Parent forum: Județul Alba

 

Topic: Stiri din Alba Iulia

34 posts, 10136 views
 
Go to page:  1 2 3
 
 

📖 Pagination options
 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

Primăria Alba Iulia PIERDE prima bătălie în războiul cu AIDA-TL și STP. Tribunalul a respins cererea de suspendare
Prima etapă a războiului dintre Primăria Alba Iulia și AIDA-TL a și-a găsit finalitatea: Cererea formulată de Municipiul Alba Iulia, prin Primar Gabriel Codru Pleșa, privind suspendarea executării Hotărârii 2/07.01.2021  a fost RESPINSĂ. Reclamantul este obligat la plata sumei de 1.200 de lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Tribunalul Alba a admis cererea de intervenție accesorie formulată de STP ALBA.

Cauzele care au dus la apariția conflictului juridic dintre Primăria Alba Iulia/ AIDA-TL/ STP
Problema care a apărut între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) și Primăria Municipiului Alba Iulia a fost dată de faptul că AIDA-TL a aprobat atribuirea contractului de delegare a gestiunii a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate operatorului de transport ,,SOCIETATEA DE TRANSPORT SA ALBA IULIA’’, în baza mandatelor primite din partea consiliilor locale. Nemulțumirea primăriei a constat în faptul că această atribuire ar fi fost făcută fără votul a doi membrii: primarul Municipiului Alba Iulia și primarul comunei Ciugud.

Un alt motiv invocat a fost faptul că statutul asociației nu a fost modificat, iar în acesta nu figurau reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, primari aleși la alegerile locale din anul 2020.

Prin urmare, s-a cerut de către Municipiul Alba Iulia, care îl are ca reprezentant legal pe primarul Gabriel Codru Pleșa, să fie suspendată Hotărârea nr. 2/07.01.2021, prin care a fost atribuit acest contract.

Înainte de a se adresa instanței în vederea suspendării hotărârii menționate mai sus, Municipiul Alba Iulia, a solicitat Asociației, în data de 27.01.2021, anularea Hotărârii privind aprobarea atribuirii contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate din data de 07.01.2021.

Întrucât nu a primit un răspuns, acesta a solicitat în mod legal Tribunalului Alba o cerere de suspendare provizorie a hotărârii.

Primăria Alba-Iulia face primul pas în instanță și solicită suspendarea contractului atribuit de AIDA-TL
În motivarea cererii de suspendare, s-a scos în evidență faptul că AIDA-TL nu a respectat anumite principii care stăteau la baza atribuirii contractului de delegare, precum și faptul că UAT ALBA IULIA nu a beneficiat de dreptul său la vot, deoarece nu erau înregistrate modificările privind reprezentantul ei în cadrul Asociației.

,, În continuare vă rugăm să aveți în vedere că AIDA-TL a adus modificări în ceea ce privește statutul Asociației precum și actul constitutiv al acesteia, desemnând ca și reprezentanți statutari în cadrul asociației pe reprezentanții legali ai UAT Municipiul Alba Iulia, UAT Cricau, UAT Întregalde, în persoana numiților Pleșa Gabriel Codru, Todericiu Aurel si Moga Victorița, fără a fi pronunțată o încheiere de modificare a actului constitutiv si a statutului Asociației AIDA-TL, sens în care Municipiul Alba Iulia nu poate dovedi calitatea de reprezentant statutar în cadrul Asociației AIDA-TL, astfel încat Mun. Alba Iulia prin reprezentant legal, nu deține calitatea legală în vederea semnării contractului de delegare, semnarea hotărârii AIDA-TL din 07.01.2021, prin care s-a atribuit contractul de delagare a gestiunii nefiind opozabilă asociaților nesemnatari.’’

S-a mai scos în evidență faptul că cererea de suspendare este una justificată, deoarece sunt întrunite toate condițiile prevăzute de articolul 14 din Legea nr.554/2004, și anume: existența unui caz bine justificat, necesitatea prevenirii unei pagube iminente și dovada declanșării procedurii prealabile (care a fost efectuată in 27.01.2021).

De asemenea, au evidențiat și motivele care ar face ca actul să fie vădit nelegal:
1. Adoptarea hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public încalcă atât principiul legalității, cât și pe cel al eficientei utilizări a fondurilor publice, principii ce sunt prevăzute de legea ce guvernează achizițiile publice.

2. Asociația nu are un președinte ales în mod legitim, conform prevederilor statutare.

,, Hotărârea în discuție este semnată de către dl. loan Iancu Popa, deși dânsul nu a fost ales în mod statutar ca Președinte al Asociației. Puterile sale sunt limitate în cadrul Asociației după cum se poate reține din lecturarea hotărârii nr.7 din 31.08.2020.’’

3. Asociația nu ar fi studiat piața și nu ar fi solicitat oferte de preț de la alți potențiali operatori economici care deservesc serviciul public de transport și care ar fi putut fi potențiali ofertanți.

4. Expirarea valabilității ofertei depuse de STP S.A
-AIDA a solicitat prelungirea valabilității ofertei, iar operatorul economic a refuzat

5. Nerespectarea termenului de un an privind publicarea anunțului de intenție în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), dată de la care este obligatorie curgerea unui termen de 1 an până la atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul STP S.A.

AIDA-TL susține că cererea de suspendare este fondată pe directive abrogate și pe legi care nu își găsesc aplicabilitatea în cauză
AIDA, prin intermediul avocatului său, a solicitat instanței să respingă cererea ca fiind nefondată. Aceștia au arătat că primul contract cu Societatea de Transport Public SA a fost încheiat în anul 2012 pe o perioadă de 6 ani, și, din cauza faptului că după expirarea contractului nu a fost atribuit contractul altei societăți, s-a decis prelungirea contractului.

De asemenea, ei au mai menționat faptul că primarul Gabriel Pleșa este reprezentat de drept al municipiului și nu ar fi avut nevoie de mandat, și că acesta ar fi și acționat în consecință, participând la Adunarea generală a AIDA-TL în calitate de reprezentant al UAT Alba Iulia, în data de 29.12.2020. Acesta s-ar fi răzgândit ulterior acestei date, spunând că nu poate să fie reprezentant legal.

,, Domnul primar Pleșa Gabriel Codru a dat și dă dovadă de rea credință când susține că la data adoptării Hotărârii nr. 2/07.01.2021 nu era reprezentantul legal de drept al UAT Alba lulia în cadrul AIDA – TL și că din acest motiv nu s-a prezentat la adunarea generală din 07.01.2021 și nu a semnat contractul.’’

,, Prin Încheierea civilă nr. 3314/CC/2020, dată de Judecătoria Alba Iulia în dosarul nr. 5864/176/2020 a fost validat în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia și că potrivit art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ este reprezentantul de drept al Municipiului Alba lulia în adunarea generală a AIDA – TL, în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia.’’

Conform întâmpinării, nu sunt motive temeinice pentru a se dispune suspendarea contractului, deoarece acesta a fost adoptat în prezența a peste 2/3 din numărul asociaților AIDA-TL.

Referitor la faptul că domnul Ioan Iancu Popa nu este Președintele ,,oficial’’ al Asociației, ei au scos în evidență faptul că acesta a fost împuternicit să reprezinte AIDA-TL.

,, Domnul Ioan Iancu Popa a fost împuternicit să reprezinte AIDA – TL , să semneze documentele ce derivă de la AIDA – TL , să conducă în absența președintelui ședințele adunărilor generale ale AIDA – TL, să reprezinte asociația în relația cu SEAP fiind posesor al contului asociației în sistemul electronic de achiziții publice.’’

Referitor la faptul că nu ar fi studiat piața, ei consideră că acest argument este nefondat, și că ar fi respectat legislația în vigoare.

De asemenea, aceștia susțin că cererea de suspendare este fondată pe directive care au fost abrogate (Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004) și legi care nu își găsesc aplicabilitatea, deoarece în contractul în cauză, sunt aplicabile legi speciale.

După ce au demontat argumentele aduse în cererea de suspendare, ei au concluzionat că nu există niciun prejudiciu iminent, și, prin urmare, nu există niciun motiv care să justifice suspendarea provizorie.

STP intervine în proces, în ajutorul AIDA-TL
Societatea de Transport Public S.A, prin intermediul avocatei sale, a depus o cerere de intervenție accesorie prin care a ,,sărit în ajutorul’’  AIDA-TL, prin care a solicitat instanței să respingă ca nefondată cererea formulată de reclamantul Municipiul Alba Iulia, invocând (în mare parte) aceleași motive invocate de AIDA-TL.

Aceștia au susținut că nu există motive de nelegalitate ale contractului, nu este vorba de producerea unor pagube iminente în sarcina reclamantului, deci nu se justifică suspendarea contractului.

Instanța a admis CEREREA DE INTERVENȚIE (societatea de transport devenind, astfel, parte in proces) urmând să se pronunțe și pe fondul cauzei.

Despre AIDA-TL
Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia- Transport Local (în continuare AIDA-TL) este o persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, și care are ca scop înființarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de transport public local din cadrul asociației, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre.

Aceasta a fost înființată în data de 10.08.2009, în baza acordului asociaților ( membrii fondatori): Consiliul local al Municipiului Alba Iulia, Consiliul local al Comunei Sântimbru și Consiliul local al Comunei Ciugud. Ulterior au aderat la aceasta și unitățile administrativ-teritoriale Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu și Mihalț.

Soluția instanței poate fi atacată prin RECURS în termen de 5 zile de la comunicare.

Sursa: Ziarul Unirea

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

Începând cu 24 februarie 2021, ora 12.00, toți albaiulienii vor plăti preț întreg pentru transportul în comun. STP este obligată să impună această măsură ca urmare a restanțelor la plată acumulate de Primăria Alba Iulia. Datoriile către societatea de transport se ridică, în prezent, la aproape 3 milioane de lei, au transmis reprezentații companiei, într-un comunicat de presă.

Refuzul primăriei la plata facturilor emise pentru serviciile prestate în acest an a dus la situații limită în desfășurarea activității, pornind de la imposibilitatea întreținerii eficiente și fără compromisuri a flotei de autobuze, până la incapacitatea plății salariilor pentru cei 200 de angajați.

Pentru a putea menține activitatea de transport public, serviciu absolut esențial pentru Alba Iulia și celelalte localități membre ale AIDA TL, STP va încasa de la albaiulieni prețul întreg pentru un bilet care permite călătoria timp de o oră, chiar și de la cei care beneficiază de reduceri și gratuitate la transport.

„Din păcate, paharul s-a umplut iar vina pentru acest lucru o poartă, strict, conducerea primăriei. Îi transmit acest lucru fără nici o rezervă domnului primar Gabriel Pleșa și îl asigur că războiul pe care crede că-l poartă cu STP este unul împotriva albaiulienilor și nu numai. Au trecut luni de zile în care noi nu am făcut altceva decât să fim evaluați și, în cele din urmă, declarați câștigători ai unei licitații.

Au existat suficiente ocazii, garantate de lege, în care domnul Pleșa ar fi putut fi prezent, pentru că a primit un mandat să rezolve problemele unui oraș, nu să le pornească. Firma noastră, cu tot ce înseamnă costuri cu salarii, întreținerea mijloacelor de transport, combustibili etc. nu poate să-și mai acopere cheltuielile pentru acest segment al gratuităților. Asta, atenție, în condițiile în care Gabriel Pleșa, în calitate de primar, nu onorează la plată facturile restante pe care municipalitatea le are față de societatea noastră.


Îi spun domnului primar că expresia „ne-am luat orașul înapoi” nu e decât o mostră de ipocrizie, de mână întinsă unora care au stat pe margine și acum își doresc ce nu e firesc: să ne întoarcem la lumânare, la trucuri de preluat afaceri peste noapte. Regret enorm că această situație nu a fost tratată responsabil și ajungem să dar nu mai putem accepta ca lucrurile să fie tratate cu dispreț față de lege și albaiulieni.


Iar cei care, de mâine, veți vedea pe stradă mai mulți pensionari, elevi sau studenți decât astăzi, să știți și să nu uitați, că o parte din ei au fost dați jos, și la propriu și la figurat, din autobuzul cu care erau obișnuiți să meargă și să-și rezolve problemele de zi cu zi. Iar oamenii aceștia, vă asigur, că nu au nicio vină că unora le arde de strategii murdare, fără alternative clare și fără a avea habar de lege.

Pentru mine, personal, la Alba Iulia, ziua de 24 februarie 2021 este o zi mai neagră decât „eșapamentul” oricărui politician sau edil care-și hrănește orgoliul sau interesul pe spatele cetățeanului pe care este obligat să-l sprijine.” – Stelian Nicola, director STP Alba Iulia.

STP își exprimă, în mod răspicat, regretul pentru această situație. Lucrurile ar putea reveni la normal sau, dimpotrivă, se poate ajunge la blocarea transportului local, în funcție de ce decizii va adopta conducerea primăriei. Considerăm că suntem îndreptățiți să solicităm respectarea legilor în vigoare, respectiv asumarea în cadrul Consiliului Local, cât mai repede, a contribuției la AIDA TL, chiar și parțială, pentru anul 2021, dar și plata facturilor către STP garantată de încadrarea în limita de 1/12 din bugetul anului anterior, până la votarea bugetului.

Refuzul de a participa la ședințele AIDA TL, dar și faptul că până la această dată nu s-a promovat niciun proiect de HCL privind contribuția Municipiului Alba Iulia la AIDA-TL, ar putea face imposibilă plata facturilor restante, mai devreme de luna aprilie.

Sursa: Alba24

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

Reamintim că la jumătatea lunii februarie, Primăria Alba Iulia a cerut în instanță suspendarea hotărârii AIDA TL prin care STP a primit noul contract însă la Tribunalul Alba, a pierdut în primă instanță.

Luni, în data de 1 martie, reprezentații legali ai primăriei au atacat sentința Tribunalului Alba și au înregistrat cererea de recurs.

Acum dosarul se va judeca pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Sursa: Alba24

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

Primăria Alba Iulia continuă disputa cu firma de transport STP şi ameninţă cu un nou proces în instanţă, pe lângă cel deja deschis împotriva AIDA TL.  

Reprezentaţii primăriei au declarat într-un comunicat de presă că datoriile către STP, datorii care privesc gratuitatea pensionarilor pentru transportul public au fost plătite, dar firma de transport încă restricţionează accesul gratuit în autobuze pensionarilor.    

În acelaşi comunicat de presă, primăria ameninţă firma STP că dacă nu va reda gratuitatea pensionarilor, îi va da în judecată. Mai mult de atât, face un apel la pensionari să păstreze biletele de autobuz pentru a fi folosite ca probe în instanţă pentru recuperarea prejudiciului.  

Comunicatul de presă al Primăriei Alba Iulia: ”Faptul că STP S.A. Alba Iulia, firma care operează serviciul de transport public în Alba Iulia, nu oferă servicii gratuite pensionarilor este un abuz care trebuie să înceteze. Decizia, luată în mod unilateral de către companie, contravine prevederilor contractuale şi legislaţiei în vigoare, aşa cum a fost ea adoptată de către Consiliul Local.  

Modul în care compania acţionează este unul inadmisibil, intolerabil şi poate fi cu uşurinţă catalogat drept un şantaj făcut asupra autorităţilor locale, prin care speră să obţină în continuare beneficii şi subvenţii uriaşe, care nu au acoperire în serviciile prestate ori calitatea acestora.  

Primăria Alba Iulia a îndeplinit hotărârea Consiliului Local prin care Primarul Gabriel Pleşa a fost mandatat pentru semnarea noului contract şi a achitat toate sumele către compania STP S.A, care să acopere serviciul gratuit oferit pensionarilor. Cu toate acestea, firma în cauză îşi continuă modul abuziv prin care restricţionează accesul gratuit al pensionarilor.    

Lansăm un apel către toţi pensionarii cărora li s-a restricţionat accesul gratuit pe mijloacele de transport în comun din Alba Iulia, de către STP S.A, şi care au fost obligaţi să plătească bilet pentru a circula cu autobusul, cu toate că legal beneficiau de gratuitate, să păstreze acele bilete pentru a fi folosite drept dovadă în instanţă.  

În cazul în care compania STP S.A. nu va înceta de urgenţă aceste practici abuzive, Primăria Alba Iulia se va adresa justiţiei pentru a recupera prejudiciul şi va solicita daune inclusiv pentru pensionarii care, în urma deciziilor unilaterale ale companiei, au avut de suferit.  

Primăria Alba Iulia se află în slujba cetăţenilor, ale căror venituri şi drepturi le va apăra prin toate instrumentele pe care le are la dispoziţie”.

Sursa: Adevarul

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

punmeister wrote:
MDRAP a publicat pe SICAP licitatia pentru 51 de autobuze electrice, din care 13 de 12m pentru Alba Iulia, plus 4 statii de incarcare rapida si 13 statii de incarcare lenta pentru Alba Iulia:
http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/not ... 00034065

Astăzi a fost atribuită.

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, face un prim pas în reducerea cheltuielilor cu STP, printr-un proiect de hotărâre de Consiliului Local, care va fi dezbătut, în cadrul ședinței ordinare din data de 30 martie.

Potrivit documentului, se urmărește reducerea numărului de autobuze care vor circula în zona 1 tarifară a Municipiului Alba Iulia.

Primarul Pleșa, așa cum a promis, va reduce cheltuielile STP Alba și implicit cheltuielile cu transportul public, prin acest demers. Reducerea cheltuielilor este deci așteptată să fie de 10% din cost, prin acest demers.

Modificările propuse pentru programul de transport public în zona tarifară 1 municipiul Alba Iulia sunt următoarele :

– linia 101T și linia 101R (Gară-Recea-Spital-Cloșca-Primărie-Centru și retur pe Calea Moților) se modifică traseul după cum urmează : Gară – Recea – Lalelelor – Cloșca – Centru și retur.
– linia 102 T și 102R (Gară – Lalelelor – Cetate – Moților – Centru și retur) se anulează
– linia lOlAși 101B devine linia 102T și 102R (Gară – Platou – Cloșca – Centru de zi și retur) și se anulează cursele de la orele 7.05, 11.55 și retur 12.15
– linia 103 și linia 104 (Gară – centru – ampoi 3 – cetate – gară și retur) – interval orar 8.00-14.00 frecventa de plecare a curselor crește de la 7 min. la 10 minute și se anulează cursa de la ora 22.05 (pentru linia 103)
– linia 103 A și 104A – se anulează cursele de la orele 8.35, 9.40, 10.30 și retur 9.10; 10.15 și 11.05 precum și 8.35, 12.15 și retur 9.10, 12.40 pentru sâmbata-duminica (S-D)
– linia 105A – se anulează toate cursele (3 curse) cu excepția celei de la ora 6.20 și toate cursele S-D
– linia 105R – se anulează cursele de la ora 8,30; 14,25, 20,15
– linia 106A – se modifică orarul după cum urmează : 5,40, 7,30*, 15,15 și 15.20 iar sâmbăta și duminica se anulează toate cursele.
– linia 106R- se anulează cursele : 14.00, 20.15
– linia 107 – se anulează cursele 9.00, 9.55 ; 18.10, 18.40; 20.00,
– linia 107R-se anulează cursele de la ora 8.10, 9.20, 10.15, 16.50, 18.30,19.00,20.20
– linia 109 – se anulează cursele : 6.10, 14.10, 16.10, 22.10
– linia 110 – se anulează cursele de la ora 8.10, 8.45 și 9.10, 17.10 sâmbata-duminică
– linia 110A – se anulează cursele : 6.50
– linia 110C – se anulează cursele de S-D : 9.30, 17.30
– linia 110D – se anulează (o cursă)
– linia 110Z – se anulează cursele : 9.10, 11.00, 18.15, 19.15 și se anulează toate cursele S-D (3 curse dus, 3 curse întors)
– linia 110R- se anulează cursele : 9.35, 11.25,18.40, 19,40 și toate cursele S-D
– linia 111 – se anulează cursele : 8.00 și 22.30 iar S-D : 9.15
– linia 111R – se anulează cursele : 8,20 iar S-D : 9.35 și 21.15
– linia 112 și 112R se anulează (Haiducilor Oarda de sus)
– linia 113 – se anulează cursele : 9.15, 15.30, 20.15
– linia 113A- se anulează cursele de la ora 12.25, 13.20, 14.25
– linia 113H, 113P și 113T se anulează
– linia 113R-se anulează cursele : 9,40,15.55,20.40 și S-D :10.55 și 22.55
– pentru liniile 113 și 113R, cursele de la ora 7.25 și retur se efectuează pe traseul Oarda de sus – Oarda de Jos – Partos – Școala Generală nr. 3 și retur (cursa pentru transportul elevilor din Oarda și Partoș către Școala Generală nr. 3)
– linia 115 – se anulează cursele : 7.20, 13.40 iar S-D se anulează cursele : 7.20 și 13.40
– linia 115R – se modifică programul după cum urmează : 7.20, 15.20, 23.20 iar S-D după programul: 7.20, 15.20, 23.20.
– linia 116 – se modifică programul după cum urmează: 7.45*, 9.30*, 11.30*
– linia 116R – se modifică programul după cum urmează : 7.55*, 10.15*
– liniile 111 și 113 vor avea capat de linie (plecare și sosire) Gară față de Centru cum este la ora actuală cu excepția liniei pentru elevii Școlii Generale nr. 3.

Sursa: Ziarul Unirea

 


 • Author: PTMZ
 • Membru Gold
 • Posted:
 •  

Re: Stiri din Alba Iulia PTMZ

De sâmbătă: Programul de transport cu autobuze STP se modifică în zona tarifară Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda și Pâclișa

Programul de transport al STP SA în zona tarifară 1 (Municipiul Alba Iulia, Micești, Bărăbanț, Oarda și Pâclișa) se modifică se sâmbătă, 1 mai, anunță operatorul.

Modificările au la bază HCL Alba Iulia nr. 121 din 30 martie 2021 și Hotărârea AGA AIDA-TL nr. 13 din 21 aprilie 2021.

Sursa: Alba24
HCL-ALBA-IULIA-121-DIN-30-MARTIE-2021-MODIFICARE-PROGRAM-TRANSPORT.pdf
HCL-ALBA-IULIA-121-DIN-30-MARTIE-2021-MODIFICARE-PROGRAM-TRANSPORT.pdf (9.97 MB; downloaded 19 times)

 


Go to page:  1 2 3
 
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Județul Alba  • 
Choose destination

Since , our 1735 forum members have written 341305 posts in 4061 topics and 419 subforums.
Refresh interval: 30 minutes.

 

© 2009 - 2021 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use