Infrastructura rutieră din RomâniaLucrări la autostrăzi și drumuri expres

 

Topic: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres)

90 posts, 14862 views
 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7
 
 

📖 Pagination options

Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

„Constructia Drumului expres Braila-Galati”
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 10.06.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.145 pentru proiectul „Constructia Drumului expres Braila-Galati” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

Obiectivul general al proiectului are in vedere dezvoltarea retelei rutiere, prin crearea unei cai moderne de comunicare care asigura o conexiune adecvata la reteaua TEN-T, cu implicatii în dezvoltarea regionala a zonei Braila – Galati.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :
- construirea a 10.77 km de drum nou, 1 pod peste canal irigatii la km 6+620 si o structura de tip pod - viaduct - pasaj la km 10+963.
- reducerea timpului de calatorie pe reteaua rutiera TEN-T cu mimim 4%, în primul an de operare, de la 43.34 min la inceputul proiectului, la 41.08 min la sfarsitul proiectului, pentru autoturisme, si de la 47.87 min la inceputul proiectului, la 39.37 min la sfarsitul proiectului pentru marfa.

Valoarea totală a proiectului este de 506,438,896.08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 308,771,918.89 lei, 15% contribuția proprie - 54,489,162.16 lei, diferenta de 143,177,815.03 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv între data de August 2019 și Decembrie 2024 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 128444.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 
Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

In fine,  ieri 27.07.2022 s-a aprobat HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Drum expres Brăila - Galaţi" necesara pentru:
1. edificarea celor 2 giratii, dupa modificarile aduse proiectului fata de SF din 2008;
2. largirea DN2B la 4 benzi (între km 128+250 și km 128+680);
3. lucrări de protejare sau de relocare a retelelor edilitare.

 


Re: DEx6 Focşani - Brăila - Galați (Milcovia Expres) orex

"Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Focsani - Braila”
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 17.01.2023, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 64/01.04.2020, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Focsani - Braila”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 41 de luni, respectiv intre data 27.08.2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

Cod proiect:129033.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

PS
A Ad nr.1

 


Go to page:  1 2 3 4 5 6 7
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Lucrări la autostrăzi și drumuri expres  • 
Choose destination

Since our 2251 forum members have written 417686 posts in 5205 topics and 510 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use