Totul despre transporturi şi infrastructura adiacentăTransport maritim si fluvial

 

Topic: Portul Constanta

44 posts, 5234 views
 
Go to page:  1 2 3 4
 
 

📖 Pagination options
 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA se implică active în operaționalizarea traficului de marfă în PORTUL CONSTANȚA
Măsuri pe termen scurt – redeschiderea și redarea în exploatare a 99 de linii CF

În luna aprilie, prin Memorandum-ul nr. 13208/07.04.2022, au fost stabilitemăsurile de eficientizare a activității de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanța (Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B și Constanța Port Mol V), și anume:

Măsura 4.1- redeschiderea pentru circulație și manevră a unui număr de 35 linii, cu o lungime de 13,398 km închise în prezent din motive tehnice, și readucerea în regim normal de funcționare a unui număr de 75 aparate de cale.

Măsura 4.2- redeschiderea pentru circulație și manevră a unui număr de 64 de linii, cu o lungime totală de 29,795 km, 7 treceri la nivel și 51 aparate de cale

Demersurile întreprinse de CFR SA în perioada aprilie - august 2022

Prioritatea 1 (Măsura 4.1) - lucrări în execuție, ordin de începere emis pe 15 iunie 2022 – lucrări executate în procent de 50%
SRCF Constanța a demarat procedurile, conform prevederilor Legii Achizițiilor Publice, pentru negocierea, semnarea contractelor și emiterea pe 15 iunie 2022 a ordinelor de începerea lucrărilor de reparații pe 35 de linii (cu o lungime totală de 13,398 km) și 75 aparate de cale, prevăzute în PRIORITATEA 1 (Măsura 4.1)
Stadiul de execuție a lucrărilor: 51% pe Lotul I și 50 % Lotul II
Termen finalizare lucrări: noiembrie 2022

Prioritatea 1I (Măsura 4.2) - lansată licitație pentru achiziție lucrări pe 22 iunie 2022
SRCF Constanța a lansat în data de 22 iunie 2022 licitația pentrulucrări de reparații pe 64 lini de cale ferată (29,795 km), 7 treceri la nivel și 51 aparate de cale, prevăzute în PRIORITATEA II (Măsura 4.2), termenul limită pentru depunerea ofertelor, pentru cele 3 loturi, a fost 25 iulie 2022.
Stadiul: în evaluare ofertele depuse pe cele 3 loturi.
Termen de evaluare 18.10.2022
Termen de execuție (după emiterea ordinului de începere): 180 zileMăsuri pe termen lung – Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – finanțare din fonduri nerambursabile și Buget de Stat

Măsuri pe termen lung – Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – finanțare din fonduri nerambursabile și Buget de Stat

CFR SA are în derulare proiectul de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, finanţat din fonduri externe nerambursabile CEF şi de la Bugetul de Stat.

Scop:
▻identificarea soluției optime, din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar,  precum și din punct de vedere a impactului asupra mediului, pentru modernizarea liniilor și instalațiilor din Portul Constanța
▻creșterea accesibilității conexiunii feroviare a portului Constanța cu rețeaua centrală TEN-T și creșterea eficienței transportului feroviar de marfă pe Coridorul Rin-Dunăre cu impact direct în dezvoltarea iniţiativelor de afaceri şi de investiţii din regiunea Mării Negre.

Obiective:
creșterea capacității de primire - expediere și de parcare (de la 230 km linii CF, la 272 km linii CF) în 8 stații de cale ferată incluse în proiect (6 stații care deservesc Portul Constanța și alte două stații - Valu lui Traian și Palas)
electrificarea integrală a liniilor de primire - expediere și a liniilor din grupele de manevră/triajele de zonă.
înlocuirea actualelor instalații de centralizare (centralizare electrodinamică - CED) cu instalații de centralizare noi (centralizare electronică - CE) și extinderea zonelor din stație incluse în instalațiile CE, ceea ce va avea un efect direct asupra reducerii timpilor de manevră între grupele de linii din stații (primire-expediere, grupa de manevră/triaj de zonă și liniile de încărcare-descărcare) și îmbunătățirii siguranței circulației;
▻ optimizarea accesului la liniile de încărcare – descărcare prin dublarea liniei acolo unde condițiile din teren permit sau montarea de diagonale suplimentare pentru a permite mișcări de manevră simultane
▻ conducerea activității de exploatare (circulație și manevră) din stațiile Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B, Constanța Port Mol V, Agigea Nord, Agigea Ecluză, Agigea Sud și Constanța Port Terminal Ferry Boat se va realiza de la Posturile centrale (PC), iar pentru zonele de manevră s-au prevăzut instalații de centralizare distincte, Posturi locale, subordonate PC.
▻ cele două zone Port Constanța Nord (Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B, Constanța Port Mol V) și Port Constanța Sud (Agigea Nord, Agigea Ecluză, Agigea Sud și Constanța Port Terminal Ferry Boat) sunt comandate și controlate din CMT amplasat în Centrul de Control Operațional (CCO) Constanța (investiție nouă)
viteza maxima de proiectare pentru trenurile de marfă - 100 km/h
Stadiul elaborării SF: în luna septembrie estimăm obținerea Acordului de Mediu și aprobarea Studiului de fezabilitate final în CTE Regional, CTE Central, CTE interministerial

B.                Riscuri privind preluarea infrastructurii feroviare de către CN APM SA

1. Conform prevederilor OUG 12/1998, Legea 202/2016 și OMTIC 232 din 2020, CNCF CFR SA este singurul administrator de infrastructură feroviară
2. CN APM Constanța SA nu deține autorizație de siguranță necesară pentru a deveni administrator de infrastructură
3. CN APM Constanța SA nu deține personal specializat pentru activitatea de exploatare (primiri – expedieri de trenuri și manevrarea vagoanelor)

Preluarea de către CN APM SA a activității de gestionare a infrastructurii de transport de servicii feroviare din Portul Constanța nu va conduce la existența unui singur administrator pentru infrastructurile de servicii, întrucât operatorii de exeploatare portuară (OEP), operatorii de transport feroviari (OTF), proprietarii de linii feroviare industriale (LFI) - 21 la număr, cu una sau mai multe LFI racordate din stațiile Constanța Port Zona A, Constanța Port Zona B, Constanța Port Mol V, Agigea Nord și Constanța Port Terminal FerryBoat -, vor oferi în continuare servicii conform Legii 202/2016, Anexa

II, Pct. II (în terminale de mărfuri, infrastructuri de întreținere, alte infrastructuri tehnice, infrastructuri de alimentare cu combustibil).
Din punct de vedere al activității de exploatare, stațiile de cale ferată din Portul Constanța reprezintă dispozitive feroviare integrate, care cuprind gupe de primire-expediere a trenurilor, grupe de manevră și acumulare a vagoanelor necesare pentru deservirea agenților economici care efectuează operațiuni de încărcare-descărcare și linii de încărcare–descărcare, pentru care personalul de specialitate al CFR SA asigură deservirea nediscriminatorie a operatorilor de transport feroviar.
Fragmentarea dispozitivelor feroviare, prin atribuirea unor părți sau integral către CN APM SA Constanța, ținând cont de numărul mare de linii și aparate de cale/kilometri, impune alocarea de personal de specialitate de către aceasta, ceea ce ar conduce la introducerea unor ,,filtre suplimentare” în activitatea de circulație și manevră (ex. personalul CFR SA care conduce circulația va trebui să obțină în prelabil un consimțământ scris, sau prin instalațiile de siguranța circulației, din partea personalului CN APM SA pentru un tren/convoi de manevră, destinat grupei de linii administrată/gestionată de CN APM SA) cu efecte directe asupra deservirii eficiente a OEP (operatori de exploatare portuară).

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex
Jurnal de Șantier – 𝐳𝐢𝐮𝐚 𝟕𝟐 – stadiu fizic executat 𝟓𝟕% - termen de execuție 𝟏𝟒𝟗 𝐳𝐢𝐥𝐞:
- s-a montat suprastructura CF noua pe o lungime de 𝟑.𝟏𝟏𝟏 𝐦, reprezentând 𝟒𝟕% din cantitatea necesară;
- s-au montat 𝟏𝟕 aparate de cale noi, tip 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟑𝟎𝟎-𝟏:𝟗 𝐬̦𝐢 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟏𝟗𝟎-𝟏:𝟗 reprezentând 𝟓𝟒% din cantitatea necesară;
- după redeschiderea circulației pe liniile 𝟏, 𝟓 𝐬𝐢 𝟔 𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐨𝐳 𝟐 acestea sunt utilizate pentru manevrarea trenurilor de marfă;

 


Re: Portul Constanta Grunberg

Cu vagoanele-mortaciune de pe liniile din dreapta ce au de gind? Nu era vorba ca au scapat de ele?

03438289-43C5-4E6D-9489-AC4762302F97.png (1.64 MB; downloaded 925 times)

 


 • shoppy
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta shoppy

Pai stai ca lucreaza, spun ca sunt pe la 50%.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex
Jurnal de Șantier – ziua 𝟕𝟗 – stadiu fizic executat 𝟔𝟎% - termen de execuție 𝟏𝟒𝟗 zile:
- s-a montat suprastructura CF noua pe o lungime de 𝟑.𝟖𝟏𝟏 𝐦, reprezentând 𝟓𝟓% din cantitatea necesară;
- s-au montat 𝟏𝟖 aparate de cale noi, tip 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟑𝟎𝟎-𝟏:𝟗 𝐬̦𝐢 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟏𝟗𝟎-𝟏:𝟗 reprezentând 𝟓𝟖% din cantitatea necesară;
- s-au redeschis circulației trenurilor 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝟏, 𝟓 𝐬𝐢 𝟔 𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐨𝐳 𝟐 𝐬𝐢 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢𝐥𝐞 𝟐 𝐬𝐢 𝟒 𝐝𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐥𝐨𝐳 𝟑;

𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐈 𝐑𝐀̆𝐌𝐀𝐒 𝟕𝟎 𝐃𝐄 𝐙𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄𝐍𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓̧𝐈𝐄 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈
𝐖𝐈𝐄𝐁𝐄 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀 depune toate eforturile necesare astfel încât lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex

Calea ferată din Portul Constanța, în reabilitare. În ce stadiu au ajuns lucrările
CFR Infrastructură anunță că lucrările la cele două loturi au fost executate în proporție de 67% , iar 10 linii noi de cale ferată au fost redeschise circulației.

Pe LOTUL I din Portul Constanța (Port Zona A și Port Zona B), progresul fizic al lucrărilor executate de Wiebe România a ajuns la 69 %, după 89 de zile de la emiterea ordinului de începere”, spun cei de la CFR Infrastructură.

Conform acestora, stadiul de execuție se prezintă astfel: 4.588 de metri de suprastructură CF nouă (69% din cantitatea totală); 19 aparate de cale noi montate (tip S49E1-300-1:9, S49E1-190-1:9 și TDJ 49-190-1:9); șapte linii CF redeschise circulației și operațiunilor de manevră (liniile 1, 5 și 6 (Siloz 2), liniile 2 și 4 (Siloz 3), linia 4 (Siloz 1) și linia 1 din Zona B).

Pe LOTUL II din Portul Constanța (Port Zona B și Port Mol V), progresul fizic al lucrărilor executate de Arcada Company a ajuns la 65%, după 89 de zile de la emiterea ordinului de începere”, arată CFR Infrastructură.

Stadiul de execuție cuprinde 4.470 de metri de suprastructură CF nouă (65% din cantitatea totală); 16 aparate de cale noi montate (tip S49E1-300-1:9, S49E1-190-1:9 și TDJ 49-190-1:9); trei linii CF redeschise circulației și operațiunilor de manevrelor (linia tragere Chimpex, liniile 2 și 3 din Mol IV); montare șină nouă pe șase linii (liniile 5 și 6 din Grupa B1, liniile 5 și 6 din Grupa A2, linia 11 din Zona V și linia 5 Grupa Chimpex).

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex
𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 – 𝟐𝟑.𝟎𝟗.𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐋𝐎𝐓 𝟏 – 𝐖𝐈𝐄𝐁𝐄 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀
Jurnal de Șantier – 𝐳𝐢𝐮𝐚 𝟏𝟎𝟎 – stadiu fizic executat 𝟖𝟑% - termen de execuție 𝟏𝟒𝟗 𝐳𝐢𝐥𝐞:
Au fost montate:
- 𝟐𝟎 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐢, tip S49E1-300-1:9 și S49E1-190-1:9 și
- 𝟏 𝐛𝐮𝐜𝐚𝐭𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐭𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 (3 aparate de cale S49E1-190-1:9 si 1 TJD 49E1-190-1:9) reprezentând 𝟗𝟎% din cantitatea necesară;
- 𝟓.𝟕𝟎𝟐 𝐦 suprastructura noua, reprezentând 𝟖𝟔% din cantitatea necesară;
- 𝟓 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 cu traverse noi de lemn reprezentând 𝟏𝟎𝟎% din cantitatea necesara;
Lucrări linii:
- 𝐚𝐮 𝐟𝐨𝐬𝐭 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬𝐜𝐡𝐢𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭̦𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟏𝟐 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢 si au fost finalizate lucrările pe alte 4 linii; 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐥𝐞 𝟑 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢 𝐟𝐢𝐢𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭̦𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝟑𝟓%;
- 𝐚𝐮 𝐢̂𝐧𝐜𝐞𝐩𝐮𝐭 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚̆𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐚𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐚 𝟒 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐚;
𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐈 𝐑𝐀̆𝐌𝐀𝐒 𝟒𝟗 𝐃𝐄 𝐙𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐄𝐍𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓̧𝐈𝐄 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐔𝐋𝐔𝐈
𝐖𝐈𝐄𝐁𝐄 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈𝐀 depune toate eforturile necesare astfel încât lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil.

 


Re: Portul Constanta Grunberg

Mie nu mi-e clar: vor moderniza toate liniile portului sau numai unele? Si anume care? De ce unele ar fi mai importante decit altele? Daca tot se apuca de lucru, sa le faca cum trebuie, 100% nu cirpeli.

 


Re: Portul Constanta andrei11

Sunt cu siguranţă mai multe linii decât trebuie. Vrei să spui că la tine în casă nu găsesc lucruri inutile, care practic ocupă loc fără să mai fie folosite ?

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex

In portul Constanta sunt 99 de linii. Toate vor fi reparate! ;)

 


 • ByOnu
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta ByOnu

Pseudo-off-topic: vagoanele mutate vor fi casate? Sau doar sunt mutate pentru a creste copaci prin ele pe alte linii? A zis CFR Marfa ceva despre repararea lor poate?

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: Portul Constanta orex

CASATE! ;)
Sa vedem cat ia ANAF-ul pe ele! :rofl:

 


Go to page:  1 2 3 4
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Transport maritim si fluvial  • 
Choose destination

Since our 1991 forum members have written 384703 posts in 4726 topics and 457 subforums.

 

© 2009 - 2022 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use