Infrastructura feroviară din RomâniaComplexul Feroviar București

 

Topic: Gara de Nord - București

338 posts, 145051 views
 
Go to page:  1  ... 19 20 21 22 23 24 25
 
 

📖 Pagination options
  • orex
  • Membru Silver
  • Posted:
  •  

Re: Gara de Nord - București orex

SRCF București a transmis către SEAP documentația de atribuire aferentă proiectării și execuției lucrărilor de Modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord București – Faza I
CFR SA vă informează că Sucursala Regională CF București a transmis către SEAP, în vederea verificării și validării, documentația de atribuire aferentă proiectării și execuției lucrărilor de Modernizare/consolidare/reabilitare a stației CF Gara de Nord București – Faza I.

Valoarea estimată a obiectivului de investiții, este de 471.151.726,88lei, fără TVA, iar sursa de finanțare va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, de la Bugetul de Stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R” – S.A., precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

Obiectivele generale ale investiției sunt:
creșterea interesului public pentru Gara de Nord, respectiv transformarea Municipiului București, ca nod al rețelei centrale TEN-T și ca parte a coridorului Rin Dunăre, în nod urban multimodal al rețelei transeuropene de transport prin promovarea mobilității urbane durabile (conform Regulamentului nr. 1315/2013);
regândirea funcțională a gării ca un spațiu dinamic, valorizarea legăturilor sale cu orașul și oamenii săi și creșterea interesului turistic la nivel european;
furnizarea de servicii de calitate pentru călători prin aducerea stației la parametrii de funcționare care să respecte normele de exploatare românești, internaționale și europene în domeniul feroviar;
creșterea atractivității și competitivității transportului feroviar prin îmbunătățirea calității serviciilor pentru călători concomitent cu îmbunătățirea siguranței în exploatare și crearea de condiții de muncă optime pentru personalul feroviar.

Obiectivele specifice ce se doresc a fi atinse sunt:
regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;
modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord, precum și a spațiilor destinate serviciilor pentru călători, cu asigurarea facilităților pentru persoanele cu dizabilități;
crearea unor spații verzi centrale, o zonă agreabilă de așteptare sau petrecere plăcută a timpului pentru publicul aflat în tranzit;
asigurarea cu sisteme noi de ventilație/încălzire;
înlocuirea instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;
refacerea sistemului de drenaj;
modernizarea sistemului de iluminat;
modernizarea echipamentului de telecomunicații inclusiv a celui de informare a publicului călător;
asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători - balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;


Prin implementarea proiectului, staţia de cale ferată București Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

 


Re: Gara de Nord - București reiny2000

A fost lansată în SEAP:

Modernizarea/consolidarea /reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti – faza I( proiectare si executie )

Ponderea punctajului:
- 60% preț
- 5% Experiență manager de proiect
- 20% Experiență sef proiect complex – expert atestat Ministerul Culturii ( arhitect cu drept de semnatura|) si membru OAR(atestat)
- 5% Experiență sef proiect specializarea rezistenta/ structuri istorice
- 5% Experiență sef proiect specialitate instalatii atestat Ministerul Culturii
- 5% Experiență restaurator/ restauratori componente artistice(lemn,piatra,metal) atestat Ministerul Culturii

Termene limită:
- depuneri oferte: 6 martie 2023
- evaluări: 6 iunie 2023
Link E-licitație: SEAP

Bugetul alocat este de 471.151.726,88  RON, iar finanțarea lucrărilor se va face prin Programul Operațional Transport POT 2021-2027.

 


  • orex
  • Membru Silver
  • Posted:
  •  

Re: Gara de Nord - București orex

3 firme din ROMÂNIA au depus oferte pentru MODERNIZAREA GĂRII DE NORD- etapa I -
Bucureşti, 16 martie 2023
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA informează că 3operatori economici din România au depus oferte la procedura de licitație deschisă pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări de MODERNIZARE/CONSOLIDARE/REABILITARE a STAȚIEI CF GARA DE NORD BUCUREȘTI (Etapa I), un proiect cu o valoare estimativă de 471,15 MILIOANE lei, finanțare prevăzută în PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT).

Pentru proiectarea și execuția lucrărilor de MODERNIZARE/CONSOLIDARE/REABILITARE a STAȚIEI CF GARA DE NORD BUCUREȘTI (Etapa I) au depus oferte următoarele firme românești:

1. CMA CONSTRUCT DEVELOPMENT
2. CONSTRUCȚII ERBAȘU
3. GDO MOV IMPEX SRL

Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 55 de luni (9 luni pentru proiectare, 46 de luni pentru execuție), iar perioada de garanție a obiectivului este de 60 de luni.

Menționăm faptul că, ETAPA I a programului de MODERNIZARE a celei mai mari gări din România – GARA DE NORD BUCUREȘTI – include reabilitarea spațiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, serviciu destinate publicului călător și activitatea comercială:

Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu)
Corp B (central, coloane, casele d ebilete clasa I)
Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Giviței).


Principalele lucrări de modernizare vizează:
modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;
modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusive pentru persoanele cu dizabilități;
asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători - balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;
reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;
crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;
regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;
sisteme noi de ventilație/încălzire
modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;
modernizarea istemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc.

Prin implementarea acestui important program, staţia de cale ferată București Nord (inclusiv clădirile aferente acesteia) va fi modernizată în conformitate cu parametrii tehnici prevăzuți de standardele şi legislaţia europeană/internațională în vigoare.

 


Go to page:  1  ... 19 20 21 22 23 24 25
 
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Complexul Feroviar București  • 
Choose destination

Since our 2061 forum members have written 393390 posts in 4860 topics and 479 subforums.

 

© 2009 - 2023 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use