Pascani”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica:

Conditii Generale:
Art.I La Articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 58 luni, respectiv intre data de 01.03.2019 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Art. II. (1) La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 35.256.903,06 lei;
Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 25.295.535,61 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.
Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 4.463.918,05 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.
Diferenta fata de valoarea totala a contractului reprezinta valoare neeligibila inclusiv TVA.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Ministerul Transporturilor a avizat indicatorii tehnico -economici, ultimul pas înainte de lansarea licitației/Autostrada costă 6 miliarde de lei și are finanțare prin PNRR
Ministerul Transporturilor a avizat luni, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Bacău-Pașcani, practic ultimul pas înainte de lansarea licitației pentru execuție, a anunțat secretarul de stat Ionel Scrioșteanu. Autostrada Bacău-Pașcani, ultima secțiune a proiectului A 7 Ploiești-Pașcani are o lungime de 77 kilometri și un cost estimat de 6,2 miliarde lei. Valoarea mare, de peste un miliard de euro se explică prin numeroasele structuri și lucrări de artă : 112 pasaje, viaducte, structuri casetate și 9 noduri rutiere. Comisia Europeană a acceptat finanțarea Autostrăzii prin PNRR atât pentru a reduce riscul de accidente rutiere pe DN 2 E85 cât și pentru că, proiectul prevede încă din faza de execuție stații pentru încărcarea mașinilor electrice (componenta verde/sustenabilitate) și perdele forestiere : ,,

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Autostrada Bacău-Pașcani : Consiliul Interministerial a aprobat indicatorii tehnico-economici/Licitația pentru execuție ar urma să fie lansată în iunie
Consiliul Interministerial (ministerele avizatoare) au aprobat joi, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Bacău-Pașcani un pas important care apropie lansarea licitației pentru execuția celor 77 de kilometri. Ultima etapă (la nivel de Executiv) înainte de lansarea licitației estimată pentru luna iunie este aprobarea indicatorilor prin Hotărâre de Guvern.  Autostrăzile Focșani-Bacău și Bacău-Pașcani, ultimele două secțiuni ale Autostrăzii A 7 Ploiești-Pașcani încă nu sunt lansate în licitație pentru execuție. Autostrada va avea o lungime de 77,3 km. 112 poduri, pasaje, viaducte și structuri casetate, 9 noduri rutiere, vor exista drumuri de întreținere pe stânga și pe dreapta, pe toată lungimea autostrăzii cu o lățime de 3,5 m, vor fi parcări de scurtă durată, spații pentru încărcarea autoturismelor electrice și perdele forestiere cu rol anti-înzăpezire pe aproximativ 140 ha.
Indicatorii tehnico-economici stabilesc o valoare estimată de 6,2 miliarde lei. ,,Sectorul de Autostradă Bacău – Pașcani (A7) este cu un pas mai aproape de construcție! Consiliul Interministerial a avizat astăzi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Bacău – Pașcani (77 km). După ce indicatorii vor fi aprobați, prin Hotărâre de Guvern, se va putea intra în faza de avizare a Proiectului Tehnic. Finalizarea acestor etape va permite demararea procedurilor pentru lansarea în licitație a contractului de construcție efectivă a celor 77 de km ai acestui sector din Autostrada Moldovei (A7). Construcția Autostrăzii Moldovei (Ploiești – Pașcani), cu o lungime de aproximativ 320 de km, va avea un cost estimat de 25,8 miliarde de lei (fără TVA) și va fi finanțată prin PNRR.” a transmis ministrul Sorin Grindeanu.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Astazi, 12.05.2022, a fost publicat Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Autostrada Bacău - Pașcani “, județele Bacău, Neamț și Iași
Acest segment de autostrada se împarte în 3 tronsoane / loturi distincte, respectiv:
- Lotul 1 (km 0+000 – km 30+300), între UAT Săucești [BC] și Trifești [NT], cu lungimea de 30,300 km.
- Lotul 2 (km 30+300 – km 49+299), între Trifești [NT] și Gherăești [NT], cu lungimea de 18,999 km.
- Lotul 3 (km 49+299 – km 77+393.7) , între Mircești [IS] și Pașcani [IS], cu lungimea de 28.095 km.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Autostrada Bacău – Pașcani: Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici, valoarea investiției este de 7,4 miliarde lei/ Cum arată intersecția „turbion” de la Pașcani
Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Bacău – Pașcani, o investiție finanțată prin PNRR cu o valoare totală de 7,4 miliarde lei. Este ultima secțiune a Autostrăzii A7 Ploiești – Pașcani și ar putea fi lansată în licitație pentru execuție luna viitoare, după ce Compania de Drumuri aprobă Proiectul Tehnic depus de proiectantul Acciona (Spania) și documentația pentru SEAP.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Contractele pentru construcția unui nou tronson din A7 (autostrada Moldova) urmează să fie lansate în licitație!
CNAIR a transmis astăzi spre validare la ANAP documentațiile pentru atribuirea contractelor necesare construcției celor 3 loturi ale Autostrăzii Bacău-Pașcani, cu o lungime de 77,39 km.
Valoarea estimată a celor trei contracte finanțate prin PNRR este de 5,858 miliarde de lei (fără TVA).
-  Lotul 1 (30,3 km), cuprins între Săucești (Bacău) și Trifești, are o valoare estimată de 2,04 miliarde de lei (fără TVA).
-  Lotul 2 (18,99 km), cuprins între Trifești și Gherăiești, are o valoare estimată de 1,60 miliarde de lei (fără TVA).
-  Lotul 3 (28,09 km), cuprins între Mircești și Pașcani, are o valoare estimate de 2,21 miliarde de lei (fără TVA).

Constructorii care vor câștiga aceste contracte trebuie să finalizeze lucrările în cel mult 30 de luni.

ANAP are la dispoziție maximum 10 zile, conform legii, pentru verificarea documentelor, iar după validare CNAIR va putea lansa licitațiile propriu-zise ale contractelor pentru execuția lucrărilor.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Începe licitația pentru construcția sectorului de autostradă A7, Bacău - Pașcani
Luni, 25.07.2022, CNAIR a transmis spre publicare anunțul de participare aferent contractelor de achiziție publică EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PAȘCANI:

LOT 1, km 0+000 – km 30+300, BACĂU (SĂUCEȘTI) – TRIFEȘTI;
LOT 2, km 30+300 – km 49+299, TRIFEȘTI – GHERĂEȘTI;
LOT 3, km 49+299 – km 77+393,70, MIRCEȘTI – PAȘCANI.

Anunțul de participare va fi vizibil ulterior publicării acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Data limită pentru primirea ofertelor a fost stabilită în 15.09.2022.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

A fost publicat anuntul de participare pentru procedura de atribuire a contractului  "EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PASCANI LOT 1 km 0+000 – km 30+300 BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI LOT 2 km 30+300 – km 49+299 TRIFESTI – GHERAESTI LOT 3 km 49+299 – km 77+393,70 MIRCESTI – PASCANI".

Lotul 1: (km 0+000 – km 30+300), între Săucești și Trifești – lungime 30,300 km

Punctul de început (km 0+000) al autostrăzii Bacău-Pașcani își are originea în Nodul Rutier „C” (km 19+000) al Variantei de Ocolire Bacău, respectiv Nodul Bacău al Autostrăzii. Autostrada are o dezvoltare pe partea dreaptă a DN2, paralel cu acesta de la km 3+000 până la km 10+000, urmând ca la km 11+000 să traverseze DN2 respectiv la km 11+350 traversează Magistrala de Cale Ferată dublă CF500 continuând să aibă o dezvoltare pe partea stânga a DN2. La km 14+000 intersectează DC7, la km 15+000 DC8 iar la km 17+000 traversează DJ 159, la km 26+750 este intersectat DJ 158, iar la km 27+900 traversează DC90. Lotul 1 se finalizează la aproximativ 1 km Sud-Est de localitatea Trifești și aproximativ 2.5 km Sud-Vest de localitatea Horia.
Din punct de vedere geometric în plan, autostrada pe Lotul 1 este caracterizată de racordări cu raze de cerc ce se încadrează între 1700 m – 5500 m.


Lotul 2: (km 30+300 – km 49+299), între Trifești și Gherăești – lungime de 18,999 km

Are o dezvoltare preponderent Sud – Nord. La km 35+800 intersectează DN 15D, urmând ca pe sectorul cuprins între km 36+900 – 37+900 să aibă o dezvoltare paralelă cu DN 15D. Între km 39+200 și km 40+000 traseul traversează aria protejată Natură 2000, inclusiv răul Moldova. La km 41+960 intersectează DC52 între localitățile Gherăiești și Săbăoani, la 44+355 drumul local ce conectează Săbăoani de Pildești, la 46+265 DC52, la 47+540 intersectează DN2 (E85), iar la 47+800 intersectează DJ208 după care ocolește localitatea Iugani pe la Est.
Din punct de vedere geometric în plan, autostrada pe Lotul 2 este caracterizată de racordări cu raze de cerc ce se înscriu în valori de 1500 m – 4500 m.


Lotul 3: (km 49+299 – km 77+393.7), între Mircești și Pașcani – lungime 28,095 km

Are o dezvoltare preponderent Sud – Nord. La km 50+070 intersectează DJ208. Pe sectorul cuprins între km 54+000 – km 57+000 ocolește pe la Vest localitatea Hălăucești, urmând ca spre final, între km 60+700 și 61+400 traseul să se încadreze pe un coridor între construcții (case) și pădure.
Până la km 65+000 traseul se dezvoltă paralel cu magistrala de cale ferată CF500, la Vest de Localitatea Cozmești. În zona km 68+700 se încadrează pe coridorul dintre Brătești și Stolniceni – Prăjescu. Din zona km 72 traseul ocolește localitatea Sodomeni prin Est și municipiul Pașcani pe la Vest. În zona km 71+300-71+400 traversează viitoarea autostradă A8 (Târgu Neamț – Iași). La km 72+900 intersectează DC111 (Strada Morilor) urmând să se facă descărcarea autostrăzii în DN28A (Strada Moldovei).
Din punct de vedere al geometriei în plan, autostrada pe Lotul 3 este caracterizată de raze de cerc ce se înscriu în valori cuprinse între 1100 m – 4500 m.


La Pașcani, la intersecția cu Autostrada Unirii A8 este proiectat un nod rutier de tip turbion, adică o intersecție cu bretele de viteză pentru toate direcțiile.

Viteza de proiectare este de 140 km/h iar nodurile rutiere tip B sunt proiectate la viteză de 60 km/h iar cele tip A sunt proiectate la viteză de 80 km/h.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

Miercuri, 21 septembrie 2022, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică EXECUȚIE LUCRĂRI AUTOSTRADA BACĂU – PAȘCANI.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii agenți economici, astfel:

Lotul 1 (30,3 km): Săuceşti (jud. Bacău) - Trifeşti (jud. Neamţ)
1. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina)
2. Asocierea DANLIN XXL SRL – INTERTRANSCOM IMPEX SRL (Romania)
3. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (Turcia)
4. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)
5. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)
6. NUROL INSAAT VE TICARET A.S. (Turcia)
7. Asocierea SA&PE CONSTRUCT SRL – SPEDITION UMB SRL – TEHNOSTRADE SRL (Romania)
Valoarea estimată este de 2.041.734.724,28 lei fără TVA

Lotul 2 (18,99 km): Trifeşti (jud. Neamţ) - Gherăeşti (jud. Neamţ)
1. Asocierea S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania)
2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. (Romania)
3. NUROL INŞAAT VE TICARET A.S. (Turcia)
4. IC IÇTAŞ INŞAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Turcia)
5. Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S. (Turcia)
6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)
7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (Turcia)
8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina)
Valoarea estimată este de 1.601.939.811,98 lei fără TVA

Lotul 3 (28.09 km): Mirceşti (jud. Iaşi)- Paşcani (jud. Iaşi)
1. Asocierea S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L. (Romania)
2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. (Romania)
3. NUROL INSAAT VE TICARET ANONIMA SIRKETI (Turcia)
4. IC ICTAS INSAAT SANA YI E TICARET A.S. (Turcia)
5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI ve Tic.A.S (Turcia)
6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (Turcia)
7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIMA SIRKETI (Turcia)
8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN (Ucraina)
Valoare estimată este de 2.215.309.859,99 lei lei fără TVA

Valoarea estimată a lucrărilor de construcție pentru cele 3 loturi este de 5.858.984.396,25 lei fără TVA .

Finanțarea va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Perioada de execuție a fiecărui contract va fi de 30 de luni.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Tronson Bacău-Pașcani orex

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” “Autostrada Bacau-Pascani”
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta,au convenit în data de 07.11.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr. 8 pentru proiectul “Autostrada Bacau-Pascani” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului reprezintă o crestere a mobilitatii pe rețeaua de infrastructură rutieră TEN-T Core, prin reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de călătorie și siguranța traficului, precum și dezvoltarea zonelor pe care autostrada le va servi, precum si economia de combustibil.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• 77.394 km de autostrada;
• 112 de poduri si pasaje;
• 9 noduri rutiere;
• 2 spatii de serviciu (stg.+dr.);
• 1 CIC + CMI
• 2 parcari de scurta durata (stg.+dr.).

Valoarea totală a  proiectului este de 7,322,556,740.89 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 2,036,969,200.00 lei, cofinantarea nationala reprezinta 4,122,580,587.64 lei, iar TVA aferent reprezinta 1,163,006,953.25 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 52 luni, respectiv din septembrie 2022 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 


Home page  • 
Parent forum: A7 (Ploiești - Bacau - Siret)  • 
Choose destination

Since our 1992 forum members have written 385063 posts in 4731 topics and 457 subforums.

 

© 2009 - 2022 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use