Parent forum: Lucrări la autostrăzi și drumuri expres

 

Topic: DEx5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres)

5 posts, 543 views
 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

DEx5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres) orex

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 17.08.2021, Contractul de Finanțare nr.110, pentru Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacău-Piatra Neamț”, finanțat prin  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

Localizarea proiectului:
Regiunea Nord-Est, Județul Bacău-Municipiul Bacău și Județul Neamț-Municipiul Piatra Neamț.

Obiectivul general ale proiectului:
Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Descrierea proiectului:
Proiectul are ca scop realizarea unui sector de drum expres între localitățile Bacău și Piatra Neamț, acesta asigurând baza necesară cererii de transport în creștere și un grad ridicat de siguranță a traficului rutier.

Necesitatea, oportunitatea și viabilitatea realizării sectorului de drum cuprins între Bacău și Piatra Neamț a fost identificată și cuantificată la nivel general prin MPGT.

Rezultate proiect:
1.Elaborare Studiu de Fezabilitate;

Valoarea totala a proiectului: 10.991.156,04 lei;
Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 7.896.422,93 lei;
Valoarea finanțării naționale: 1.393.486,40 lei;
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.701.246,71 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respective între data de 09.03.2020 și 28.02.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 129340

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: DX5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres) orex

Comunicat de presă 09.12.2021 Proiectele pentru regiunea Moldovei și Bucovinei - Precizări CNAIR
In contextul interesului major manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei și Bucovinei, CNAIR va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni dar și etapele care trebuie parcurse. Demersul se înscrie în acțiunile CNAIR S.A. pentru asigurarea transparenței și pentru corecta informare a persoanelor interesate de stadiul implementării și dezvoltării acestor proiecte.
CNAIR acordă o importanță deosebită derulării și finalizării cu succes, la un nivel de calitate ridicată a serviciilor solicitate. Compania mobilizează în acest sens resurse umane relevante (specialiști în domeniul rutier: ingineri CFDP/geotehnicieni/ingineri geodezi etc.) și susține Prestatorii implicați în activitățile specifice obiectivelor destinate Moldovei și Bucovinei:


Drum Expres Bacău – Piatra Neamț
Elaborare SF+PT
Lungime:                                 61 km
Valoare contract:                    8.923.930,03 lei fara T.V.A.  
Data de începere:                    Martie 2020
În luna iulie.2021, a fost avizată în cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu. În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, în urma căreia va fi aleasă varianta optimă dintre cele două selectate în prima etapă de analiză. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, cât și activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: DEx5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres) orex

CNAIR a avizat documentația AMC etapa a doua pentru Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț
Marți, 28.12.2021, CNAIR a avizat documentația multicriterială, etapa a doua, pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț, cu o lungime estimată de 52.12 km.

Anterior, CNAIR a solicitat proiectantului, ASOCIEREA S.C. SEARCH CORPORATION SRL - EGIS ROMANIA SA, revizuirea documentației pentru Analiza Multicriterială de Traseu Etapa a doua, să asigure o distanță de minim 2,6 km între drumul expres și obiectivul SEVESO (amplasat pe platforma industrială Săvinești).

În data de, 03.08.2021, specialiștii CNAIR au prezentat în cadrul unei ședinte organizată la Prefectura Județului Neamț variantele rezultate din AMC etapa 1. A fost discutată problema traseului în zona platformei industriale, în care își desfășoară activitatea o societate care este încadrată ca obiectiv SEVESO și față de care reprezentanții I.S.U. și  C.J. Neamț au recomandat amplasarea variantelor de traseu la un minim de kilometri.

Ulterior, în data de, 14.12.2021, JASPERS, a transmis o serie de recomandări asupra documentului AMC 2 revizuit. Proiectantul a transmis documentul revizuit prin asigurarea acestei distanțe la minim 2,6 km între drumul expres și obiectivul menționat.

Valoarea inițială a contractului este de 8.923.930,03 lei fără TVA.

Durata contractului este de 18 luni (de la data ordinului de începere).

Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț face parte din proiectele ce beneficiază de finanțare din fonduri nerambursabile, aferente perioadei de programare bugetară a UE 2014-2020.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: DEx5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres) orex

CNAIR a prezentat evoluția proiectelor din regiunea Moldovei și Bucovinei
Situația actualizată a proiectelor analizate este următoarea:

Drum Expres Bacău – Piatra Neamț
Contract pentru elaborarea SF+PT în derulare.
Lungime: 61 km
Valoare contract: 8.92 milioane lei, fără T.V.A.
Data de începere:  martie 2020
În luna decembrie 2021, a fost avizată în cadrul C.T.E. CNAIR S.A. documentația pentru Analiza Multicriterială de Traseu, Etapa 2, în urma căreia au fost stabilită și definitivată varianta de traseu a drumului expres.
În prezent, Prestatorul întocmește temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu).
Au fost obținute certificatele de urbanism de la CJ Neamț ( nr.662/10.01.2022) și CJ Bacău (nr.1183/13.01.2022).
Sunt în desfășurare activitățile pentru obținerea Acordului de Mediu.

 


 • orex
 • Membru Silver
 • Posted:
 •  

Re: DEx5A Bacau-Piatra Neamt (Moldavia Expres) orex

"Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacau-Piatra Neamt"
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 20.07.2022, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 110/17.08.2021, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacau-Piatra Neamt".
Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:
Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 46 de luni, respectiv intre data 09.03.2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

Cod proiect:129340.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 


Home page  • 
Parent forum: Lucrări la autostrăzi și drumuri expres  • 
Choose destination

Since our 1965 forum members have written 380746 posts in 4624 topics and 458 subforums.
Within the past 24 hours there were 209 registered members online who wrote 93 posts.

 

© 2009 - 2022 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use