Infrastructura rutieră din RomâniaLucrări la autostrăzi și drumuri expresA1 (București - Pitești - Sibiu - Deva - Lugoj - Timișoara - Arad - Nădlac)Tronsonul Pitești - Sibiu

 

Topic: Știri și articole din presă

116 posts, 27336 views
⚠  Forum Rules
 
Go to page:  1  ... 3 4 5 6 7 8 9
 
 

📖 Pagination options
Re: Știri și articole din presă orex

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ,,Autostrada Sibiu-Pitești - Secțiunea 1, Sibiu-Boița
Pentru prezentul  act normativ este necesară aprobarea sumei cu titlu de despăgubire, în valoare de 2.767,54 mii lei, aferentă unui număr de 206 imobile, în suprafață totală de  19.259 mp, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul proiect de act normativ.
intrucat:
Prin Avizul C.N.A.I.R. – S.A. nr. 5262/01.09.2022 proiectul tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor aferente Secțiunii 1 din cadrul Autostrăzii Sibiu – Pitești, respectiv pentru Lotul 1 cuprins între km 0 +000 – km 13 + 170, a fost revizuit, impunerea fiind legată de lucrări pentru protecția mediului. Conform avizului antemenționat este necesar asigurarea accesului la proprietățile adiacente și relocarea aliniamentelor de arbori și arbuști necesari pentru ghidarea faunei sălbatice în dispunere de-a lungul autostrăzii.
De asemenea, este necesar a se realiza o serie de lucrări hidro, prin care are în vedere modificarea scurgerii apelor pluviale din zona ca urmare a nefuncționării corespunzătoare a bazinelor de retenție, conform dispoziției de șantier nr. 75/24.05.2022. Totodată, sunt necesare realizarea unor lucrări impuse prin Auditul de Siguranță Rutieră faza PTE pentru zona de siguranță, dar și pentru asigurarea împotriva alunecărilor de pământ vegetal.
Conform avizului prin care a fost revizuit proiectul tehnic de execuție, precum și a celorlalte avize tehnice este necesar a se ocupa o suprafață suplimentară de totală de 19.259 mp, aferentă unui număr de 206 imobile, asupra cărora se va declanșa procedura de expropriere.

 Re: Știri și articole din presă shoppy

Un video pe YouTube anunță că pe 15 decembrie se deschide Sibiu - Boița.

 


Re: Știri și articole din presă orex

Anunt facut de secretarul de stat Ionel Scriosteanu, respectiv de C. Pistol! ;)

 


Re: Știri și articole din presă orex

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ’’Autostrada Sibiu - Pitești’’ – Secțiunea 2 Boița – Cornetu, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
Prin prezentul act normativ se propune aprobarea:

1) amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 prezenta hotărâre;

2) declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sibiu Pitești” - Secțiunea 2 Boița - Cornetu, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1.

3) listei proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii, aflate pe raza localităților Boița și Turnu Roșu, din județul Sibiu, precum și pe raza localităților Racovița și Câineni, din județul Vâlcea, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, precum şi a sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor în valoare de 5.768,37 mii lei, pentru un număr de 740 imobile în suprafață totală de 1.101.619 mp, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

4)listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere  al lucrării de utilitate publică de interes național  ”Autostrada Sibiu - Pitești"  – Secțiunea 2 Boița – Cornetu, aflate pe raza localităților Boița și Turnu Roșu, din județul Sibiu, precum și pe raza localităților Racovița și Câineni, din județul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

5)  listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada Sibiu - Pitești" – Secțiunea 2 Boița – Cornetu, aflate pe raza localităților Boița și Turnu Roșu, din județul Sibiu, precum și pe raza localităților Racovița și Câineni, din județul Vâlcea, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma aferentă despăgubirilor în cuantum total de  5.768,37 mii lei și se alocă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, Titlul 56 ’’Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN)  postaderare “,  art. 56.50. - ’’Programe din Fondul de Coeziune’’ .

 


Re: Știri și articole din presă orex

S-au deschis circulației primii 13,17 km din autostrada Sibiu - Pitești
Joi, 15.12.2022, începând cu ora 15:00, s-au dat în trafic primii 13,17 km din autostrada Sibiu - Pitești, secțiunea 1, Sibiu – Boița, cu 4 luni mai devreme față de termenul contractual de finalizare, respectiv aprilie 2023.

Atenția acordată de managementul și personalul tehnic din CNAIR, dublată de mobilizarea bună a antreprenorului, au condus către acest rezultat.

”De astăzi, ne vom bucura de primii 13,17 km ai acestei autostrăzi extrem de importante, nu doar pentru România, ci și pentru economia europeană. Autostrada Sibiu - Pitești este importantă pentru desfășurarea traficului pe Coridorul IV Pan European, deoarece asigură la nivel funcțional o traversare de la Vest la Est a țării noastre.
De asemenea, este și prima legătură cu rețeaua rutieră europeană care traversează Munții Carpați. Acest obiectiv al României și al Uniunii Europene este așteptat de mai bine de trei decenii”, a precizat Cristian Pistol, directorul general CNAIR.

Construcția acestei secțiuni de autostradă a beneficiat de finanțare din fonduri europene (POIM 2014-2021) în valoare de 612,65 milioane lei, fără TVA.

 


Re: Știri și articole din presă orex

Geostud face foraje la o adâncime de 260 de metri pe lotul Boița-Cornetu. Din cei 31 de kilometri ai lotului 2, tunelurile au o lungime de 5 kilometri
Studiile geotehnice care se execută pe lotul 2 al Autostrăzii A 1 Sibiu-Pitești sunt realizate în procent de peste 50 %, iar unele foraje vor ajunge și la o adâncime de 260 de metri, a anunțat Compania de Drumuri într-un material care explică importanța investigațiilor geotehnice, ca ,,piatră de temelie” a oricărui proiect de infrastructură. Lotul Boița-Cornetu este cel mai dificil tronson al Autostrăzii de pe Valea Oltului și se află în etapa de proiectare pentru care sunt alocate 18 luni. Spre deosebire, pentru lotul 3 care este mai lung și are mai multe structuri, etapa de proiectare este de 12 luni, relieful fiind mai ușor și terenul mai accesibil.

Pe Lotul 2 Boița-Cornetu (31 km.) proiectantul GeoStud trebuie să facă aprox. 400 de foraje cu o lungime de 8000 de metri liniari din care a realizat mai mult de jumătate, potrivit Mădălinei Balint, manager de proiect din partea firmei Geostud : ,,Echipele realizează studiile de geotehnică și mediu pe tronsonul 2 care se întinde de la Boița la Cornetu. Acest sector de autostradă parcurge forme de relief extrem de variate și care implica lucrări de teren și laborator complexe dedicate unor hidromorfologii, hidrogeologii și geologie specifice zonelor montane. Tema de proiectare geotehnică cuprinde 8800 de metri liniari de foraje, din iulie și până acum am realizat peste 50 % din totalul investigațiilor propuse, adică peste 5000 de metri liniari. Din aprox. 400 de investigații au fost realizate 240 de foraje și vor fi realizate investigații inclusiv până la o adâncime de 260 de metri” a explicat reprezentanta proiectantului.

La rândul său, directorul general Geostud, Nicolae Petru a transmis că, pe Lotul 2 a fost mobilizat tot personalul disponibil, 120 de angajați care lucrează cu 6 foraje. Mobilizarea tuturor resurselor pentru Lotul 2, deși același proiectant lucrează și pe secțiunea Autostrăzii Unirii Târgu Neamț-Iași-Ungheni a fost criticată, însă de un reprezentant al Asociației Împreună pentru Autostrada A 8, Irinel Bucur : ,,Asadar, e clar acum de ce nu s-a avansat mai repede cu tronsonul Letcani – Ungheni, motivul fiind faptul ca, citez, Geostud a mobilizat intreg personalul de 120 angajati pt efectuarea investigatiilor pe lot 2, Sibiu – Pitesti.” (detalii despre întârzierea secțiunii din A8, aici)

Din cei 31 de kilometri ai lotului 2 Cornetu-Boița, tunelurile au o lungime totală de 5 kilometri. Ecoductul trece peste DN 7, Calea Ferată și Râul Olt pentru a permite deplasarea carnivorelor mari.
VIDEO CNAIR : explicații despre etapa de proiectare a Lotului 2

 


Re: Știri și articole din presă orex

Autorizatie nr. 8 - ”Proiectare și execuție autostrada Sibiu-Pitești, Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș, km 81+900 – km 91+761” – Etapa I
Ca urmare a cererii nr.92119693/28.02.2023, intocuiti cu cererea nr.92125213/15.03.2023, inregistrate la MinisteruI Transporturilor si lnfrastructurii cu nr. 5635128.02.2023, respectiv cu nr. 5635115.03.2023, transmise de C.N.A.l.R. S.A., cu sediul in Bucuregti, Bd. Dinicu Gotescu nr. 38, reprezentata legal prin Director General Cristian Pistot, inregistrati in Registrul Comerlutui sub nr. J401552115.01.7004, CUI: 16054368, in conformitate cu prevederite Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executIrii lucraritor de construclii, republicati cu modificiarile si completarile ulterioare,
SE AUTORIZEAZA executarea lucrarilor de construire pentru:
"Proiectare si executie autostrada Sibiu-Pitesti, Sectiunea 4 Tigveni - Curtea de Arges, km 81+900 - km 91 +761" - Etapa I

Amplasamentul lucrarilor care se supun autorizarii se afla in judetul Arges, pe teritoriile administrative ale comunei Tigveni si at Municipiului Curtea de Arges.
Obiectivul de investitii face parte din reteaua rutiera TEN-T.
Lucrarile propuse spre autorizare in aceasta etapa se vor executa doar pe imobilele apartinand domeniului public aI statului, in administrarea Ministerului Transporturilor si lnfrastructurii, prin C.N.A.l.R. S.A., in conformitate cu prevederile H.G. nr. 170512006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 518101.07.2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utiliate publica de interes national "Autostrada Sibiu Pitqti" Sectiunea 4, aflate pe raza localitatilor Tigveni
si Curtea de Arges din judelut Arges, raportat la Decizia de expropriere nr. 1179t11.09.2020, emisa de C.N.A.l.R. S.A. si HG nr. 1320/7022 pentru modificarea gi completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 518/2020 privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobiletor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarilor de utitilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu Pitesti" Sectiunea 4, aflata pe raza localitatilor  Tigveni si Curtea de Arges din judetul Arges, raportat la Decizia de expropriere nr. 28/10.01.2023, emisa de C.N.A.l.R. S.A. titulari a unui drept de administrare.
Beneficiarul este direct rXspunzitor de ocuparea de terenuri aflate in administrarea sau proprietatea altor autoritati sau persoane fizice sau juridice, care nu au fost supuse procedurilor prevazute de Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesari realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, de Codul Administrativ si/sau de Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificarile si completarile ulterioare, si este obligat sI respecte toate conditiile impuse de avizatori prin documentele acestora.
(...)

 


Re: Știri și articole din presă orex

𝗔𝗶𝗰𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗹 𝘂𝗻𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗽𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝘂𝗹𝘂𝗶 𝘁𝘂𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗮𝘁𝗶, 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶𝗻 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶
Am fost pe șantierul 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝟰: 𝗧𝗶𝗴𝘃𝗲𝗻𝗶 - 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 a 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀̦𝘁𝗶 în locul în care începe construirea primului tunel de autostradă în zona montană, pentru care antreprenorul a început lucrările pregătitoare.

Tunelul are o lungime de 1,3 km și este format din 2 galerii principale separate, una pentru fiecare sens de mers. Va fi realizat în conformitate cu normativele și directivele europene, iar printre particularități regăsim:
✅️ câte 2 benzi pe sens și acostamente
✅️ sistem de ventilație
✅️ sistem de evacuare
✅️ iluminat public
✅️ sistem de comunicare
✅️ câte o clădire la intrare și ieșire, pentru controlul și operarea tunelului

Antreprenorul estimează un termen de 2 ani pentru săpătura tunelului, 1 an pentru căptușarea interioară și până la 8 luni pentru instalarea echipamentelor și testare.

In luna ianuarie, anunțam o serie de premiere în infrastructura rutieră pe care le vom atinge în acest an, printre acestea fiind și începerea primei lucrări de autostradă în zonă montană, care prevede și construcția acestui tunel de autostradă.

ℹ️ Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș are o lungime de circa 10 km, iar pe această secțiune vor fi realizate 13 lucrări de artă, dintre care 12 poduri, pasaje și viaducte, cel mai lung viaduct fiind de 630 de metri. Cuprinde și construcția unui nod rutier la Țigveni, care va face conexiunea cu secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu - Pitești.

ℹ️ Contractul pentru proiectarea și execuția acestei secțiuni a fost semnat în noiembrie 2021, cu o valoarea de 1,6 miliarde de lei fără TVA și o durată de 60 de luni, din care 16 luni perioada de proiectare și 44 luni perioada de execuție a lucrărilor. Autorizația de construire pentru execuția lucrărilor a fost emisă în luna martie a acestui an.

📍 Autostrada Sibiu - Pitești va avea o lungime de 122 de km, este împărțită în 5 secțiuni, va lega Centrul și Vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi, fiind parte importantă a Coridorului de Transport Pan-european nr. IV. Este cel mai important proiect de infrastructură rutieră și, totodată, cu cele mai complexe lucrări, având în vedere dificultatea dată de zona montană în care se află traseul autostrăzii, fiind și prima trecere la nivel de autostradă peste Carpați.

 


Re: Știri și articole din presă orex

Pregătirea Proiectului de Autostradă Sibiu – Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 și 5
Traseul autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești se va desfășura între Sibiu (intersecția cu Centura Sibiu) și Pitești (intersecția cu Centura Pitești) în zona centrală a României. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 123 km. Autostrada Sibiu  ̶  Pitești face parte din coridorul de transport Pan  ̶  European nr. IV care traversează România de la Vest la Est pe direcția Nădlac  ̶  Arad  ̶  Timișoara  ̶ Lugoj  ̶  Deva  ̶  Sibiu  ̶  Pitești  ̶  București  ̶  Constanța. Sectorul de autostrada Sibiu  ̶  Pitești are o importanță majoră în fluidizarea traficului pe această direcție deoarece realizează cea mai scurtă legatură între zona de vest și centrală cu zona de sud-est a țării, realizând prima traversare a Munților Carpați, la o cotă maximă de 840m.

Proiectul este implementat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și a fost împărțit în 5 secțiuni, astfel: Secțiunea I  ̶  Sibiu  ̶  Boița, Secțiunea II  ̶  Boița  ̶  Cornetu, Secțiunea III  ̶  Cornetu  ̶  Tigveni, Secțiunea IV  ̶  Tigveni  ̶ Curtea de Argeș și Secțiunea V  ̶  Curtea de Argeș  ̶  Pitești.

Obiectivul general al autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești  ̶  așa cum a fost acesta definit în cadrul MPGT (Master Plan General de Transport)  ̶  este acela de a se îmbunătăți eficiența economică a rețelei de transport din România. Construirea acestui sector de autostrada va asigura continuitatea coridorului de transport TEN-T (Rețeaua Transeuropeană de Transport) în România.

Rezultatele așteptate în urma implementării Proiectului de construire a autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești sunt:

Reducerea timpului de călătorie între Sibiu și Pitești prin creșterea vitezei de circulație și reducerea distanțelor de parcurs;
Îmbunătățirea siguranței circulației pe ruta Sibiu  ̶  Pitești;
Reducerea costurilor operaționale ale autovehiculelor;
Îmbunătățirea mobilității populației, creșterea conectivității la nivel regional;
Îmbunătățirea calității vieții populației prin relocarea traficului de tranzit în afara localităților care în prezent sunt traversate de infrastuctura rutieră existentă și, implicit, reducerea impactului asupra mediului prin reducerea poluării fonice și a aerului;
Reducerea congestionării traficului pe rețeaua de drumui existentă.

Rezultatele obținute în urma construirii Secțiunii I  ̶  Sibiu  ̶  Boița, km 0+000  ̶  14+150, Lot 1  ̶  km 0+000  ̶  13+170 sunt:
construirea a 13.170 km de tronson nou de autostrada 2x2;
2 noduri rutiere;
4 poduri;
3 viaducte;
21 pasaje inferioare, 1 pasaj superior;
1 zonă de deservire;
1 Centru de Întreținere și Coordonare.

Valoarea proiectului pe sectiunile 1, 4 si 5 este de 6.099.088.462,78 lei și este cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel:

85% (din valoarea eligibilă), respectiv 3.050.400.951,59 lei  ̶  contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune;
15% (din valoarea eligibilă), respectiv 538.306.050,25 lei  ̶  cofinanțarea eligibilă a CNAIR SA;
2.510.381.460,94 lei (diferența) reprezintă cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Stadiul implementării proiectului aferent Secțiunii I:
Lucrările au fost finalizate, termenul contractual de finalizare fiind 30 Aprilie 2023;
La data de 15.12.2022 a avut loc Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru tronsonul nou de autostradă (împreună cu nodurile rutiere, cele 4 poduri, 3 viaducte, 21 pasaje inferioare și pasajul superior, zona de deservire), ocazie care a determinat Deschiderea Traficului Rutier pe tronsonul nou de autostradă Sibiu  ̶  Boița, km 0+000  ̶  13+170;
La data de 27.04.2023 a avut loc  Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru lucrările aferente Centrului de Întreținere și Coordonare și lucrările de realizare plantații și aliniamente pentru ghidarea liliecilor.

Cod proiect: MySMIS 128749

 


Re: Știri și articole din presă orex

𝗣𝗿𝗶𝗺𝘂𝗹 𝘁𝘂𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗽𝗮𝘁𝗶𝗶 - 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂-𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶
m fost pe șantierul 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝟰: 𝗧𝗶𝗴𝘃𝗲𝗻𝗶 - 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 a 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀̦𝘁𝗶, în locul în care a început construirea primului tunel din această autostradă, care va traversa munții Carpați.
Antreprenorul dispune de o mobilizare eficientă:
✅️ se lucrează la ambele galerii ale tunelului montan: a fost executată structura ieșirii din tunel spre Pitești și se lucrează la structura intrării din tunel spre Sibiu, decalajul de execuție între cele 2 galerii fiind de 1 lună, însă se vor finaliza în același timp, având în vedere că una dintre galerii este mai scurtă față de cealaltă;
✅️ a început să sosească armătura care este folosită la stabilizarea interioară a tunelului;
✅️ la execuția tunelului, lucrează 2 echipe concomitent, care au la dispoziție câte un set de utilaje pentru fiecare echipă, iar pentru a asigura continuitatea șantierului, antreprenorul a adus încă un set de utilaje, pentru a suplini, în caz de nevoie;
✅️ dispune de stație proprie de betoane în șantier;
✅️ dispune de un atelier mecanic, care va deservi echipamentele și utilajele, în caz de defecțiuni;
✅️ echipele de tunel sunt formate din 60 specialisti aduși din Austria urmând a se dubla numărul lor. Aceștia lucrează în schimburi, atât în timpul zilei, cât și în timpul nopții;
✅️ la momentul vizitei în șantier, erau 300 muncitori și 100 utilaje, pe întregul amplasament al secțiunii.
Tunelul are o lungime de 1,3 km și este format din 2 galerii principale separate, una pentru fiecare sens de mers. Va fi realizat în conformitate cu normativele și directivele europene, iar printre particularități regăsim:
✅️ câte 2 benzi pe sens și acostamente
✅️ sistem de ventilație
✅️ sistem de evacuare
✅️ iluminat public
✅️ sistem de comunicare
✅️ câte o clădire la intrare și ieșire, pentru controlul și operarea tunelului
ℹ️ Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș are o lungime de circa 10 km, iar pe această secțiune vor fi realizate 13 lucrări de artă, dintre care 12 poduri, pasaje și viaducte, cel mai lung viaduct fiind de 630 de metri. Cuprinde și construcția unui nod rutier la Țigveni, unde va face conexiunea cu secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu - Pitești.
ℹ️ Contractul pentru proiectarea și execuția acestei secțiuni a fost semnat în noiembrie 2021, cu o valoarea de 1,6 miliarde de lei fără TVA și o durată de 60 de luni, din care 16 luni perioada de proiectare și 44 luni perioada de execuție a lucrărilor. Autorizația de construire pentru execuția lucrărilor a fost emisă în luna martie a acestui an.
📍 Autostrada Sibiu - Pitești va avea o lungime de 122 de km, este împărțită în 5 secțiuni, va lega Centrul și Vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi, fiind parte importantă a Coridorului de Transport Pan-european nr. IV. ℹ️ Este cel mai important proiect de infrastructură rutieră și, totodată, cu cele mai complexe lucrări, având în vedere dificultatea dată de zona montană în care se află traseul autostrăzii, fiind și prima trecere la nivel de autostradă peste Carpați.

 


Re: Știri și articole din presă orex

𝗦𝘂𝗿𝗽𝗿𝗶𝘇𝗮 𝗽𝗲 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂-𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶
Am fost în vizită pe șantierul 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗶𝗶 𝟱: 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶 a 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶, unde am avut parte de o surpriză plăcută, antreprenorul fiind bine mobilizat pe întregul amplasament al lucrărilor: peste 30 km lungime, 21 poduri, pasaje, viaducte și 3 noduri rutiere.
Stadiul lucrărilor este următorul:
✅️ a început așternerea primului strat de asfalt între km 119 și km 120
✅️ continuă lucrările de umpluturi de pământ pe traseul autostrăzii, fiind realizate în proporție de 87%
✅️ continuă lucrările de realizare a stratului de formă, fiind finalizat în proporție de 63%
✅️ continuă așternerea stratului superior de fundație din balast stabilizat cu liant hidraulic
✅️ sunt în curs de finalizare lucrările de consolidare a terenului de bază pentru corpul autostrăzii, fiind realizate în proporție de 97%
✅️ se lucrează la toate cele 21 structuri principale (poduri, pasaje, viaducte)
✅️ au fost montate 220 grinzi aferente structurilor (poduri, pasaje, viaducte) din totalul de 910, începând montarea acestora și pe cel mai mare viaduct în lungime de 822 metri, din zona Budeasa
✅️ a început asamblarea elementelor tablierului metalic aferente podurilor 2 și 3
✅️ se lucrează la elevațiile pilei la Podul peste DJ704H, iar pentru celeilalte structuri, lucrările au fost finalizate la nivelul banchetei și cuzineților
✅️ se montează predalele și se lucrează la armarea, cofrarea și betonarea plăcilor de betonare aferente podurilor peste râul Argeș, peste râul Tutana și Podul de la km 111+780
✅️ se montează casiurile și căminele de vizitare în zona mediană a autostrăzii
✅️ se execută lucrări de relocare a rețelelor de utilități publice
Pe această secțiune, se construiesc și 3 noduri rutiere, după cum urmează:
𝗡𝗼𝗱 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗮𝘀𝗰𝗼𝘃
✅️ se armează, cofrează și betonează zidurile de sprijin între km 121+395 și km 121+640 pe calea stângă
✅️ se lucrează la etapa a II-a a devierii provizorie a traficului pe autostradă în zonă Bascov, 𝗶𝗮𝗿 𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗸𝗲𝗻𝗱 𝘂𝗿𝗺𝗲𝗮𝘇𝗮 𝘀𝗮 𝗳𝗶𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗮𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗶𝗰𝘂𝗹 𝗽𝗲 𝗻𝗼𝘂𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗲𝘂 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝘇𝗼𝗿𝗶𝘂❗️
𝗡𝗼𝗱 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀
✅️ se execută lucrări de umpluturi și terasamente în zona bretelelor de acces ale nodului rutier
✅️ se lucrează la zidurile de sprijin aferente bretelei 1
✅️ se lucrează la elevațiile pasajului peste DJ704H amplasat pe breteaua 1
𝗡𝗼𝗱 𝗿𝘂𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗕𝗮𝗶𝗰𝘂𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶
✅️ se montează elementele prefabricate la podețele dalate
✅️ se execută lucrări de umpluturi de pământ în zona recordului cu autostrada, bretelele 1, 2 și 3 ale nodului rutier
✅️ se armează, cofrează și betonează structurile casetate în zona nodului rutier
Am vizitat și 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘂𝗹 în care se testează materialele care se folosesc în acest șantier și voi reveni cu detalii despre această activitate de control al calității.
⚠️ Secțiunea 5 prevede construirea a 3 noduri rutiere, 21 structuri principale, 175 structuri minore, un spațiu de servicii tip S2, parcare de scurtă durată, și două centre de întreținere și coordonare.
📍 Secțiunea 5 reprezintă unul dintre capetele autostrăzii, are o lungime de 30,35 km, iar traseul începe în zona localității Curtea de Argeș și continuă paralel cu râul Argeș, pe teritoriul localităților Curtea de Argeș, Băiculești, Merișani, Mălureni, Budeasa, Bascov și Pitești, până la actuala centură a Municipiului Pitești.
ℹ️ Ritmul lucrărilor pe această secțiune a Autostrăzii Sibiu - Pitești este unul bun, iar lucrările sunt în grafic pentru a fi finalizate cel târziu la termen, în anul 2025. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 50%, iar antreprenorul are mobilizat în șantier un număr de 1100 muncitori și 450 utilaje.

 


Re: Știri și articole din presă orex

Progrese în realizarea Secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu-Pitești.
„Secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu-Pitești este importantă pentru o conectare eficientă a regiunilor geografice și, din punct de vedere al supervizării, aceasta este în integralitate în atribuția #DRDPCraiova, fiind făcută cu profesionalism de către angajații acestei regionale.
În această perioadă, au fost parcurse două etape importante.
Prima etapă este scoaterea din fondul forestier a suprafețelor de pădure de pe culoarul autostrăzii, a fost emis ordinul de ministru, început deja activitatea de inventariere și marcare, urmând ca în perioada următoare să înceapă și defrișarea în fond forestier.
A doua etapă este cea a cercetărilor intruzive pentru identificarea potențialului arheologic, acestea au fost finalizate în proporție de peste 70%.
În urma acestei etape, au fost identificate șapte situri arheologice, din care trei se află deja în cercetare.
Prin documentația de atribuire a lucrărilor pentru aceasta sectiune, Constructorul a fost informat de existența a cinci situri arheologice, a căror cercetare trebuie realizată în perioada de proiectare.
Programarea cercetării arheologice se face într-un interval de timp care nu afectează lucrările de execuție, mai ales că suprafața ocupată de siturile arheologice reprezintă un procent de doar 3% din lungimea totală a secțiunii 3.”
A transmis Directorul Regional al DRDP Craiova, Calin Cosmin, după întâlnirea cu persoanele implicate în supervizarea acestei lucrări.

 


Re: Știri și articole din presă orex

𝗜𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗺𝘂𝗹 𝘁𝘂𝗻𝗲𝗹
Sunt pe șantierul 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗦𝗶𝗯𝗶𝘂 - 𝗣𝗶𝘁𝗲𝘀̦𝘁𝗶, 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝘂𝗻𝗲𝗮 𝟰: 𝗧𝗶𝗴𝘃𝗲𝗻𝗶 - 𝗖𝘂𝗿𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝗿𝗴𝗲𝘀, unde se desfășoară lucrările la primul tunel din această autostradă, care va traversa munții Carpați, pe sub Dealul Momaia din județul Argeș.
Avem 24 de metri de tunel executați pana astăzi.
În prezent, stadiul lucrărilor este următorul:
✅️ se lucrează în interiorul celor 2 portaluri: ieșirea din tunel spre Pitești, respectiv intrarea din tunel spre Sibiu
✅️ interiorul tunelului este construit prin metoda austriacă NATM, care folosește tehnologie de ultimă generație
✅️ se execută lucrări de armare pentru stabilizarea interioară a tunelului
Pe acest șantier, sunt mobilizate următoarele resurse: 350 muncitori, 60 specialiști in lucrări de tunel din Austria, 90 de utilaje și 45 de camioane, pe întregul amplasament.
Tunelul Momaia are o lungime de 1,3 km, iar antreprenorul va realiza:
✅️ 2 galerii principale separate, una pentru fiecare sens de mers
✅️ 2 benzi pe sens și acostamente
✅️ sistem de ventilație
✅️ sistem de evacuare
✅️ iluminat public
✅️ sistem de comunicare
✅️ câte o clădire la intrare și ieșire, pentru controlul și operarea tunelului
ℹ️ Reamintesc faptul că la construcția tunelului lucrează 2 echipe concomitent formate din specialiști aduși din Austria, care au la dispoziție câte un set de utilaje. Pentru a asigura continuitatea șantierului, în caz de nevoie, antreprenorul a dotat în șantier încă un set de utilaje suplimentar.
ℹ️ Autostrada Sibiu-Pitești este cel mai important proiect de infrastructură rutieră și, totodată, cu cele mai complexe lucrări, având în vedere dificultatea dată de zona montană în care se află traseul autostrăzii, fiind și prima trecere la nivel de autostradă peste Carpați.

 


Go to page:  1  ... 3 4 5 6 7 8 9
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: Tronsonul Pitești - Sibiu  • 
Choose destination

Since our 2250 forum members have written 417406 posts in 5195 topics and 507 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use