Zona metropolitană BucureștiTraseele de transport public și evoluția mobilității în Bucuresti și Ilfov

 

Topic: Știri despre transportul local din București

898 posts, 269455 views
⚠  Forum Rules
 
Go to page:  1  ... 51 52 53 54 55 56 57  ... 65
 
 

📖 Pagination options
Re: Știri despre transportul local din București LucaTB

Evenimentul ciclist „L’Etape Bucharest by Tour de France” modifică duminică 41 de linii de transport public. TPBI înființează linia de tramvai 10 și patru linii navetă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus modificarea a 41 de linii de transport public de călători și înființarea temporară a liniei de tramvai 10, precum și a patru linii navetă de autobuz, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „L’Etape Bucharest by Tour de France”, programat duminică, 28 august 2022, începând cu ora 08.00.

Ca urmare a restricțiilor de trafic impuse de Brigada Rutieră de Poliție pe traseele pe care vor avea loc cursele cicliste, liniile vor fi modificate în felul următor:

Linia 1 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației tramvaielor, va funcționa linia navetă de autobuz 601, pe traseul: Șos. Giurgiului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), Calea Văcărești, pe Pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Str. Vatra Luminoasă), cu ȋntoarcere la Piaţa Iancului, apoi pe Șos. Mihai Bravu (pe carosabil), prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor cu ieșire la intersecţia Șos. Mihai Bravu/Calea Vitan), pe Pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, rond Piaţa Sudului, Șos. Olteniţei (pe calea de rulare a tramvaielor), intrare ȋn terminalul „Șura Mare” pe calea de rulare a tramvaiului;
Linia 10 va fi reînființată, urmând să funcționeze de dimineață și până la ora 14.00 între capetele de linie „Banu Manta’’ şi „Piaţa Iancului’’ pe traseul: Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu;
Linia 19 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Zeţarilor” și Piaţa Eroii Revoluţiei, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Şos. Viilor, Str. Constantin Istrati, Bd. Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd.Mărăşeşti, Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi pe traseul actual până la terminalul „Complex Comercial Titan”;
Liniile 24 şi 45 vor funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între terminalele „Cartier Dămăroaia”, respectiv „Mezeş” şi intersecția Bd. Ion Mihalache/Str. Dr. Felix, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Str. Dr. Felix, Şos. Nicolae Titulescu până la terminalul „Banu Manta”;
Linia 40 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Complex Comercial Titan” şi intersecţia Bd. Basarabia/Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Șos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Calea Călărași, apoi traseul actual până la terminalul „Piaţa Sfânta Vineri”;
Linia 44 va fi suspendată pȃnă la ridicarea restricțiilor de circulație pe Str. Berzei, perioadă ȋn care vagoanele repartizate pe aceasta vor fi distribuite pe linia 43;
Linia 61 va funcționa pe durata întregii zile pe un traseu scurtat, între „Master” și Podul Operei;
Linia 66 va funcţiona pe durata ȋntregii zile între terminalul „Spitalul Fundeni” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
Linia 69 va fi suspendată pe durata întregii zile;
Linia 70 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 670 între terminalul „Bd. Basarabia” şi Piaţa Universităţii, pe Str. Lucreţiu Pǎtrǎşcanu, Str. C-tin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Carol I, rond Piața Universității, cu ȋntoarcere pe același traseu;
Linia 79 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14);
Linia 85 va funcţiona pe durata ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Baicului” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
Linia 86 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 665 între terminalul „Dridu” şi „Gara de Nord”, pe Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);
Linia 90 va funcţiona pe durata ȋntregii zile pe traseul de bază între terminalul „Arena Naţională” şi „Piaţa Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual;
Linia 97 va fi suspendată, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație (aproximativ, de la ora 14). Până la reluarea circulației troleibuzelor, va funcționa linia navetă de autobuz 697 între terminalul „Strǎuleşti” şi „Gara de Nord” pe Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviței, Piața Gării de Nord cu întoarcere în zona fântânii centrale (comun cu liniile 182 şi 205);
Linia 102 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi Piaţa Titan, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Bd. Nicolae Grigorescu, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, apoi traseul actual;
Linia 104 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/Şos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, capăt de linie stația „Teatrul Național”, cu ȋntoarcere la rondul de la Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual;
Linia 116 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Gara Progresul” şi terminalul „Piaţa Unirii” – capătul de linie al troleibuzelor 76;
Linia 117 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Piaţa Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază;
Liniile 122 şi 137 vor funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseele de bază între terminalele „Complex Cartier Latin”, respectiv „Carrefour Militari” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Splaiul Independenței (malul drept), Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;
Linia 123 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/Calea Dudeşti/Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coşbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, Şos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual;
Linia 133 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, de la terminalul „Gara Basarab” pe Bd. Dinicu Golescu, Piaţa Gării de Nord, Bd. Gheorghe Duca, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Şos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Dimitrie Onciu, Str. Zece Mese, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Splaiul Unirii, Cal. Văcărești, terminal „Tineretului”, cu întoarcere pe Cal. Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, terminal „Gara Basarab”;
Linia 136 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria;
Liniile 168, 226 şi 368 vor funcţiona pe traseele de bază între „Cartier Constantin Brâncuşi”, „Depoul Alexandria”, respectiv „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Eroilor/Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței (malul drept), Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenței (malul stâng), Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseele de bază;
Linia 178 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Cartier Militari” şi intersecţia Bd. Dinicu Golescu/Str. Witting, apoi pe un traseu modificat pe Str. Witting, Cal. Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, cu întoarcere pe Bd. Dinicu Golescu, Şos. Orhideelor, apoi traseul de bază;
Linia 201 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Semănătoarea” şi Podul Operei, cu ȋntoarcere pe Splaiul Independenţei (malul stâng), apoi traseul actual;
Linia 205 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre Gara de Nord pe traseul actual între terminalul „Strǎuleşti” şi intersecţia Bd. Ion Mihalache/Bd. Banu Manta, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piaţa Gării de Nord, cu ȋntoarcere pe Calea Griviței, Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, apoi traseul actual;
Linia 223 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe un traseu modificat de la intersecţia DNCB/Splaiul Unirii pe DNCB, Str. Libertăţii, Bd. Theodor Pallady, Bd. Nicolae Grigorescu, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;
Linia 243 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „CFR Constanţa” şi Pasajul Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat, pe ambele sensuri, pe Pasajul Nicolae Grigorescu, Str. Iuliu Haţieganu, apoi traseul actual;
Linia 312 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Văcărești/Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat pe Cal. Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu ȋntoarcere pe Splaiul Unirii, cal. Văcărești, apoi traseul actual;
Linia 313 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Piaţa de Gros” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul troleibuzelor liniei 76);
Linia 323 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” şi terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”;
Linia 336 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Complex Comercial Apusului” şi intersecţia Splaiul Independenţei/Bd. Eroii Sanitari (Podul Operei), apoi pe Bd. Eroii Sanitari pȃnă la „Piaţa Operei” (capătul liniei 104), cu întoarcere pe Bd. Eroii Sanitari, Bd. Gheorghe Marinescu, apoi traseul actual;
Linia 361 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. M-șal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu cu ȋntoarcere ȋn rondul de la Piaţa Universităţii;
Linia 381 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Cal. 13 13 Septembrie, Şos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Cal. Plevnei, pe Pasajul Basarab, Bd. Banu Manta, Bd. Ion Mihalache, terminal „Clăbucet”, cu ȋntoarcere pe Bd. Ion Mihalache, Cal. Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, pe Pasajul Basarab, Șos. Grozăvești, Bd. Geniului, Str. Răzoare, Şos. Panduri, Cal. 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;
Linia 385 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 783), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.
Linia 690 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Ghencea” şi intersecţia Bd. Eroii Sanitari/Splaiul Independenței, cu întoarcere pe Podul Operei;
Linia 783 va funcţiona, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. M-șal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Piaţa Universităţii, Bd. Carol I, Bd. Hristo Botev, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, terminal „Sf. Vineri”, cu întoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Bd. I.C. Brătianu, Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.
https://tpbi.ro/evenimentul-ciclist-leta ... -naveta/

 


Re: Știri despre transportul local din București STB Spotting 21

Intre atatea schimbari, chiar si pentru cateva ore, se pare ca linia 1 chiar avea nevoie de o schimbare de indicativ 😁, doar pentru scurtarea traseului.

 


Re: Știri despre transportul local din București Dragos31

Temporar, linia 136 va funcționa pe un traseu modificat

Joi, 01.09.2022, ȋntre orele 08:30 - 11:30, circulația rutieră va fi restricționată pe Bd. Libertății, pe tronsonul cuprins ȋntre Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie (pe sensul de mers spre Piața Regina Maria) și pe tronsonul cuprins ȋntre breteaua Parchetului de pe lȃngă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție și breteaua Ministerului Finanțelor (pe sensul de mers spre Splaiul Independenței), pentru a permite desfăşurarea unei ceremonii militare dedicate marcării a 145 ani de la momentul cȃnd primul evreu a devenit ofițer în Armata Romȃniei.

Având în vedere această măsură, în perioada mai sus menționată, STB SA va modifica traseul liniei de autobuz 136.

Astfel, autobuzele liniei 136 vor circula pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Str. Izvor, apoi pe un traseu modificat, pe Str. Izvor, Bd. B. P. Hașdeu, Splaiul Independenței, cu întoarcere pe Bd. Libertății, Bd. Națiunile Unite, Str. Izvor, Calea 13 Septembrie, după care vor urma traseul de bază.

Sursa: https://www.stbsa.ro/comunicat1?nrcom=1721

 


 • lykkelig.
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București lykkelig.

Iar pierdem conexiunea cu 381 la Unirii.

Autobuzele liniei 381 vor circula din nou prin Pasajul Unirii


Ca urmare a redeschiderii Pasajului Unirii, începând de azi, 05.09.2022, linia 381 va reveni la traseul de bază, iar autobuzele vor circula prin pasaj, pe ambele sensuri.
Așadar, autobuzele liniei 381 nu vor mai efectua opriri în stațiile din zona Piața Unirii.

https://www.stbsa.ro/comunicat1?nrcom=1727

 


Re: Știri despre transportul local din București Cezar210

Personal eu nu înțeleg de ce linia 381 o ia prin Pasajul Unirii. Ok, probabil că este mai rapid, dar Piața Unirii este o zonă importantă din București. 381 ar trebui, cel puțin pe sensul spre Piața Reșița, să circule pe deasupra, prin Piața Unirii, pentru a efectua stația "Piața Unirii 1".

 


Re: Știri despre transportul local din București Gabi23

Liniile 136, 385 și N101 – deviate temporar în zona Bd. Unirii în perioada 9-11 septembrie

Liniile de autobuz 136, 385 și N101 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 9 septembrie 2022 (începând cu ora 23.00) – 11 septembrie 2022 (până la ora 23.00), pentru buna desfășurare a evenimentelor „IMapp Bucharest” și „Red Bull F1 Show Run”.
Având în vedere că, în intervalul de timp menționat, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Unirii, ȋntre Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției, pe Bd. Libertății, ȋntre Splaiul Independenței și Calea 13 Septembrie, precum și pe Bd. Națiunile Unite, ȋntre Piața Națiunile Unite și Str. Izvor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov va modifica cele trei linii astfel:
Linia 136 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Vest Militari” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul Piața Regina Maria;
Linia 385 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Bd. B.P. Hașdeu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. B.P. Hașdeu, Splaiul Independenţei, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, cu ȋntoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Str. Halelor, Splaiul Independenţei, Pod Hașdeu, Bd. B.P. Hașdeu, Str. Izvor, apoi traseul de bază;
Linia N101 va funcţiona pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii 2, cu întoarcere ȋn rondul Piața Unirii, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

https://tpbi.ro/liniile-136-385-si-n101- ... tembrie/

 


 • V2A
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București V2A

„Turul Ciclist al României” deviază duminică șapte linii de autobuz


Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus ca liniile de autobuz 131, 205, 282, 331, 335, 361 și 783 să funcționeze pe trasee modificate în ziua de duminică, 11 septembrie 2022, pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „Turul Ciclist al României”. Brigada Rutieră de Poliție va restricționa traficul, între orele 10.00-14.30, pe Bd. Regele Mihai I, Piața Arcul de Triumf, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor (banda I), Piața Victoriei și Şos. Kiseleff, precum și între orele 10.00-19.30 pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei.

Ca urmare, autobuzele vor circula astfel:

   Linia 131 va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între „Piaţa Romană” şi intersecţia Calea Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Pasaj Băneasa, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual până la cap linie „Complex Comercial Băneasa”;
   Linia 205, va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între „Gara de Nord‟ şi intersecţia Str. Alexandru Constantinescu/ Bd. Mărăşti, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Mărăşti, Piaţa Presei, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul actual;
   Linia 282 va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între „Cartier Fundeni‟ şi intersecţia Str. Radu Beller/ Calea Dorobanţi, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Calea Dorobanţi, Bd. Iancu de Hunedoara, Piaţa Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Bd. Banu Manta, apoi traseul de bază;
   Linia 331 va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între „Piaţa Romană” şi intersecţia Calea Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Piaţa Presei, Bd. Poligrafiei, apoi traseul de bază;
   Linia 335 va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între „Faur” şi intersecţia Calea Dorobanţi/ Bd. Aviatorilor/ Bd. Mareşal Constantin Prezan (Piaţa Charles de Gaulle), apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aviatorilor, Bd. Beijing, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Aerogării, Şos. Bucureşti-Ploieşti, până la capătul de linie „Complex Comercial Băneasa”;
   Linia 361 va funcţiona, de la prima cursă până la ora 10.00 și de la ora 19.30 până la ultima cursă, pe traseul de bazǎ ȋntre „Complex Comercial Bǎneasa” şi Piața Victoriei, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Unirii 2‟ pe Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Sensul spre „Complex Comercial Băneasa” nu va fi modificat. Între orele 10.00-14.30, linia 361 va funcționa pe traseul de bază între „Complex Comercial Băneasa‟ şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii, iar în intervalul orar 14.30-19.30, linia 361 va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Complex Comercial Bǎneasa” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat, pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Sensul spre „Complex Comercial Băneasa” nu va fi modificat;
   Linia 783 va funcţiona, între orele 10.00-14.30, pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Internațional Henri Coandă” şi intersecţia Şos. Bucureşti-Ploieşti/ Bd. Aerogării, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Aerogării, Str. Nicolae Caramfil, Bd. Beijing, Bd. Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Ȋntre orele 14.30-19.30, linia 783 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Internațional Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, apoi pe traseul de bază pȃnă la Piața Unirii. Sensul spre „Aeroportul Internațional „Henri Coandă” nu va fi modificat.

https://tpbi.ro/turul-ciclist-al-romanie ... autobuz/

 


Re: Știri despre transportul local din București Gabi23

TPBI: Liniile 86, 90 și 143 – deviate joi de la Arena Națională, ca urmare a meciului FCSB – Anderlecht

Liniile 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională” în ziua de joi, 15.09.2022, începând cu ora 19.00, datorită desfășurării meciului de fotbal dintre echipele Fotbal Club FCSB și RSC Anderlecht. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această decizie ca urmare a restricționării traficului rutier pe Bd. Pierre de Coubertin (între Str. Vatra Luminoasă și rondul de intrare în stadionul „Arena Națională”).
Astfel, liniile de troleibuz 86 și 90 vor funcționa pe traseele de bază între terminalul „Dridu”, respectiv „Mircea Vulcănescu” și intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, până la Depoul Vatra Luminoasă.
La rândul ei, linia de autobuz 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul  „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.

https://tpbi.ro/tpbi-liniile-86-90-si-14 ... erlecht/

 


 • V2A
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București V2A

Liniile 223 și 312 – deviate în perioada 16-19 septembrie, pentru evenimentul „Dâmbovița Delivery”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică traseele liniilor 223 și 312 în perioada 16 septembrie 2022, începând cu ora 19.00 – 19 septembrie 2022, până la ora 06.00, pentru desfășurarea evenimentului „Dâmbovița Delivery” din cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Ca urmare a restricționării traficului rutier pe Splaiul Unirii, între Str. Viorele și Bd. Abatorului (pe sensul spre Șoseaua Mihai Bravu), TPBI a dispus ca autobuzele liniilor 223 și 312 să circule astfel:

   linia 223 va funcţiona, pe sensul spre capătul de linie „Cartier Rezidențial Splaiul Unirii‟, de la terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” pe Calea Văcărești, Bd. Gh. Șincai, Splaiul Unirii (malul stȃng), bretea Bd. Mircea Vodă, Str. Nerva Traian, Bd. Gh. Șincai, Calea Văcărești, Șos. Mihai Bravu, Splaiul Unirii (malul drept). Sensul spre „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir” nu va fi modificat;
   linia 312 va funcţiona, pe sensul, spre terminalul „Platforma Comercială Arcade Berceni‟, pe traseul de bază între terminalul „Piața Unirii 1” şi Podul Timpuri Noi, apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, apoi traseul actual. Sensul spre „Piața Unirii” nu va fi modificat.

https://tpbi.ro/liniile-223-si-312-devia ... elivery/

 


 • lykkelig.
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București lykkelig.

Evenimentul sportiv „The Color Run Kaleidoscope Tour Night” deviază sâmbătă nouă linii de autobuz

Liniile de autobuz 104, 116, 117, 123, 133, 312, 313, 323 și 385 vor funcționa pe trasee modificate în ziua de sâmbătă, 17 septembrie 2022, între orele 17.00 și 19.00. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această măsură ca urmare a restricționării circulației rutiere pe Bd. Mircea Vodă, Bd. Unirii și Piața Alba Iulia (fără afectarea traficului rutier în rond), pentru desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run Kaleidoscope Tour Night 2022”.

TPBI menționează că în cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run Kaleidoscope Tour Night 2022” în ziua de sâmbătă, acesta va fi reprogramat duminică, 18 septembrie 2022, în același interval orar, iar restricțiile de circulație și modificările traseelor vor fi aplicate la această dată.

Cele nouă linii de autobuz vor fi modificate astfel:

linia 104 va funcţiona pe traseul de bază între „Cora Pantelimon” şi Piața Alba Iulia, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Burebista, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual;
linia 116 va funcţiona pe traseul de bază între „Gara Progresul” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii, apoi pe Bd. I.C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;
linia 117 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Cartier Confort Urban” şi terminalul „Piaţa Unirii” (capătul tramvaielor liniilor 7, 27, 32 și 47);
linia 123 va funcţiona pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, apoi traseul actual;
linia 133 va funcționa pe traseul de bază între terminalul ,,Gara Basarab” și intersecția Str. Traian/ Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri pe Calea Călărași, Str. Delea Nouă, Bd. Decebal, Piața Alba Iulia, Bd. Burebista, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual;
linia 312 va funcţiona între „Platforma Comercială Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, rond Piața Unirii, Splaiul Unirii, apoi pe Calea Văcărești, Piața Sudului, Str. Nițu Vasile, apoi traseul actual;
linia 313 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii, apoi pe Bd. I.C. Brătianu, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, apoi traseul actual;
linia 323 va funcţiona pe traseul de bază între „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ breteaua Pasaj Mărășești, apoi pe breteaua Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, rond Piaţa Unirii, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual;
linia 385 va funcţiona de la terminalul „Piaţa Sf. Vineri”, pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Halelor, Splaiul Independenței, apoi traseul actual.

https://tpbi.ro/evenimentul-sportiv-the- ... autobuz/

 


Re: Știri despre transportul local din București LucaTB

Troleibuzele liniilor 69 și 85 vor opri în stația „Horei”

Începȃnd de miercuri, 21.09.2022, troleibuzele liniilor 69 și 85 vor efectua opriri suplimentare pe Bd. Ferdinand I, ȋn stațiile „Horei‟ de pe ambele sensuri de mers (comune cu cele ale liniei de tramvai 14), situate ȋntre stațiile „Foișorul de Foc‟ și „Șoseaua Mihai Bravu‟ (pe sensul spre terminalul „Baicului”) și ȋntre „Oborul Nou‟ și „Foișorul de Foc‟ (pe sensul spre Piața Universității).
https://stbsa.ro/comunicat1?nrcom=1740

 


 • V2A
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București V2A

Traseele liniilor de autobuz 243, 282 și N103 vor fi modificate începând cu noaptea de 27/28.09.2022, pentru a permite Trustului de Clădiri Metropolitane București SA să efectueze lucrări de construcție a pasajului rutier „Doamna Ghica”.

Ca urmare a restricțiilor de circulație ce vor fi instituite din acest motiv pe Str. Doamna Ghica, pe sensul Șos. Colentina – Bd. Lacul Tei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica cele trei linii astfel:
- linia 243 va funcţiona pe sensul spre terminalul „CFR Constanţaʺ pe un traseu modificat de la intersecţia Str. Doamna Ghica/ Şos. Colentina pe Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, Str. Petricani, apoi traseul actual. Sensul spre „Emil Racoviță” nu va fi modificat;
- linia 282 va funcţiona pe sensul spre terminalul „Gara Basarab” pe un traseu modificat de la intersecţia Şos. Colentina/ Str. Doamna Ghica pe Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, apoi traseul actual. Sensul spre „Șoseaua Fundeni” nu va fi modificat;
- linia N103 va funcţiona, ȋncepȃnd cu noaptea de 27/28.09.2022, pe sensul spre Piața Unirii, pe un traseu modificat de la intersecţia Şos. Colentina/ Str. Doamna Ghica pe Şos. Colentina, Str. Teiul Doamnei, Bd. Lacul Tei, apoi traseul actual. Sensul spre „Institutul Oncologic” nu va fi modificat.

https://www.facebook.com/tpbiro/posts/pf ... eEjTtuxl

 


 • V2A
 • Posted:
 •  

Re: Știri despre transportul local din București V2A

TPBI: linia 41 – suspendată în perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 4.00); va funcționa linia navetă 641

Linia de tramvai 41 va fi suspendată în perioada 30.09.2022 (începând cu ora 21.00) – 06.10.2022 (ora 4.00), pentru finalizarea lucrărilor la calea de rulare de la intersecția Str. Brașov/ Piața Drumul Taberei.

Pentru preluarea călătorilor, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a dispus înființarea liniei navetă de autobuz 641, care va funcționa între „Piaţa Presei” şi „Ghencea‟ pe Bd. Mărăşti, Bd. Mareşal Alexandru Averescu, Str. Turda, Pasajul Grant, Calea Crângaşi, Şos. Virtuţii, Pasajul Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea.

https://tpbi.ro/tpbi-linia-41-suspendata ... eta-641/

 


Re: Știri despre transportul local din București Gabi23

Șase linii de autobuz – deviate temporar pentru desfășurarea Campionatului Național „Super Rally”
Liniile de autobuz 131, 205, 331, 335, 361 și 783 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 30.09.2022 (începând cu ora 23.00) – 01.10.2022 (până la ora 19.00), pentru a permite desfășurarea evenimentului sportiv „Campionatul Național Super Rally”.

În intervalul menționat, ca urmare a restricționării traficului rutier pe Bd. Regele Mihai I, între Piața Arcul de Triumf și Piața Presei (fără afectarea circulației în intersecții), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) modifică traseele celor șase linii astfel:

Linia 131 va funcţiona pe traseul de bază între „Piaţa Romană” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Complex Comercial Băneasa” pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Sensul spre spre „Piața Romană” nu va fi modificat.
Linia 205 va funcţiona pe traseul de bază între „Gara de Nord‟ şi intersecţia Alexandru Constantinescu/ Bd. Mărăşti, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Străulești‟ pe Bd. Mărăşti, Piaţa Presei, Şos. Bucureşti-Ploieşti, apoi traseul de bază. Sensul spre „Gara de Nord” nu va fi modificat.
Linia 331 va funcţiona pe traseul de bază între ,,Piaţa Romană” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Dămăroaia‟ pe Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Bd. Poligrafiei, apoi traseul de bază. Sensul spre „Piața Romană” nu va fi modificat.
Linia 335 va funcţiona pe traseul de bază între „Faur” şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Complex Comercial Băneasa” pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Sensul spre „Faur” nu va fi modificat.
Linia 361 va funcţiona:
ȋn ziua de 30.09.2022, după ora 23:00, pe traseul de bază între „Piața Unirii‟ şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Complex Comercial Băneasa” pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Sensul spre „Piața Unirii” nu va fi modificat;
în ziua de 01.10.2022, până la ora 19.00, pe traseul de bază între „Piața Unirii‟ şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre terminalul „Complex Comercial Bǎneasa” pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Pe sensul spre Piața Unirii, linia 361 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Complex Comercial Băneasa” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii;
după ora 19.00, ca urmare a evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, autobuzele liniei 361 vor circula pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „Complex Comercial Bǎneasa” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Sensul spre „Complex Comercial Băneasa” nu va fi modificat.
Linia 783 va funcţiona:
ȋn ziua de 30.09.2022, după ora 23:00, pe traseul de bază între „Piața Unirii‟ şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Aeroportul Internațional Henri Coandă”, pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Sensul spre „Piața Unirii” nu va fi modificat;
în ziua de 01.10.2022, pȃnă la ora 19:00, pe sensul spre terminalul „Aeroportul Internațional Henri Coandă”, pe traseul de bază între „Piața Unirii‟ şi Piaţa Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Str. Alexandru Constantinescu, Bd. Mărăști, Piaţa Presei, Şos. București – Ploiești, apoi traseul de bază. Pe sensul spre Piața Unirii, linia 783 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Aeroportul Internațional Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii;
după ora 19:00, ca urmare a evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, autobuzele liniei 783 vor circula pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Internațional Henri Coandă” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascǎr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bǎlcescu, Bd. I.C. Brătianu, Piața Unirii. Sensul spre „Aeroportul Internațional Henri Coandă” nu va fi modificat.

https://tpbi.ro/sase-linii-de-autobuz-de ... r-rally/

 


Go to page:  1  ... 51 52 53 54 55 56 57  ... 65
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Traseele de transport public și evoluția mobilității în Bucuresti și Ilfov  • 
Choose destination

Since our 2248 forum members have written 417375 posts in 5194 topics and 507 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use