Infrastructura feroviară din RomâniaLucrări de modernizare și de extindere a infrastructurii feroviare din România

 

Topic: Reparația infrastructurii feroviare din Portul Constanța

68 posts, 1892 views
 
Go to page:  1 2 3 4 5
 
 

📖 Pagination options
Re: Portul Constanta orex

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanța" lucrare de utilitate publică de interes național
Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanța", lucrare de utilitate publică de interes național.

Obiectivul principal al acestui proiect de investiţii vizeazăoptimizarea activității feroviare din Portul Constanța, prin creșterea performanței sistemului de transport, respectiv a accesibilității portuare. Aceasta este vitală pentru preluarea fluxurilor de marfă și transferarea acestora de la modul de transport maritim la modurile de transport terestre, pentru legătura cu zonele de interese din aria de influență deservită de Portul Constanța. Prin implementarea proiectului se vor efectua lucrări de modernizare a rețelei feroviare și optimizare a circulației feroviare la toate obiectivele aferente portului și lucrări de consolidări, care vor duce la mărirea spațiului rezultat din sistematizarea dispozitivului de linii și optimizarea activității de manevră.

Valoarea totală a investiției este de 5.355.566 mii lei (în prețuri la data 01.09.2022), aceasta  actualizându-se potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

Durata de execuție a investiției este de 48 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național se realizează din fonduri externe nerambursabile, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility (CEF)) și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate ,,C.F.R.”– S.A., precum și alte surse legal constituite în limita sumelor prevăzute anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.


2.3.Schimbări preconizate:
Prin implementarea proiectului se vor efectua lucrări de modernizare a rețelei feroviare și optimizare a circulației feroviare la toate obiectivele aferente portului, care constau în:
•    Lucrări de îmbunătățire a traficului feroviar, prin realizarea unei Grupe de Așteptare, care degrevează liniile de primire-expediere din stațiile c.f. din Port de timpii mari de staționare în vederea intrării la front (de la câteva ore la câteva zile, în prezent)
•    Înzestrarea stațiilor c.f. cu centralizarea electronică a instalațiilor de semnalizare, centralizarea schimbătoarelor din grupele de primire-expediere, dar și din grupele de manevră până la schimbătorul de acces pe linia de la frontul de încărcare-descărcare comanda stațiilor c.f. din Centrul de Management al Traficului Constanța
•    Electrificarea tuturor liniilor c.f. din Portul Constanța exceptând liniile de încărcare-descărcare, constituie atingerea obiectivului UE de a avea un transport durabil, cu efecte negative asupra mediului cât mai mici.
•    Refacerea infrastructurii și suprastructurii căii
•    Înlocuirea podețelor care nu mai corespund din punct de vedere funcțional și realizarea unui pod de încrucișare, care va crește capacitatea de transport și operare în Port
•    Montarea instalațiilor de centralizare electronice de semnalizare atât in posturile centrale din stații cât si in posturile locale aferente dispozitivului feroviar din zona Portului
•    Modernizarea tuturor instalațiilor de telecomunicații, prin înlocuirea echipamentelor existente cu echipamente moderne de ultimă generație și implementarea de instalații noi de telecomunicații
•    Lucrări de electrificare, care constau în înlocuirea totală a instalațiilor vechi și electrificarea altor grupe de linii, atât în port cât și în afara acestuia, ceea ce va crește considerabil capacitățile de transport electric, operarea și manevrabilitatea materialului rulant
•    Lucrări ample de Protecția instalațiilor din cale și vecinătate, care oferă posibilitatea ca împământarea și conexiunile la returul curentului de tracțiune din stații/grupe să fie mai centralizate și uniforme din punct de vedere al soluției, cu avantaje în viitoarele intervenții de reparații (timpi de închidere mai mici)
•    Reabilitarea și modernizarea instalațiilor fixe de tracțiune electrică, prin adoptarea unui sistem de alimentare și secționare a liniei de contact care să asigure o creștere a oportunității intervențiilor în sistem, prin teleconducerea procesului distribuit
•    Lucrări de construcții civile, respectiv realizarea de clădiri noi care să corespundă exigențelor impuse de creșterea capacității feroviare, cu mentenanță scăzută per total raportat la întreg patrimoniul de clădiri din zona portuară, cu intervenții la anvelopantă, finisaje, la clădirile existente care își păstrează funcționalitatea
•    Eliminarea cocoașelor de triere dintre cele două mari grupe de linii din Port Zona B
•    Lucrări de consolidări, care vor duce la mărirea spațiului rezultat din sistematizarea dispozitivului de linii și optimizarea activității de manevră.

 


Re: Portul Constanta shoppy

In poza pare sa fie unul dintre convoaiele de vagoane abandonate pe acolo de ani si ani, de aceea se poate sa nu fie doar vina liniei.

 


Re: Portul Constanta orex
A început execuția lucrărilor aferente 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟐 𝐬𝐢 𝟑 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝟐. Vor fi înlocuite 𝟑𝟓 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐢 𝐭𝐢𝐩 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟏𝟗𝟎-𝟏:𝟗, se va înlocui setul de traverse de lemn la 𝟏𝟎 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 si vor fi realizați 𝟏𝟗.𝟑𝟔𝟎 𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐭𝐢𝐩 𝟒𝟗.
In prima faza au început lucrările de defrișare si demontare a liniilor si aparatelor de cale.

 Re: Portul Constanta ByOnu

A început execuția lucrărilor aferente 𝐋𝐨𝐭𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝟐 𝐬𝐢 𝟑 𝐝𝐢𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚 𝟐. Vor fi înlocuite 𝟑𝟓 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐢 𝐭𝐢𝐩 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟏𝟗𝟎-𝟏:𝟗, se va înlocui setul de traverse de lemn la 𝟏𝟎 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 si vor fi realizați 𝟏𝟗.𝟑𝟔𝟎 𝐦 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐭𝐢𝐩 𝟒𝟗.
In prima faza au început lucrările de defrișare si demontare a liniilor si aparatelor de cale.


Da-le doamne erbicidul cel de pe urma!

 


Re: Portul Constanta orex

Deja trebuie drujba! :rofl:

 


Re: Portul Constanta shoppy

Mai bine intra direct cu autogenul, ca tot acolo ajunge.

 


Re: Portul Constanta orex

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ aflate pe raza unităților administrativ - teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța
Scurtă descriere

Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța este o lucrare de utilitate publică de interes național cuprinsă în Master Planul General de Transport al României din anul 2016 (MPGT) și în Master Planul Portului Constanța din anul 2016 (MPPC), iar realizarea şi derularea acestui proiect revine Companiei  Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

Pentru asigurarea suprafețelor de teren necesare implementării proiectului aferente lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea Infrastructurii feroviare din Portul Constanțaˮ, aflate pe raza unităților administrativ - teritoriale: Agigea, Constanța și Valu lui Traian – județul Constanța, este necesară ocuparea unei suprafețe de 484.723 mp aferente unui număr de 238 imobile proprietate publică a statului în administrarea altor instituții sau autorități publice aflate pe raza unităților administrativ - teritoriale Agigea și Constanța – județul Constanța și o suprafață de 17.402 mp aferente unui număr de 23 imobile proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale aflate pe raza unităților administrativ - teritoriale Agigea și Constanța–județul Constanța.
(...)sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor în cuantum total de 4.347 mii lei (4.346.614,90 lei) pentru un număr total de 147 imobile în suprafață totală de 73.414 mp (...)

 


Re: Portul Constanta orex
𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 – 𝟐𝟓.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄 𝟐 - 𝐋𝐎𝐓 𝟐 𝐬𝐢 𝟑
𝐉𝐕 𝐖𝐈𝐄𝐁𝐄 – 𝐒𝐖𝐈𝐄𝐓𝐄𝐋𝐒𝐊𝐘
Jurnal de Șantier – 𝐳𝐢𝐮𝐚 𝟑𝟗 – stadiu fizic executat 𝟑𝟏% - termen de execuție 𝟏𝟖𝟎 𝐳𝐢𝐥𝐞:
- s-au montat traverse noi de beton armat precomprimat pe 𝟔 𝐥𝐢𝐧𝐢𝐢, reprezentând 𝟏𝟏% din cantitatea necesară;
- s-au montat 𝟏𝟔 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐢, 𝐭𝐢𝐩 𝐒𝟒𝟗𝐄𝟏-𝟏𝟗𝟎-𝟏:𝟗 reprezentând 𝟒𝟔% din cantitatea necesară;
𝐏𝐫𝐢𝐦𝐮𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐜𝐮 𝟕𝟏𝟏 𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐬̦𝐢𝐧𝐚̆ 𝐧𝐨𝐮𝐚 𝐭𝐢𝐩 𝟒𝟗 𝐯𝐚 𝐚𝐣𝐮𝐧𝐠𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐚̆𝐩𝐭𝐚̆𝐦𝐚̂𝐧𝐚 𝟐𝟖.𝟏𝟏-𝟎𝟒.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐.
𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐈 𝐑𝐀̆𝐌𝐀𝐒 𝟏𝟒𝟏 𝐃𝐄 𝐙𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓̧𝐈𝐄 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐋𝐎𝐑
𝐉𝐕 𝐖𝐈𝐄𝐁𝐄 – 𝐒𝐖𝐈𝐄𝐓𝐄𝐋𝐒𝐊𝐘 depune toate eforturile necesare astfel încât lucrările să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil.

 


Re: Portul Constanta orex
P𝐨𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭̦𝐚 – 𝟏𝟑.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝐏𝐑𝐈𝐎𝐑𝐈𝐓𝐀𝐓𝐄 𝟐 - 𝐋𝐎𝐓 𝟐 𝐬̦𝐢 𝟑
Jurnal de Șantier – ziua 93 – 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐜 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐭 𝟓𝟔% - termen de execuție 180 zile.
În data de 09.01.2023 au fost reluate lucrările de reparații pe loturile 2 și 3 din Prioritatea 2 și de asemenea livrarea principalelor materiale șină, traverse, piatră spartă.
𝐀𝐔 𝐌𝐀𝐈 𝐑𝐀̆𝐌𝐀𝐒 𝟖𝟕 𝐙𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐈𝐍 𝐃𝐔𝐑𝐀𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐄𝐗𝐄𝐂𝐔𝐓̧𝐈𝐄 𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐋𝐎𝐑

 

  • Utilizator anonim 2
  • Posted:
  •  

Re: Portul Constanța Utilizator anonim 2

Deci cele 311 linii se impart pe categorii asa:

-> 35 modernizate (prioritatea 1);
-> 64 in proces de modernizare (prioritatea 2);
->112 cu restrictii;
->100 inchise.

Peste vreo 3 luni cind termina lucrul, o sa avem asadar cam o treime modernizate, o treime restrictionate si o treime inchise.

Intrebarea e daca le modernizeaza pe toate sau ne multumim cu cirpeli si jumatati de masura?

 


Go to page:  1 2 3 4 5
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Lucrări de modernizare și de extindere a infrastructurii feroviare din România  • 
Choose destination

Since our 2189 forum members have written 411470 posts in 5166 topics and 503 subforums.

 

© 2009 - 2023 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

Terms Of Use