Zona metropolitană BucureștiTotul despre BucureștiDocumente strategice ale municipiului București

 

Topic: Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU)

2 posts, 11356 views
 
Go to page:  1 2
 
 

📖 Pagination options
 • Utilizator anonim
 • Posted:
 •  

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) Utilizator anonim

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana Central Bucureşti porneste de la identificarea unor priorităţi:

1.  RECUPERARE

a)      Recuperarea unei identitati urbane pentru centrul Bucurestiului

Bucurestiul este un oras eclectic, pentru care diversitatea arhitecturală a centrului reprezintă un atu şi o marcă identitară. Interventiile începute în anii 1980 au rupt însă centrul istoric al Bucurestiului prin bulevarde largi bordate de clădiri înalte şi omogene care au segregat fizic şi mental cartiere. Astăzi, pentru bucuresteni, centrul istoric inseamna doar zona Lipscani, ceea ce este o simplificare a istoriei. Riscam sa dam uitarii monumente si zone ce apartin  vechii vetre a orasului, de la vechiul cartier Uranus, la axe comerciale tradiţionale precum Calea Moşilor şi Calea Griviţei. Lansăm astfel conceptul de Central Bucuresti prin revitalizarea şi reconectarea zonelor cu caracter divers care constituie centrul Bucurestiului.


b)      Recuperarea zonei de la sud de Dâmboviţa si reconectarea acesteia la centrul  Bucurestiului

O problemă majoră pentru refacerea unitatii in spatiul Central Bucuresti constă in lipsa de conectivitate intre nordul si sudul Dambovitei.  La sfârşitul perioadei socialiste, au fost fragmentate două artere principale care drenau cu fluxuri de utilizatori zona de la sud de Dâmboviţa (Calea Rahovei şi Strada Uranus) si au fost distruse doua poduri care faceau legatura acestora cu centrul de la nord de Dâmboviţa. Propunem reconectarea străzilor respective şi reconstrucţia celor două poduri care să devină prin designul lor o atracţie în sine. Reconectarea acestei zone va revitaliza arealul Bulevardului Libertatii, al Palatul Parlamentului şi al Casei Academiei Romane, care de ani de zile a rămas un spaţiu puţin frecventat şi utilizat de bucureşteni.  Astfel se recupereaza monumente istorice si obiective turistice ascunse si greu accesibile in prezent (manastirea Antim, palatul Bragadiru, Piata de Flori Cosbuc) care vor ajunge să fie la 10 minute de mers pe jos de actualul "Centru Istoric".


c)       Recuperarea atractivităţii Dâmboviţei ca râu al centrului Bucureştiului

Lipsa de atractivitate a Dambovitei pe aceasta zona centrala este o altă problemă majoră a identităţii şi imaginii urbane a centrului. Dambovita a fost tratata până acum ca o lucrare de infrastructura utilitara, nu ca un element valoros din punct de vedere urban. Acest PIDU propune însă reconfigurarea Cheiului Dambovitei intre Piaţa Unirii şi Izvor prin  conturarea unui spaţiu de promenadă de-a lungul râului. În acest context, trebuie evitate alte operaţiuni urbane care facilitează traficul de tranzit pe Splaiul Dâmboviţei. Splaiul Dâmboviţei nu trebuie tratat ca o arteră de trafic, ci ca o stradă cu caracter local, pentru a deveni un spaţiu public prietenos cu pietonii, bicicliştii şi a pune în valoare râul Dâmboviţa.


d)      Regenerarea cartierelor tradiţionale degradate

Mai multe areale ale centrului au suferit în ultimele decenii procese de degradare continuă a fondului construit, concomitent cu accentuarea problemelor sociale. Zone de o valoare istorică şi arhitecturală însemnată, ca nucleul medieval al Căii Moşilor sau zona vechii axe  comerciale Calea Griviţei sunt marcate însă astăzi de disfuncţii spaţiale şi socio-economice majore. Potenţialul lor, determinat pe de o parte, de localizarea lor centrală şi, pe de altă parte, de valoarea fondului construit, cât şi nevoile acute sociale ale zonei le recomandă ca areale ţintă pentru proiecte de regenerare integrată din cadrul acestui PIDU.   Conceptul de  "regenerare urbană integrată", conform Declaraţiei de la Toledo,  "îşi propune să optimizeze, să conserve şi să revalorifice întreg capitalul urban existent (social, mediu construit, patrimoniu etc.) faţă de alte forme de intervenţie în care, în tot acest capital urban, doar valoarea terenului este prioritizată şi conservată prin demolare traumatizantă şi prin înlocuirea restului întregului capital urban şi – cel mai lamentabil – social."

Cum printr-un PIDU se pot face investiţii doar în domeniul public, nu se poate investi direct în reabilitarea majorităţii clădirilor din aceste zone, aflate în proprietate privată.  Cu toate acestea, prin proiecte integrate de îmbunătăţire a infrastructurii, a spaţiului public, prin apariţia de incubatoare de afaceri şi centre comunitare, acest PIDU reprezintă un catalist pentru regenerarea zonei.  Trei areale ale centrului  cu probleme socioeconomice şi cu o degradare accentuată a fondului construit- zona Rahova-Uranus, zona Căii Moşilor vechi şi zona Griviţei- pot fi ţinta unui program de regenerare urbană integrată recomandat de strategia pentru centrul Bucureştiului. Prin reabilitarea de monumente istorice şi a spaţiilor publice se va ameliora imaginea acestor zone,  se vor crea locuri de muncă, şi se va stimula activitatea economică a vechilor axe comerciale Calea Rahovei, Calea Moşilor şi Calea Griviţei. În fine, crearea de incubatoare de afaceri, precum platforma business Uranus şi crearea de centre socio-culturale în zonele menţionate vor dinamiza zona din punct de vedere socio-economic.e)      Recuperarea şi refuncţionalizarea fondului construit prin reconversie

Acest PIDU leagă regenerarea fizică a fondului construit de cea socio-economică nu numai în zonele degradate, ci pe întreg ansamblul centrului. Un număr de clădiri istorice vor fi recondiţionate pentru a deveni platforme business şi incubatoare de afaceri. Se vor sprijini atât industriile creative moderne cât şi revitalizarea meşteşugurilor şi a comerţului în stil tradiţional prin recondiţionarea fizică a locurilor cu tradiţie în domeniu, precum Hala Matache sau crearea unor noi structuri, precum o Curte a Meşteşugarilor. PIDU-l conţine şi proiecte de reabilitare prin reconversie a infrastructurii sociale, precum reabilitarea clădirii de pe strada Blănari 2 în vederea realizării unui centru socio-cultural.2.  CIRCULATIE


a)      Prioritatea numarul 1 pentru facilitarea circulatiei auto este de a elimina traficul de tranzit prin zona centrala prin construirea inelelor si a centurii.

Traficul de tranzit prin centru trebuie redirecţionat conform masterplanului de transport al Bucureştiului pe inelele mediane şi exterioare ale oraşului.  Oferirea unei alternative prin inelul principal si ulterior centura va permite o circulatie mai fluidă in zona centrala si cresterea vitezei de deplasare si a transportului in comun.

Lărgirea la maxim a bulevardelor centrale nu este o solutie. Lărgirea bulevardelor pentru trafic continuă de fapt intervenţiile urbane începute în ultimele deceniu ale perioadei comuniste.   Centrul Civic, cu axa sa principală - Bulevardul Unirii - este expresia absolută a acestei gândiri, o arteră largă ce devine un obstacol în calea legăturilor dintre cartierele tradiţionale de la nord şi sud. Lărgirea bulevardelor urbane pentru trafic înseamnă şi o completă defazare cu policile urbane din Uniunea Europeană.  Dacă pe termen scurt, o noua arteră atenuează problema traficului, ea are un alt efect pe termen mediu şi lung: încurajează folosirea maşinilor personale. Astfel, volumul traficului creşte din nou şi se obţine invariabil exacerbarea problemei ce trebuia de fapt să fie rezolvată.

Străzile şi bulevardele din zona centrală trebuie să aibă un rol în susţinerea vieţii urbane şi nu pentru tranzit. Arterele din centru trebuie tratate ca străzi cu caracter local, care să susţină activităţi comerciale, culturale şi de loisir, caracteristicile esenţiale ale unui centru urban european. PIDU propune tratarea arterelor din zona centrală ca străzi cu caracter local care sprijină viaţa urbană şi introduce o serie de proiecte de reconfigurare de străzi din zona centrală, prioritizând pietonii şi bicicliştii şi reprezentând astfel un prim pas pentru a oferi un nou model, sustenabil,  de mobilitate urbană.


b)      O a doua mare problemă cu care se confrunta zona centrala sunt locurile de parcare.

Prezenta in zona centrala a unui numar mare de institutii publice si culturale si de locuri de petrecere a timpului liber duce la o aglomerare si o folosire excesiva ca spatiu de parcare a strazilor, inclusiv zonelor de trotuar dedicate pietonilor, ceea ce creeaza disconfort tuturor. Se propune astfel realizarea unui sistem integrat de parcari de dimensiunii medii (sub 500 de locuri) ce sunt conectate la nodurile importante de transport in comun şi la reţeaua de artere cu prioritate pentru pietoni şi biciclişti. Suntem impotriva instalarii in zona centrala a unor parcari de mari dimensiuni (peste 1000 de locuri) pentru ca astfel de parcari devin in sine un factor generator de trafic. Sistemul de parcari subterane şi supraetajate mici dispuse pe intreg inelul central va permite eliberarea de masini a strazii, prin mutarea acestora in subteran, lasand spatiul de la nivelul strazii pentru o mai buna utilizare a acestuia de catre pietoni si biclisti cat si o fluenta mai buna a traficului auto sau al transportului in comun. Acest proiect va fi realizat in etape evitandu-se o disfunctie majora a traficului in zona centrala.c)       Încurajarea modalităţilor de transport durabile.

Oraşele europene (şi mai nou şi cele nord-americane) pun accentul pe noi politici de transport în care nu maşinile private, ci transportul în comun, cu bicicleta şi pietonal sunt favorizate. Propunem studii privind ameliorarea conexiunilor de transport în comun în centru, precum noi legături pentru reţeaua de tramvaie. Lucrările la magistralele noi de metrou trebuie să devină o prioritate. Un transport în comun rapid, eficient şi comfortabil va deveni mult mai atractiv decât folosirea maşinii personale. Este recomandat să fie deasemenea prioritizate mersul pe jos şi folosirea bicicletelor, modalităţi de transport ecologice şi convenabile, cu investitiţii minimale în infrastructură. Economia locală beneficiază de trecerea continuă a pietonilor şi a bicicliştilor, prin încurajarea activităţii comerciale a magazinelor, restaurantelor şi a serviciilor.

În consecinţă, acest PIDU vizează realizarea unui sistem integrat de infrastructura rutiera, parcari, transport in comun, spatii prioritare pentru pietoni şi infrastructura pentru biciclete. Crearea unor alternative atractive va duce la o schimbare în percepţia actuală a utilizării maşinii (neutilizarea automobilului privat e privită adesea în Vestul Europei ca un spor de independenţă, prin evitarea nevoilor de parcare sau a pierderii de timp în trafic).3.  SPATII PUBLICE


a)      Valoarea si atractivitatea unui oras este susţinută de calitatea si diversitatea spatiilor publice ale acestuia.

Introducerea unui sistem de parcari subterane ne va permite sa recuperam mult mai mult spatiul public pe care sa-l redam bucuresteanului sau turistului, plimbarii, relaxarii, sau chiar jocului copiilor. Bucureştiul are marea oportunitate de a avea la dispoziţie lecţiile învăţate din experienţa oraşelor vest-europene şi felul în care acestea au "recucerit" "oraşele invadate" (Jan Gehl) de trafic în oraşe la scară umană, cu un spaţiu public prietenos şi dinamic care promovează o înaltă calitate a vieţii şi a experienţei urbane.


b)      Străzi şi pieţe ca spaţii publice prietenoase

Spaţiile publice actualmente deficitar amenajate,  devenite parcări spontane, spaţii inaccesibile sau cu un mobilier urban redundant au un potenţial subutilizat la ora actuală. Reabilitarea lor ar duce atât la apariția unor spaţii de socializare şi relaxare pentru locuitorii zonei şi vizitatori deopotrivă. Acest PIDU are ca prioritate reconfigurarea prin proiecte de calitate a 21 de spaţii publice urbane, de la piaţa George Cantacuzino la spaţiul public mănăstirea Antim.


c)       Spaţii publice reprezentative

Ce definim noi drept Central Bucuresti se intinde intre Piata Victoriei, Piata Romana, Piata Universitatii, Piata Unirii, Piata Revolutiei,  Piata Bibliotecii Nationale- pana la Palatul Parlamentului si Piata de Flori George Cosbuc. Acestea sunt spatii publice importante pentru care dorim reabilitare pe principii moderne, transformandu-le in spatii reprezentative, simbol pentru un Bucuresti european. Dorim sa venim in intampinarea  investitiilor ce se deruleaza la cladiri publice din aceste zone (Teatrul National, Biblioteca Nationala, Muzeul Antipa si Muzeul Taranului) propunand un spatiu public adecvat prin organizarea de concursuri internationale, astfel incat solutia finala sa fie cea mai buna si reprezentativa pentru oras, validata prin dezbateri publice avand in vedere importanta, istoria si emotia publica pe care aceste locuri le reprezinta pentru Bucuresti.4.  COMPETITIVITATE


O planificare si o prioritizare a investitiilor avand la baza un plan strategic pe termen mediu si lung, flexibil si ce poate oferi variante diferite de finantare, de la fonduri europene la parteneriate public private (cu mare impact public) poate asigura o folosire mai eficienta a bugetului primariei intr-o perioada in care fondurile publice – banii contribuabililor - trebuie investite cu scopul final de a creste calitatea vietii in oras si in acelasi timp de a face orasul mai atractiv pentru business si investitii si de ce nu, transformarea Bucurestiului intr-un Centru Regional de Afaceri.a) Proiecte propuse

Acest PIDU propune 39 de proiecte, cu 45 de subproiecte conexe. 13 proiecte sunt conditionate de achizitii de teren sau de parteneriate cu institutii precum Parlamentul. In plus, pentru anumite proiecte de o complexitate ridicata, precum reconfigurarea unor spatii publice majore, se propune realizarea de concursuri internationale de solutii. Este esential de precizat ca lista actiunilor propuse pentru PIDU va fi definitivata după consultarea cu Primaria, in functie de prioritatile, obiectivele si politicile urbane existente.

Acest PIDU propune etapizarea interventiilor urbane astfel incat lucrarile sa nu creeze impedimente majore in desfasurarea activitatilor economice in zona centrala (ex: vor fi construite parcari inainte de a reconfigura spatiile publice ocupate astazi de masini parcate).b) Premisele care stau la baza obiectivelor si a planului de actiuni descrise mai sus:

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana propus este rezultatul unor analize pluridisciplinare care au dus la identificarea nevoilor si potentialului de dezvoltare a zonei de actiune urbana, si la stabilirea obiectivelor si prioritatilor de actiune. Astfel, acest PIDU propune solutii pentru zona de actiune urbana care asigura corelarea elementelor sociale, economice, de mediu, culturale si turistice care sunt eficiente per ansamblu din toate aceste puncte de vedere.

Analiza istorică (1) a relevat ca Bucurestiul a avut o crestere organica, afectata insa de lucrarile urbanisti e din secolele al XIX-lea si al XX-lea, cand s-au trasat noi axe- axa Nord-Sud (actualele bulevarde Magheru, Balcescu si Bratianu) si axa Est-Vest (actualele bulevarde Carol I si Regina Elisabeta), Bulevardul Regina Maria etc.. Principala problema care rezulta din evolutia recenta a zonei este enclavizarea unor areale si taierea conexiunilor o data cu constructia  de bulevarde bordate de clădiri ce ecranează cartierele rămase în spate, precum este cazul Centrului Civic. Analiza tesutului urban (2) a indicat ca subzonele aflate la sud de raul Dambovita, afectate de interventiile din anii 1980, sufera atat de o slaba permeabilitate cat si de o accesibilitate locala scazuta, care le limiteaza potentialul de dezvoltare. Analizele economice (3) si sociale (4) au reflectta diferentele majore intre aceste subzone si cele de la nord de raul Dambovita. Nevoia de rezolvare a disparitatilor spatiale si socio-economice dintre nordul si sudul zonei centrale a Bucurestiului este in consecinta una dintre necesitatile esentiale ale zonei de actiune urbana.

Analiza economica a mai indicat faptul ca zona de actiune urbana are un rol economic important la nivelul orasului, dar potentialul nu este exploatat pe deplin. Pe de o parte, potentialul de sustinere a activitatilor comerciale pe strazile cu un important rol istoric comercial nu este atins.

Analiza dinamicii investiilor publice (5) in zona a relevat ca majoritatea investitiilor Primariei Municipiului Bucuresti in 2008 si 2009 au fost dedicate infrastructurii de transport. Analiza transportului urban (6) a indicat ca problemele de trafic sunt  intr-adevar foarte importante pentru Bucuresti, dar deasemenea că proiectele care încurajează tranzitul prin zona centrală nu reprezintă o soluţie. Congestionarea are un impact negativ asupra timpilor de deplasare, asupra poluării aerului şi asupra spaţiilor de parcare. Oraşul nu dispune de suficiente spaţii de parcare în zona centrală, fapt ce conduce la apariţia spaţiilor de parcare "parazit" (pe marginea drumului). In acelasi timp, modalitatile de transport alternative si recomandate de UE precum mersul pe bicicleta sunt folosite cu mult sub parametrii europeni.

Ca urmare a analizelor efectuate, descrise mai sus, si a identificarii nevoilor si potentialului zonei, s-au stabilit obiectivele si prioritatile ce au generat setul de actiuni concrete propuse pentru zona de actiune urbana.

 


 • Utilizator anonim
 • Posted:
 •  

Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Central Bucu Utilizator anonim

Hartile proiectului...

_camereUrbane.jpg (193.02 KB; downloaded 7201 times)


_infrastructuraPublicaUrbana.jpg (235.07 KB; downloaded 7202 times)


_parcari.jpg (168.97 KB; downloaded 7212 times)


_proiectePIDUPropusePentruDezbatere.jpg (344.92 KB; downloaded 7203 times)

 


 • Utilizator anonim
 • Posted:
 •  

Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Central Bucu Utilizator anonim

Lansarea publica a proiectului a avut loc astazi, prezentatori au fost Primarul Sorin Oprescu, arhitectul sef Gheorghe Patrascu si reprezentantii firmelor de consultanta care au realizat toata partea de analiza si proiectare.

IMG_0014.JPG (184.53 KB; downloaded 7199 times)


IMG_0036.JPG (145.31 KB; downloaded 7199 times)


IMG_0049.JPG (166.14 KB; downloaded 7205 times)


IMG_0055.JPG (176.48 KB; downloaded 7201 times)


IMG_0070.JPG (163.36 KB; downloaded 7203 times)

 


 • Utilizator anonim
 • Posted:
 •  

Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Central Bucu Utilizator anonim

In atasament prezentarea primita astazi la eveniment.
PIDU_SEPTEMBRIE 21.rar
PIDU_SEPTEMBRIE 21.rar (19.81 MB; downloaded 324 times)

 


 • Utilizator anonim
 • Posted:
 •  

Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Utilizator anonim

In etapa actuala se fac ultimele polizari ale proiectului si studiuliu de fezabilitate urmand ca dupa aprobarea in CGMB sa fie lansate licitatiile si procedurile de absorbtie a fondurilor UE.

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Dominatrix

Aberatii bucurestene...
Şoferii, daţi afară din Centrul Bucureştiului
La planuri intotdeauna stam foarte bine.

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) subway guru

Asta si trebuie sa faca...dar dupa alegeri... :lol:  :lol:  :lol:

 


 • Tom
 • Posted:
 •  

Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Tom

Dominatrix wrote:
Aberatii bucurestene...
Şoferii, daţi afară din Centrul Bucureştiului
La planuri intotdeauna stam foarte bine.

Daca Bucuresti ar avea asemenea infrastructura urbana in cartierele noi, centrul (+ intregul oras) ar fi bine acoperit de transportul in comun, iar centrul orasului (casele vechi) nu ar fi o tiganeala, ar fi de inteles asemenea masuri de restrictionare, nu de interzicere, a traficului auto in centrul vechi.
Dar, cu o infrastructura (noua) de 2 benzi pe sens (poate 3-4 cu una pe post de parcare), cu blocuri de 10 etaje unul langa altul, cu alei care se infunda, cu gropi, cu godzille de zeci de etaje, fara parcari suficiente, asa ceva este o gluma sinistra.
Iar titlul este si mai agresiv, desi in actualul context n'ar fi exclus sa faca parte din campania negativa anti-opreasca.
Oricum, pentru fiecare zi de ceva vreme, titlul unui articol despre tara asta ar fi cam asa: "Romanii, dati afara din Romania".

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) shoppy

Titlul e doar o mostra de scursura de ziaristica pompieristica, nu cred ca ii duce capul sa faca ceva pro sau contra cineva decat daca vine articolul de la partid si ei doar semneaza sub el.
Eu am impresia ca iar se exagereaza cu postarea oricarei scursuri pompieristice, mai era si de dimineata ala cu Pasajul Baneasa in pericol de prabusire, luna viitoare e gata reparat, hai sa mai si rejectam ineptiile.

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) subway guru

Off topic:
Aici e 'scoala Cristoiu', titlul n-are nicio legatura cu articolul, ba mai mult, se bate cap in cap cu prima fraza...dar suna misto...
Titlu:
Pasajul Băneasa, în pericol de prăbușire. El va fi consolidat până la mijlocul lui noiembrie
Prima fraza:
Pasajul Băneasa era pe punctul de a se dărâma înainte ca municipalitatea să înceapă consolidarea lui.
In text sunt insa informatii utile.
Oricum, ce apare in presa trebuie luat, vorba frantzuzului, 'cu un dram de sare...'
Din proprie constatare, la asemenea chestii, nu transpare in presa nici 30% din ceea ce se discuta...

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) ByOnu

Ce mai e si porcaria asta de PIzDU?! Tot atatea proiecte peste proiecte si atatea planuri si planuri si proiecte. De mai bine de 3 ani vad la stiri (cand isi mai amintesc si ei de asta) nu stiu ce proiect pentru niste poduri pietonale prin zonele centrale - sigur stiti - ei, ce s-a ales cu alea? Si cu multe, multe, multe, multe altele..

Planuri sunt de mult, sa le PUNA primariile in aplicare ... la capitolul pietonal nu s-a investit nimic in ultimii ani.

Oprescule, ma dezamagesti... Daca ar face fiecare sector frumusel toate treburile acestea asa cum a facut PS4 fara atatea aparitii si laude in ziare... ce bine ar arata orasul.

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) DanCld

Studiul in sine nu e rau; problema cea mare e ca noile strapungeri (pietonale) si poduri peste Dambovita sau spatii verzi sau restrictii de circulatie sau parcari... costa. Faptul ca vor fi atrasi bani de la UE e un lucru bun insa mi-e teama ca in afara de o spoiala suplimentara gen "centrul vechi" nu vom asista la schimbari profunde.

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) George

Planul este o chestiune foarte buna - e clar ca traficul auto trebuie deviat in afara centrului.
Va spun ca asta seara am fost cu bicicleta in oras si era sa o mierlesc de-a binelea de vreo 4 ori, odata rau, a fost horror - nu asa arata un oras european! Mai rau ca intr-o zi clasica de lucru....
Dar dincolo de aceasta experienta personala sa zicem izolata - desi nu e chiar asa - tin sa spun ca pana nu scoatem tot traficul oribil din centru si nu abandonam sistemul in care "iubi, du-ma cu SUV-ul pana la usa terasei cu ratan" nu o scoatem nici noi la capat, Bucurestiul va ramane o cloaca aglomerata si poluata.

Deci planul e bun, dar am dubii ca nea oprica chiar are de gand sa puna ceva in practica din el. Mai degraba cred ca simte ca se apropie alegerile si dupa ce a mers 100 % pe placul "soferilor", acum vrea sa se adreseze si "ciudatilor" care vor un oras in care sa se poate si trai, nu doar traversa cu masina.
Om vedea...dar sa nu uitam ca prin sectorul 6 e un individ dubios care strange semnaturi sa nu se mai ridice masini, sub sloganul "stop abuzurile"...deci acolo am ajuns, ala e nivelul...

 


Re: Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) Goldmund

In sfarsit, un Masterplan pt. Bucuresti, mai exact pentru  zona centrala a Capitalei. Am gasit toate cele patru puncte la fel de importante iar planurile respective vor schimba in bine imaginea orasului. Cand am criticat 'taierile' si 'largirile' din zona Uranus am adus argumentul : mai multa circulatie prin centru este o dezvoltare 'depasita',in loc de inele de circulatie care sa ocoleasca centrul, dar si o CB moderna care sa preia circulatia intre cartierele marginase(dens populate!)
Aici aduc si o critica:
centrul orasului(care am mai scris, nu poate fi doar 'Centrul Vechi')trebuie tratat impreuna cu restul orasului plus comunele suburbane in plina dezvoltare...SI in afara de incurajarea mersului pe bicileta nu am citit nimic de o dezvoltare concomitenta a transportului in comun...
Totusi e un inceput fantastic pentru Bucuresti, un Plan asemanator nemaiavand orasul de pe timpul interbelic(cand Bucurestiul nu era in nici un caz un 'sat mare'!)

 


 
Go to page:  1 2
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Documente strategice ale municipiului București  • 
Choose destination

Since our 2158 forum members have written 407409 posts in 5071 topics and 487 subforums.

 

© 2009 - 2023 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use