Infrastructura rutieră din RomâniaLucrări la autostrăzi și drumuri expresA7 (Ploiești - Bacau - Siret)

 

Topic: Stiri, noutati, perspective

135 posts, 30616 views
 
Go to page:  1  ... 4 5 6 7 8 9 10
 
 

📖 Pagination options
Re: Stiri, noutati, perspective orex

:shock:
Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 14.05.2018, Contractul de Finanțare nr.4 pentru Proiectul ”Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

Localizarea proiectului:
Regiunea Sud-Est, Județul Buzău-Municipiul Buzău și Județul Vrancea-Municipiul Focșani.

Obiectivul general ale proiectului:
Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Descrierea proiectului:
Sectorul de Drum expres Buzău - Focșani face parte din coridorul de drum care va conecta orașul Pașcani de București. Acest coridor leagă sudul țării cu regiunea NE, regiunile istorice Moldova și Bucovina, și unește centre economice importante, generatoare de trafic care justifică realizarea acestui proiect. Conform analizei cu Modelul Național de Transport, dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcția unui drum expres pe traseul acestui coridor va conduce la creșterea traficului rutier prin generarea de noi călătorii și atragerea de noi investiții în ariile urbane.

Rezultate proiect:
1.    Elaborare Studiu de Fezabilitate;

Studiul de Fezabilitate va cuprinde:
Studiul de trafic; Studiul privind alternative de traseu;  Investigații și studii de teren;
Studii hidrologice și hidraulice detaliate;  Studii geotehnice detaliate;  Studii topografice detaliate;
Studiul arheologic;  Alte investigații de sol și materiale; Studii privind ocuparea terenurilor;
Activități de proiectare; Lucrări de drum; Poduri/viaducte, pasaje, podețe și ziduri de sprijin;
Lucrări de tuneluri;  Dotările drumului de mare viteză;  Siguranța circulației rutiere;
Planul de operare și întreținere;  Evaluarea impactului asupra mediului; Raportul privind impactul asupra mediului (RIM);
Studiul de Evaluare Adecvată (SEA); Alte studii de specialitate (S.Sp.M); Planul de management de mediu (PMM);
Măsuri pentru protecția aerului, apei, solului și subsolului;  Biodiversitate;
Măsuri pentru protecția așezărilor umane, faunei și măsuri suplimentare de integrare din punct de vedere a mediului;
Impactul prognozat asupra mediului;Recomandări privind amplasarea organizărilor de șantier, evitarea amplasării organizarilor de santier;
Analiza cost-beneficiu și modelul financiar;Identificarea rețelelor și instalațiilor existente;
Etapele de construcție si aspectele de sănătate și securitate;
Autorizații, avize și acorduri; Estimări de cost;

2.    Elaborare Proiect tehnic.
Proiectul Tehnic va fi întocmit pe capitole, volume și sub-volume, în conformitate cu HG 28/2008.

Valoarea totala a proiectului: 17.669.609,32 lei;
Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 12.718.230,40 lei;
Valoarea finanțării naționale: 2.244.393,61 lei;
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 2.706.985,31 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între data de 12.11.2018 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 115750

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

:shock: Autostrazi?
Penalizări (ridicole) pentru firmele care proiectează Autostrăzile Paşcani – Suceava şi Suceava –Siret : 0,001 % pe zi din valoarea contractului. Contractele fost semnat în septembrie 2020 pentru 11 şi 12 milioane lei iar avansul este de 0 %, potrivit CNAIR
Compania de Drumuri aplică o penalizare ridicolă, de 0,001% pe zi (adică 120 lei/zi) pentru întârzieri la proiectarea Autostrăzii Paşcani – Suceava, un contract semnat în septembrie 2020 cu asocierea Search – Egis pentru 12 milioane lei. Aceeaşi penalizare, 0,001 % zi este anunţată şi pentru Drumul Expres sau Autostradă Suceava – Paşcani. Este vorba despre un contract pentru realizarea documentaţiei tehnice ( Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic) pentru şoseaua de mare viteză cu o lungime de 62 de kilometri care continuă Autostrada A 7 Ploieşti – Paşcani până în vama Siret, la frontiera cu Ucraina. De la semnarea contractului şi până acum au fost realizaţi doar 1000 de metri liniari de investigaţii geotehnice dintr-un total de aproape 10 000, anunţă CNAIR într-un comunicat oficial : ,,Au fost demarate procedurile de obținere a avizelor și acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism și, în mod simultan, a fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu. Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna septembrie 2021. Până în prezent au fost realizați aproximativ 1.000 ml din totalul de 9.256 ml propusi; Prestatorul nu reusește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere. CNAIR a mobilizat o echipa în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.” a transmis Compania de Drumuri. Potrivit graficului de predare, termenul limită este octombrie 2022 iar CNAIR raportează oficial că stadiul întregului proiect este de 0%.

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Investigațiile geotehnice sunt în derulare, ele fiind demarate din luna august 2021. Până în prezent  au fost realizați aproximativ 900 ml din totalul de 7.133 ml propuși. Prestatorul nu reuseste să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse, ritmul fiind nesatisfăcător. Au fost aplicate mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalitati de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere.Și în cadrul acestui proiect CNAIR a mobilizat o echipă în teren pentru verificarea activității de realizare a investigațiilor geotehnice.

PS
E DX 5, denumit Siret Expres, Pascani-Suceava!

 


Re: Stiri, noutati, perspective PTMZ

Nu mai e DX în totalitate, porțiunea Pașcani - Suceava a fost modificată la profil de autostradă. DX va fi din zona Românești până la PTF.
Este oficial! A7 va avea regim de autostradă pe cea mai mare partea a traseului care va fi construit în județul Suceava. Informația a fost dată publicității de Prefectura Suceava, într-un comunicat de presă remis pe 2 august.

În ultima vreme s-a vehiculat ideea că proiectul va fi realizat ca autostradă doar de la Ploiești până la Pașcani, excluzând în totalitate segmentul de drum care străbate județul Suceava de la nord la sud.

CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) are în derulare/ implementare Contractele de prestări servicii pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Pașcani – Suceava” cât și pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru obiectivul Drum Expres Suceava – Siret”.

Ambele proiecte beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul POIM (Programului Operațional Infrastructura Mare) 2014 -2020.

Pe data de 23 iulie 2021 membrii Consiliului Tehnico-economic al CNAIR au aprobat Studiul și Raportul Alternativelor de Traseu – Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 în cadrul căruia au fost definitivate traseele obiectivelor de investiție menționate în referință.

În urma definitivării documentației Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2 și a Studiului de trafic preliminar a rezultat necesitatea realizării obiectivelor de investiție s-a luat decizia ca obiectivul de investiție Pașcani – Suceava să aibă profil de autostradă.

În același și timp sectorul de drum Suceava – Siret va avea tot profil de autostradă, însă între DN 2H și punctul de trecere al frontierei, respectiv din zona localității Românești la Dornești, va fi profil de drum expres. Acesta va avea aproximativ 45 de kilometri.

Pe 7 septembrie 2020, Compania de Drumuri și Autostrăzi (CNAIR) a semnat la Suceava contractele pentru realizarea studiului de fezabilitate și proiectului tehnic pentru sectoarele de drum Siret-Suceava și Suceava-Pașcani.

Cele două tronsoane de autostradă măsoară 102 kilometri și vor fi legate la restul drumului de mare viteză, de la Pașcani la Ploiești care deja se află în proiectare.

Autostrada A7 este cel mai avansat dintre marile proiecte de infrastructură rutieră pentru regiunea Moldovei. Din întregul proiect a fost finalizată doar Varianta Ocolitoare a Bacăului, în lungime de 30,8 km, deschisă traficului la începutul lunii decembrie 2020.

A7 va avea peste 400 de kilometri și va prelua mare parte din traficul de pe actualul DN2/E85, drumul cu cele mai multe accidente rutiere din România.

Valoarea lucrărilor de execuție pentru Autostrada Moldovei este estimată la 2,5 miliarde de euro.

Sursa: Cronica de Fălticeni

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

Sa vedem ce si cum, pana la urma, ca informatiile sunt de-a dreptul contradictorii!
Una spune, onor CNAIR aici!
DX 4A comunicat CNAIR 17.11.2021.png (298.52 KB; downloaded 2182 times)

Alta aici!
Autostrazi Moldova comunicat CNAIR 17.11.2021.png (142.41 KB; downloaded 2182 times)

Culmea e ca ambele informatii sunt datate, fix, pe 17.11.2021! :o
Mai e un detaliu, recte...”Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Pascani – Suceava”.
Poate, la liber alese, i-a fost impus lu' nea Pistol, sa-si puna subordonatii sa ”sicrie” despre treaba asta, ieri!

 Re: Stiri, noutati, perspective orex

Cand o fi asa pe Pascani-Suceava trebuie ne gandim, eventual, la o autostrada! :yes:
DN 65 .png (1.3 MB; downloaded 2118 times)

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

„Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru Drum expres Buzau-Focsani”
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.11.2021, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 4/14.05.2018, pentru proiectul: „Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru Drum expres Buzau-Focsani”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 62 de luni, respectiv intre data 12.11.2018 si data 31.12.2023 la care se adauga daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."
Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)
Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 28.825.859,32 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 20.686.980,40 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 3.650.643,61 lei.
Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 4.488.235,31 lei.

Cod proiect:115750.


„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava-Siret”
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.11.2021, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 44/25.09.2019, pentru proiectul: „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Suceava-Siret”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)
Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 12.628.443,83 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 9.093.748,39 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 1.604.779,13 lei.
Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 1.929.916,31 lei.

Cod proiect:126715.

 


Re: Stiri, noutati, perspective andrei11

:?:
Până la urmă retrogadăm A 7 la nivelul de  DX ?

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

EI (CNAIR) ”stie” ce au promis ”forurilor tutelare” in banii astia! :yes:

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

CNAIR a avizat astăzi indicatorii tehnico-economici ai autostrăzii Buzău – Focșani, sector al A7 - Autostrada Moldovei
Consiliul Tehnico-Economic al CNAIR a avizat astăzi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Autostrada Buzău-Focșani" care va avea o lungime de 82.44 km.

Proiectul cuprinde inclusiv realizarea unei variante de ocolire pentru Municipiul Focșani, în zona de Est, între DN 2 si DN 2D.
Traseul autostrăzii va traversa teritoriile administrative ale județelor Buzău și Vrancea și va tranzita 16 localități.

În județul Buzău: Municipiul Buzău, Comuna Vadu Pașii, Comuna Cochirleanca, Comuna Ziduri, Comuna Valea Râmnicului, Comuna Râmnicelu, Municipiul Râmnicu Sărat.

În județul Vrancea: Comuna Sihlea, Comuna Gugești, Comuna Slobozia Ciorăști, Comuna Milcovul, Comuna Răstoaca, Comuna Vânători, Comuna Câmpineanca, Orasul Odobești, Municipiul Focșani.

Stabilirea traseului și a soluțiilor tehnice din Studiul de Fezabilitate s-au fundamentat pe un Studiu geotehnic, în cadrul căruia au fost realizate 767 de foraje geotehnice cu adâncimi cuprinse între 6 m și 35 m, însumând un total de 9717 metri liniari de foraj. Tot în cadrul Studiului geotehnic au fost realizate 89 de profile geofizice de tipul tomografiilor geoelectrice și 120 profile geofizice de tip seismic (MASW).

Soluțiile tehnice propuse prin Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Buzău – Focșani înglobează toate elementele necesare pentru execuția unei autostrăzi la cel mai înalt standard de calitate, în raport cu cele mai noi cerințe în domeniu.

Indicatori tehnico-economici Autostrada Buzău – Focșani:
Lungime: 82.44 km;
Poduri/Pasaje/Viaducte: 41;
Noduri rutiere: 6  (cu o lungime a bretelelor de aproximativ 38 km);
Sisteme I.T.S;
Drumuri de întreținere stg./dr. (pe toată lungimea autostrăzii, cu o lățime de 3.5 m);
Parcări/parcări securizate: 2;
Acestea vor fi dotate cu sisteme de supraveghere video, conexiune la internet, iluminat, utilități.
Au fost prevăzute spații comerciale disponibile pentru concesionare: magazin, restaurant, benzinărie, service auto, hotel.
Parcări de scurtă durată:
2 Parcări Tip S1;
2 parcări Tip S3;        
Centru de Întreținere și coordonare: 2.
În cadrul Studiului de fezabilitate au fost cuprinse echipamentele și utilajele necesare pentru dotarea Centrelor de Intreținere și Coordonare dar și sumele necesare pentru achiziționarea lor.
Stații de încărcare pentru autoturisme electrice: 22.
Perdele forestiere cu rol antiînzăpezire: 205 Ha

Valoarea totală a investiției este de 6.118.056.301,86 lei, fără TVA.

Din această sumă, valoarea lucrărilor de construcție și montaj reprezintă 5.263.440.710,80 lei, fără TVA.

În perioada următoare, indicatorii tehnico-economici ai Autostrăzii Buzău – Focșani vor parcurge circuitul legal de avizare. Acesta presupune avizarea în Consiliului Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, avizarea în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe și aprobarea prin Hotarâre de Guvern.

Proiectantul, Consitrans S.R.L a finalizat și Proiectul Tehnic care urmează să fie analizat și avizat, astfel încât procedura de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor să poată fi lansată până la sfarșitul anului 2021.

Finanțarea pentru execuția lucrărilor destinate Autostrăzii Buzău – Focșani va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

 Re: Stiri, noutati, perspective orex

Autostrada spre Moldova se amână: CNAIR va desemna abia anul viitor constructorii celor trei loturi dintre Ploieşti şi Buzău / PNRR prevede ca până în 2024 jumătate din autostradă să fie deja construită
Evaluarea ofertelor pentru construirea celor trei loturi ale Autostrăzii Ploieşti – Buzău nu s-a făcut conform legii, în termen de 60 de zile, Compania de Drumuri amânând pentru 2022 desemnarea câştigătorilor, susţine fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. Nu s-au respectat termenele stabilite pentru lansarea licitaţiilor de execuţie nici pentru următoarele trei segmente dintre Buzău – Focşani – Bacău şi Paşcani, deşi calendarul celui mai important proiect de autostradă finanţată prin PNRR prevede ca, până în 2024, jumătate din autostrada Moldova A7 Ploieşti – Paşcani să fie deja construită.

Licitaţia pentru cele trei loturi dintre Ploieşti şi Buzău (63 km) a fost lansată pe 1 iunie, în septembrie s-au depus ofertele şi, potrivit Ordonanţei de Urgenţă care modifică Legea Achiziţiilor Publice, pentru proiectele complexe de infrastructură, evaluarea nu poate depăşi 60 de zile (doar pentru cazurile justificate poate fi prelungit termenul).

„FRACTURĂ PE COLOANA VERTEBRALĂ A MOLDOVEI – A7 Ieri, pe 13 decembrie, ar fi trebuit finalizată evaluarea ofertelor depuse pentru construirea A7 Ploiești – Buzău și anunțați câștigătorii celor 3 secțiuni.Nu s-a întâmplat, iar noul termen a fost amânat pentru 2022. Acest sector de 63 km de autostradă a fost lansat în licitație pentru execuție în iunie, iar în septembrie s-au depuse ofertele. Pe celelalte tronsoane ale A7 între Buzău, Focșani, Bacău și Pașcani toate termenele stabilite în mandatul meu cu CNAIR și cu proiectanții au fost încălcate în ultimele 3 luni. Nu s-au obținut acordurile de mediu, nu s-au aprobat investițiile prin HG în Guvern. Astfel, șansele ca vreunul dintre aceste sectoare să fie lansat în licitație de execuție până la finalul anului sunt practic inexistente”, a scris Drulă, pe pagina sa de Facebook.
Săptămâna trecută CNAIR estima lansarea licitaţiei pentru execuţie până la sfârşitul anului doar pentru secţiunea Buzău – Focşani, deşi încă nu are indicatorii tehnico economici aprobaţi în Guvern.

„Autostrada Buzău – Focșani
Elaborare SF+PT
Lungime:                                 82,44 km
Valoare contract:                    13.933.291,10 lei fara T.V.A.
Data de începere:                     12.11.2018

Proiectantul, Consitrans S.R.L, a finalizat și Proiectul Tehnic care urmează să fie analizat și avizat, astfel încât procedura de achiziție publică pentru realizarea lucrărilor să poată fi lansată până la sfârșitul anului 2021. Finanțarea pentru execuția lucrărilor destinate Autostrăzii Buzău – Focșani va fi asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a transmis CNAIR pe 9 decembrie.
Întreaga Autostradă A7 (320 km) este finanţată prin PNRR, acceptarea proiectului de infrastructură rutieră fiind explicată în vară prin „crucile de pe DN 2” (DN 2 E 85 este cea mai periculoasă şosea din ţară, pe întregul traseu dintre Bucureşti şi vama Siret fiind doar 17 km de autostradă, Centura Bacău), a mai spus fostul ministru.
„Am reușit în acest an să obțin finanțarea europeană prin PNRR pentru Autostrada A7 Ploiești – Pașcani, un proiect major de 3 miliarde de euro și 320km lungime, ce ar trebui să conecteze rapid și sigur Moldova de București și sudul țării. Însă PNRR are termene clare: în 2024, A7 trebuie să fie 50% construită. Iar în 2026 trebuie să fie toată gata”, a precizat el.

 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

Proiectantul a terminat studiul de fezabilitate pentru secţiunea Focşani-Bacău / Proiectul Tehnic trebuie predat cel mai târziu în aprilie 2022
Firma de proiectare Consitrans a finalizat şi predat Studiul de Fezabilitate pentru secţiunea Focşani-Bacău, al treilea lot al Autostrăzii A7 Ploieşti-Paşcani, a anunţat Compania de Drumuri. Urmează analiza documentaţiei după care, dacă nu sunt necesare modificări sau completări, se poate trece la realizarea proiectului tehnic, termenul limită pentru predare fiind aprilie 2022. Pe baza documentaţiei tehnice se scoate la licitaţie direct contractul pentru execuţia autostrăzii dintre Focşani şi Bacău cu o lungime de 97 de kilometri.
Pentru primul sector al Autostrăzii A7, Ploieşti – Buzău (63 km), CNAIR a prelungit până în februarie termenul pentru desemnarea constructorilor, învocând complexitatea licitaţiei şi numărul mare de clarificări. Următorul segment, Buzău-Focşani (82 km) aşteaptă avizarea indicatorilor tehnico – economici în Guvern pentru lansarea licitaţiei.

Recent, CNAIR a prezentat şi situaţia loturilor Focşani – Bacău respectiv Bacău – Paşcani:

Autostrada Focșani – Bacău
Elaborare SF+PT
Lungime:                                 95,902 km
Valoare contract:                    20.123.408,52 lei fara T.V.A.
Data de începere:                     10.01.2019

Studiul de Fezabilitate, revizuit conform observațiilor Beneficiarului, a fost transmis de către Prestator, iar în prezent acesta se află în curs de analiză în cadrul departamentelor de specialitate din cadrul companiei.
În prezent, Prestatorul elaborează Proiectul Tehnic.
De asemenea, se află în curs de obținere Avizul de Gospodărire a Apelor, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja într-o fază avansată.

Autostrada Bacău – Pașcani
Elaborare SF+PT
Lungime:                                 77,28 km
Valoare contract:                    16.950.944,23 lei fara T.V.A.
Data de începere:                     01.03.2019
În prezent, Prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observațiile tehnice emise de CNAIR, urmand sa retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate.
De asemenea, și Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observațiilor emise de către CNAIR.
Avizul de Gospodărire a Apelor se afla în faza finală de dobândire, iar procedura de obținere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Modelare 3D Autostrada Focşani – Bacău


 


Re: Stiri, noutati, perspective orex

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor  și Infrastructurii, în calitate de Organism Inter-mediar pentru Transport, au semnat în data de 21.12.2021, Actul Adițional nr. 2, la Con-tractul de Finanțare nr. 45/25.09.2019, pentru proiectul:
„Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execu-ție pentru Drum Expres Pașcani - Suceava”.
Prin semnarea Actului Adițional nr.1 se modifică:
Art. I . La Articolul 3:
• Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 14.620.173,68 lei;
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC este de 10.523.752,49 lei;
• Valoarea neeligilă inclusiv TVA este de 2.239.288,41 lei.

Toate celelalte prevederi ale Contractului și ale anexelor acestuia rămân neschimbate.

Cod proiect:1126714


Undeva e o gulguta la mijloc, nimeni alta decat CNAIR e emisarul ei. Cu finantarea UE nu joci alba-neagra, ca si cu un PPP.

 


Go to page:  1  ... 4 5 6 7 8 9 10
 

📖 Pagination options
Home page  • 
Parent forum: A7 (Ploiești - Bacau - Siret)  • 
Choose destination

Since our 2277 forum members have written 420580 posts in 5242 topics and 513 subforums.

 

© 2009 - 2024 Asociația „Metrou Ușor”

Powered by PhpBB In DotNet

The Terms Of Use