Infrastructura feroviară din RomâniaComplexul Feroviar BucureștiLegăturile feroviare Gara de Nord - Aeroport OtopeniRacordarea directă a aeroportului la rețeaua feroviară (noua legătură GdN - OTP)

 

Topic: Știri și articole din presă

199 posts, 72552 views
⚠  Forum Rules
 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7  ... 15
 
 

📖 Pagination options
Știri și articole din presă subway guru

http://mt.gov.ro/web14/transparenta-dec ... 3022019dtf
Proiectul de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroportul Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ

   Accesări: 3

Data publicării: 13.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.02.2019Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.Scurta descriere a reglementării:Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional          Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1 - Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, lucrare de utilitate publică de interes național.

Realizarea racordului de cale ferată la Terminalul T1 - Aeroport Internațional Henri Coandă București, contribuie la:

- dezvoltarea şi extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga reţea de cale ferată a României şi cu reţeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban (metrou, tramvai, etc.);

- atragerea unui număr cât mai mare de călători din localităţile limitrofe pe transportul feroviar;

- creşterea vitezei de deplasare între cele două obiective;

- conformitatea infrastructurii şi suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruţi de standardele şi cadrul legislativ şi de reglementările naţionale şi europene în vigoare.Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditoruluiCoordonate de contactPropunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

   Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

   Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

   Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

   Prin poşta electronică la adresa consultare.publica@mt.ro
   Prin formularul E-consultare

 


Re: Discuții pe baza lucrărilor și a proiectului subway guru

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, lucrare de utilitate publică de interes național

În temeiul art. 108 din Constituţia  României, republicată și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,
   Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A. răspunde de modul de utilizare a sumelor pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național prevăzut la art. 1 aprobate potrivit prezentei hotărâri.


PRIM-MINISTRU
VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ

 


Re: Discuții pe baza lucrărilor și a proiectului subway guru

NOTĂ DE FUDAMENTARE


Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
„Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, - Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ, lucrare de utilitate publică de interes național


Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale    Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) şi este propus pentru finanţare din POIM, Axa Prioritară (AP) 1. Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectivul Specific (OS) 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală.
„Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti” a fost aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 220/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 58/2007, care prevede la pct. III.l. 1 Etapa a IlI-a de dezvoltare: „Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, metrou şi pe calea ferată, în vederea asigurării accesului în zona de Est a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti”.
Creşterea traficului pe DN1 şi pe şoseaua de centură a Bucureştiului creează blocări pe arterele de acces către Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB).
Transportul feroviar de călători între staţia c.f. Bucureşti Nord şi AIHCB se realizeză în prezent, cu trenul pe linia de cale ferată existentă, Magistrala 700, Bucureşti Nord - H.M. Pajura - Depoul Bucureşti Triaj h. - Mogoşoaia - Odăile h. - P.O. Aeroport h. pe o distanţă de 20km şi cu microbuzele de transfer pe distanţa P.O. Aeroport h. - AIHCB, în intervalul orar 05:25 - 21:47, 7 zile din 7, 11 perechi de trenuri.
Linia c.f. București Nord - Mogoșoaia - Balotești - Urziceni - Făurei (magistrala 700), este linie simplă și electrificată până în stația H.M. Pajura. De la halta Pajura spre Urziceni linia este simplă și neelectrificată.
Stația Mogoșoaia este amplasată în aliniament, între km 12+402 (semnal intrare Cap X) și km 13+999 (semnal intrare Cap Y). Axul clădirii de călători este la km 13+071.
Timpul minim de parcurs dintre staţia c.f. Bucureşti Nord şi AIHCB. este de aproximativ 1 oră şi 15 minute, din care pe calea ferată timpul parcurs este de aproximativ 30minute.
Microbuzele pentru transferul pasagerilor dintre terminalele de plecare/ sosire ale aeroportului şi P.O. Aeroport h., circulă într-un grafic orar corelat cu mersul trenurilor.
Pentru a facilita accesul călătorilor din aeroport la trenurile Henri Coandă Expres îmbarcarea în microbuzele de transfer se realizează de pe estacada de la etajul 1, zona de sosiri internaţionale, unde se află şi casa de bilete.
În prezent deplasarea marea majoritate a utilizatorilor transportului aerian la şi dinspre Aeroportul Internaţional Henri Coandă se face cu mijloace auto (autobuze, taxiuri, mijloace auto proprietate personală) pe Şoseaua Bucureşti – Ploieşti (DN1).
În mod asemănător se deplasează la locurile de muncă din zona aeroportuară şi personalul companiilor aeriene şi auxiliare care îşi desfăşoară activitatea pe aeroportul Henri Coandă. Aceştia reprezintă anual încă cca. 5 000 000 pasageri, care pot constitui într-o bună măsură utilizatori ai unui sistem alternativ de transport celui auto.
2. Schimbări preconizate    Racordul c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București, contribuie la:
- dezvoltarea şi extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga reţea de cale ferată a României şi cu reţeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban (metrou, tramvai, etc.).
- atragerea unui număr cât mai mare de călători din localităţile limitrofe pe transportul feroviar, etc.
Linia de cale ferată dintre Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Gara de Nord va permite transportul pasagerilor din Bucureşti, precum şi transportul către alte oraşe din România.
Obiective generale preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice sunt:
- dezvoltarea unui sistem de transport combinat care să permită legătura transportului aerian cu transportul feroviar în condiţii de siguranţă şi eficienţă;
- asigurarea gabaritului de electrificare (în sistem de alimentare de 25kV);
- mărirea capacităţii de tranzit a călătorilor din AIHCB;
- conformitatea infrastructurii şi suprastructurii de cale ferată cu parametrii tehnici ceruţi de standardele şi cadrul legislativ şi de reglementările naţionale şi europene în vigoare.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- realizarea legăturii c.f. între AIHCB, staţia c.f. Bucureşti Nord şi reţeaua feroviară naţională;
- creşterea vitezei de deplasare între cele două obiective;
- reducerea timpului de călătorie dintre staţia de cale ferată Bucureşti Nord şi AIHCB;
- îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie şi de siguranţa circulaţiei, gestionând în acelaşi timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene.
3. Alte informaţii    Acest racord C.F. se desprinde din calea ferată Mogoșoaia – Balotești, din linia nouă dublă și se dezvoltă adiacent Drumului Gării Odăii. Ramificația se va realiza printr-un schimbător de cale. Geometria traseului permite circulația cu viteza maximă de 80 km/h, până la intersecția denivelată cu DN1. Între cele două linii ale căii ferate Mogoșoaia – Balotești se va realiza o diagonală formată din schimbătoare de cale. Linia de racord va fi prevăzută cu linie de evitare cu lungimea utilă de 50m.
Intersecția cu DN1 se va face denivelat printr-un pasaj inferior (calea ferată supratraversează DN1).
Între DN1 și parcarea din fața terminalului sosiri, traseul se înscrie printr-o curbă-contracurbă pe zona mediană vegetată. Razele de 300m ale curbelor limitează viteza la 40km/h.
Această soluție de realizare a profilului longitudinal are avantajul supratraversării drumurilor și canalelor din zonă, are un impact mai mic asupra mediului înconjurător și permite o flexibilitate mai mare pentru dezvoltările urbane viitoare din zonă. Această soluție a fost considerată optimă și pe baza ei s-a realizat estimarea financiară.
Declivitatea maximă proiectată pe zona cuprinsă între ramificație și DN1 este de 7‰, iar pe zona cuprinsă între DN1 și noua stație c.f. este tot de 7‰. Pe zona stației liniile c.f. sunt în palier.
Stația c.f. va fi situată în aliniament și perpendiculară pe clădirea parcărilor de la terminalul sosiri. În stație, linia c.f. va fi dublă. Peroanele vor fi amplasate de o parte și de alta a liniilor.
Amplasarea infrastructurilor va ține cont de proiectul de metrou și de utilitățile din zonă.
Pe o zona a traseului, situată între patinoar și DN1, acesta trece prin apropierea unor imobile.
Timpul estimat pentru călătoria cu trenul între aeroport și Gara de Nord, după finalizarea acestei legături feroviare,va fi de 23 min pe sens.
Costurile estimate legate de această variantă de traseu propusă prin Studiul de Fezabilitate, care este un obiectiv de investiții de utilitate publică de interes național, sunt de 490.590 mii lei fără TVA, la care se adaugă 93.212 mii lei TVA, adică un total de 583.802 mii lei, inclusiv T.V.A (prețuri luna noiembrie 2018, 1 euro = 4,5744 lei)
Secţiunea a 3-a
Impactul socio – economic al proiectului de act normativ

1.Impactul macroeconomic    Prin realizarea acestui obiectiv de investiții de utilitate publică de interes național, se va realiza o legătură directă între AIHCB și Gara de Nord, ceea ce va face ca o parte a călătorilor să nu mai folosescă pentru deplasare la aeroport mijloacele de transport auto, cu efecte benefice pe toate planurile (aglomerare, poluare, consum crescut de carburanți, scăderea timpului de transport etc). Această legătură feroviară intre AIHCB și Gara de Nord va avea un impact macroeconomic major.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat    Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu
2. Impactul asupra mediului de afaceri    Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor  mediului de afaceri.
21. Impactul asupra sarcinilor administrative    Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii    Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu
3. Impactul social    Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale, având un impact pozitiv asupra aşezărilor umane şi a altor obiective din vecinătatea căii ferate.
4. Impactul asupra mediului    Proiectul de act normativ nu are impact în acest domeniu
5. Alte informaţii    Nu au fost identificate
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul în curs, cât şi pe termen lung (5 ani)  

- mii lei
Indicatori    Anul curent    Următorii 4 ani    Media pe 5 ani
1    2    3    4    5    6    7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii)impozit pe venit.
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
(i) buget de stat
(ii) bugete locale    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Propuneri pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

7. Alte informaţii    
Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național, mai sus menţionat, se realizează din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.      Nu este cazul de acte normative suplimentare
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii    Nu au fost identificate.


Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate    Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente    Obiectivul de investiţii «Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: ˮRacord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ», lucrare de utilitate publică de interes național, la faza SF, a primit avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe nr. 35 din 09 ianuarie 2019.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a)  Consiliul Legislativ
b)  Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)  Consiliul Economic şi Social
d)  Consiliul Concurenţei
e)  Curtea de Conturi    Proiectul de act normativ va fi supus avizării de către Consiliul Legislativ.
Nu necesită avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Consiliului Economic şi Social, Consiliului Concurenţei, Curţii de Conturi.
6. Alte informaţii    Nu au fost identificate
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ      Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice     Actul normativ nu produce niciun impact asupra mediului
3. Alte informaţii    Nu au fost identificateSecţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente    Prezentul act normativ nu se referă la acest domeniu.
2. Alte informaţii    Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de HOTĂRÂRE a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii «Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti - Faza I: ˮRacord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă Bucureștiˮ», lucrare de utilitate publică de interes național, care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem aprobării.MINISTRUL INTERIMAR AL TRANSPORTURILOR
ROVANA PLUMB

AVIZĂM  FAVORABIL:          VICEPRIM – MINISTRU
               MINISTRUL DEZVOLTĂRII  REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, INTERIMAR
        EUGEN ORLANDO TEODOROVICI
   MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE
   EUGEN ORLANDO TEODOROVICI

    MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE
   ROVANA PLUMB


SECRETAR DE STAT
CĂLIN CRISTIAN FORŢSECRETAR GENERAL
ELENA PETRAŞCUDIRECȚIA AVIZARE
DIRECTOR
TUDOR BIACIUDIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR
LAURA DIANA GÎRLĂ                DIRECŢIA GENERALĂ ORGANISMUL
               INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT
                  DIRECTOR GENERAL
                         MARIAN CĂTĂLIN COSTACHE

   DIRECŢIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE
    STRATEGICE ȘI MONITORIZARE PROIECTE
    DIRECTOR GENERAL
   MIHAELA MOCANU          DIRECŢIA REGLEMENTĂRI TEHNICE ŞI
                 AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE
                       DIRECTOR
                     MIRELA DELIA CEBANU

   

DIRECŢIA TRANSPORT FEROVIAR
DIRECTOR
SIMONA NICOLETA ISTRATE

 


Re: Discuții pe baza lucrărilor și a proiectului subway guru

Anexa la HG nr............ din …………..…..CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti. Faza I: Racord c.f. la terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”TITULAR:    Ministerul Transporturilor

BENEFICIAR:    Compania Națională de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A.

AMPLASAMENT:    Județul Ilfov, orașul Otopeni


INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI


Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)    mii lei    583.802
(prețuri luna noiembrie 2018, 1 euro = 4,5744 lei)
   din care:        
•    construcţii montaj (C+M)    mii lei    459.994
       
Capacităţi:        
-    Stație de călători    buc    1
-    Lungime traseu    km    2,95

Durata de realizare a investiţiei, din care        
-    Proiectare         luni    2
-    Execuţie         luni    12

FACTORI DE RISC
   Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI
Finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes național, mai sus menţionat, se realizează din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul de coeziune și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
   
   *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor

 


Re: Legătura feroviară existentă Gara De Nord - Aeroport Oto misterr

CFR așteaptă o minune până la EURO 2020: ”Să construiască într-o noapte cât alții în 7”

Click pe imagine pentru video:

Din categoria proiecte ambiţioase, CFR Infrastructură promite că trenul care va merge din Gara de Nord la aeroportul din Otopeni va face 22 de minute.

Există însă şi o condiţie: să se facă podul feroviar peste DN1. Totul ar trebui să fie gata până la Campionatul European de Fotbal din vara anului viitor. Cum va fi posibil? “Constructorul ar putea munci într-o noapte cât alţii în şapte”, sugerează reprezentanţii CFR, deşi călătorii nu mai cred în minuni.

Trenul face acum de la Gara de Nord până în Otopeni 45 minute sau chiar o oră. Opreşte în câmp, iar pasagerii sunt duşi până la aeroport cu un microbuz. În viitor, susţin oficialii, trenul va ajunge în parcarea supraetajată a aeroportului.

Pentru asta, va fi construită o linie nouă, care va fi conectată la calea ferată existentă. Dar constructorul trebuie să o termine până în iunie anul viitor, când începe Campionatul European de Fotbal.

Manuela Badea, reprezentant CFR Infrastructură: “Maxim 12 luni, el poate să se mişte mai repede. Constructorul poate veni cu o tehnologie, poate să construiască într-o noapte cât alţii în şapte, depinde. Orice este posibil.”

Nu vor fi necesare demolări, dar trebuie construit un pod feroviar de 1.5 kilometri peste DN1.

Trenul va trece pe o estacadă construită peste DN 1. Acesta va avea o capacitate de 250 de persoane, însă nu va fi electric. Pasagerii vor fi transportați cu trenuri tip Săgeata Albastră, cu motoare diesel.

Manuela Badea, reprezentant CFR Infrastructură: ”Deocamdată nu a făcut subiectul lotul 1 electrificarea, vom vedea în etapa a doua, să vedem în funcţie de influenţele electromagnetice. Depinde ce ne spune Autoritatea Aviaţie Civilă.”

De altfel, Autoritatea Aeronautică a cerut un studiu pentru a stabili dacă lumina trenului ar putea deranja avioanele. Construcţia reprezintă o noutate pentru zona aeroportuară din Otopeni şi, din aceast motiv, studiul de fezabilitate a întârziat mult.

Ofertele înscrise la licitaţie vor fi deschise pe 25 martie. Dacă nu vor exista contestaţii, constructorul desemnat ar trebui să se apuce de muncă în cel mult două luni.

Urmează şi exproprierile, care vor fi făcute printr-o Hotărâre de Guvern.

 


Re: Știri și articole din presă TibiV

Sa rememoram stadiul licitatiei:

http://www.cfr.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-de-presa-2019/4679-12-februarie-2019-cfr-sa-a-lansat-licitatia-pentru-faza-i-racord-c-f-la-terminalul-t1-aeroportul-international-henri-coanda-bucuresti

COMUNICAT DE PRESA

CFR SA a lansat licitaţia pentruModernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București

Bucureşti, 12 februarie 2019

Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” SA a lansat licitaţia pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie lucrări aferente Fazei I – Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București, parte integrantă a proiectului Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti.

Valoarea totală estimată a contractului este de 420.113.085 lei fără TVA, din care 402.711.085 lei pentru execuţia lucrărilor şi 17.402.000 lei fără TVA pentru servicii de proiectare, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri de Coeziune şi Buget de Stat, aferente cadrului financiar 2014-2020.

Obiectul contractului cuprinde construirea unei căi ferate duble în lungime de 2,95 km, un viaduct de 1,52 km care traversează DN1, 3 podete, instalaţie de centralizare electronică şi o statie de călători la terminalul T1.

Durata contractului este de 14 luni dintre care2 luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie, la care se adaugă 60 de luni perioadă de garanţie. Termenul limită pentru primirea ofertelor este 25.03.2019, deschiderea acestora urmând să aibă loc în aceeaşi zi la ora 15.00.

Anunţul de participare la procedura licitaţie deschisă, conţinând informaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii, precum şi documentaţia de atribuire, sunt disponibile în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (S.E.A.P.), la adresa www.e-licitatie.ro., cu nr. CN1008896/12.02.2019.


http://www.cfr.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-de-presa-2019/4712-26-martie-2019-3-oferte-pentru-prima-faza-a-proiectului-modernizarea-liniei-de-cale-ferata-bucuresti-nord-aeroport-international-henri-coanda-bucuresti

COMUNICAT DE PRESĂ

3 oferte pentru prima fază a proiectului Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti

Bucureşti, 26 martie 2019

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA informează că luni, 25 martie 2019, ora 15.00, a fost termenul limită de depunere a ofertelor pentru proiectul Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti,Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București (proiectare şi execuţie).

La licitaţia deschisă au depus oferte, în vederea atribuirii contractului sectorial de Proiectare şi Execuție, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București, următorii operatori economici:

Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH
PORR CONSTRUCT SRL
MAPA INŞAAT VE TICARET A.Ş.

Valoarea totală estimată a contractului, care are o durată de 14 luni (2 luni pentru proiectare şi12 luni pentru execuţie), este de 420.113.085 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din Fonduri de Coeziune şi Buget de Stat, aferente cadrului financiar 2014-2020.

Obiectul contractului„Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti” Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București, are drept scop asigurarea unei legături directe între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă prin construirea unei căi ferate duble în lungime de 2,95 km, a unui viaduct de 1,52 km care va traversa DN1, 3 podete, instalaţie de centralizare electronică şi o statie de călători la terminalul T1.

Comisia de evaluare va analiza în perioada următoare documentele de calificare şi propunerile tehnice şi financiare în vederea desemnării ofertei câştigătoare.


Si din martie nici o vorba. Deci ofertele sunt inca in evaluare.

 


Re: Știri și articole din presă punmeister

Da, ofertele sunt in evaluare tehnica, termenul limita fiind 15 iulie ora 15:00.

 


Re: Știri și articole din presă TibiV

Se pare ca s-au grabit cu evaluarea tehnica.
Neoficial...
S-a stabilit firma care va conecta Aeroportul Otopeni la rețeaua feroviară

Câștigătoare a fost desemnată asocierea SC Arcada Company SA – SC ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH.

CFR a trimis participanților comunicarea privind desemnarea asocierii menționate drept câștigătoare, potrivit informațiilor deținute de Club Feroviar. Ceilalți doi participanți sunt Porr Construct SRL şi Mapa Inşaat VE Ticaret AŞ.

ClubFeroviar.ro

 


Re: Știri și articole din presă punmeister

Era de asteptat faptul ca o sa ia contractul Arcada + DB, sa speram acum ca Mapa Insaat si Porr nu vor contesta.

 


Re: Știri și articole din presă punmeister

Se pare ca nu au mai contestat.
În încercarea de a face pe ultima sută de metri ce nu s-a făcut în ani buni, autoritățile bagă viteză pentru meciurile pe care România le va găzdui la Euro 2020. Ministrul Răzvan Cuc și constructorul promit că lucrările vor fi gata la finele lunii mai 2020.

În prezența ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, și a lui Gică Popescu, consilier al primului -ministru, s-a semnat marți contractul privind proiectarea și execuția la obiectivul de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă București, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”.

Constructorul este asocierea SC Arcada Company SA – SC ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH. Ceilalți doi participanți la licitația organizată de CFR SA au fost Porr Construct SRL şi Mapa Inşaat VE Ticaret AŞ. Valoarea ofertei câștigătoare este de 398,16 milioane de lei. fără TVA.

Contractul are o durată de 14 luni (două luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie), iar sursa de finanţare este asigurată din fonduri de coeziune şi de la bugetul de stat, aferente cadrului financiar 2014-2020. Obiectul contractului „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti” Faza I: Racord CF la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, are drept scop asigurarea unei legături directe între Gara de Nord Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Henri Coandă prin construirea unei căi ferate duble în lungime de 2,95 km, a unui viaduct de 1,52 km care va supratraversa DN1, trei podeţe, instalaţie de centralizare electronică şi o staţie de călători la terminalul T1.

https://clubferoviar.ro/pe-repede-naint ... -aeroport/

 


Re: Știri și articole din presă TibiV

Trenul Gara de Nord - Aeroportul Otopeni: CFR a semnat contractul de 400 de milioane de lei. Termen: mai 2020. Va fi construit un viaduct peste DN1

CFR a semnat, marți, contractul pentru proiectarea și execuția a 3 km de cale ferată și stația de la terminalul sosiri de la Aeroportul Henri Coandă. Lucrarea va conține și un viaduct lung de mai bine de 1,5 kilometri care vasupratraversa DN1 în zona aeroportului. Lucrările ar trebui să înceapă vara aceasta și să fie gata în mai 2020, înainte de meciurile organizate de București la campionatul european de fotbal.

Asocierea Arcada - ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH va conecta aeroportul Otopeni la reţeaua feroviară, printr-un contract de 398,16 milioane lei fără TVA. CFR a semnat, marți, contractul la sediul Ministerului Transporturilor.

Proiectul "Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti",Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (proiectare şi execuţie)" prevede realizarea unei noi linii de cale ferată în lungime de 2,95 km, din care 1,52 km va fi un viaduct care va supratraversa DN1. Proiectul se va termina într-o stație supraterană peste sensul giratoriu din dreptul parcării de la terminalul sosiri (T1) al aeroportului.

Contractul are oficial o durată de 14 luni (2 luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie), însă reprezentanții CFR dau ca tyermen de finalizare mai 2020, chiar înainte de meciurile organizate de București în cadrul EURO 2020 (Campionatul eropean de fotbal.

În paralel, CFR mai desfășoară un contract cu Porr Construct pentru dublarea liniei de cale ferată (8 km) între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti, proiect în valoare de 50,5 milioane lei, cu finanţare asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat.

FOTO - Planșe despre proiect:
VIDEO - Simularea proiectului:
Sursa: https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-23198123-foto-trenul-gara-nord-aeroportul-otopeni-cfr-semnat-contractul-400-milioane-lei-termen-mai-2020-construit-viaduct-peste-dn1.htm

 


Re: Știri și articole din presă misterr

CFR Infrastructură a semnat contractul pentru modernizarea liniei ferate dintre Gară și Otopeni

Click pe imagine pentru video:

CFR Infrastructură a semnat marți, la Ministerul Transporturilor, contractul pentru construcţia liniei de cale ferată dintre Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni.

Proiectul ar trebui să fie gata pentru Campionatul European de fotbal de anul viitor, susţin oficialii.

Obiectivul de investiţii pentru care se va semna contractul este “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord - Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”.

Pe 25 februarie 2019, CFR SA anunţa că societatea Porr Construct a câştigat licitaţia publică pentru execuţia lucrărilor la dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti (proiectare şi execuţie), oferta financiară depusă fiind de 50,494 milioane de lei, fără TVA.Contractul prevede lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviară pe întreaga distanţă, inclusiv modernizarea Punctului de Oprire Aeroport.

Durata contractului (proiectare şi execuţie) este de 17 luni, iar sursa de finanţare pentru realizarea obiectivului ‘Dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti’ va fi asigurată din fonduri de investiţii de la bugetul de stat.

“Menţionăm faptul că lucrările pentru dublarea liniei de cale ferată între staţiile Mogoşoaia şi Baloteşti sunt incluse în proiectul ‘Modernizarea liniei Bucureşti Nord - Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti’, în cadrul căruia CFR SA a lansat în data de 12.02.2019 şi licitaţia publică pentru achiziţia serviciilor de proiectare şi execuţie Faza I - Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti″, se menţiona într-un comunicat al CFR SA.

 


Re: Știri și articole din presă misterr

INCREDIBIL! Trenul spre Otopeni ar urma să treacă prin curțile localnicilor

Click pe imagine pentru video:

Controversatul tren spre aeroportul din Otopeni - care ar trebui sa circule pana la campionatul de fotbal din 2020 - va trece razant pe langa casele oamenilor. Pare incredibil, dar asta reiese din proiectul pus de ministerul Transporturilor in dezbatere publica. Avocatii spun ca autoritatile l-au facut pe repede inainte si sunt convinsi ca nu vor obtine prea curand autorizatiile de constructie.

O femeie era cat pe ce sa lesine cand a aflat ca viitoare cale ferata spre Otopeni va trece exact prin curtea ei. S-ar muta, iar Ministerul Transporturilor ar urma sa o despagubeasca cu 5.600 de euro pentru 126 de metri patrati din curte.

Si nu e singura revoltata. Si vecina spune ca s-a trezit in aceeasi situatie ridicola. Daca proiectul se va concretiza,.va intra in curte pe sub podul de cale ferata.

ALEXANDRA MARIN - REPORTER STIRILE KANAL D: Potrivit formei actuale a proiectului, intr-un an, la doar 5 metri de fereastra la care ma aflu ar urma sa fie sinele de tren. In momentul de fata, singura speranta a celor 63 de propietari afectati este ca autoritatile sa nu se tina de cuvant.

E un blestem, spun oamenii din zona, care oricum se confrunta cu problema zgomotului produs de avioane, dar si cu faptul ca nu au canalizare.

Adrian Cuculis, avocat: Nu se vor putea lua aturoizatile pt acest pod, in conditiile in care in lege se specifica o lege de protectie de 100 de metri de calea ferata. In loc sa ne raportam la interesul national ne raportam la Campionatul Mondial.

Calea ferata spre Otopeni are o lungime de 3 kilometri si ar trebui sa fie gata pana in 2020. Proiectul de hotarare a intrat, de doua zile, in dezbatere publica.

 


Re: Știri și articole din presă Chev Celios

misterr wrote:
E un blestem, spun oamenii din zona, care oricum se confrunta cu problema zgomotului produs de avioaneI-am pus eu sa isi faca vile in capul pistei??? Sa suporte, daca nu sa se mute.

 


 
Go to page:  1 2 3 4 5 6 7  ... 15
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Racordarea directă a aeroportului la rețeaua feroviară (noua legătură GdN - OTP)  • 
Choose destination

Since our 2279 forum members have written 420712 posts in 5243 topics and 513 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use