Forum părinte: Generalități despre transportul în comun din București și Ilfov

 

Subiect: RATB / STB - statistici, rapoarte, documente

73 mesaje, 40178 vizualizări.
 
Mergi la pagina:  1 2 3 4 5 6
 
 

📖 Opțiuni paginare
 • Autor: bercenicity
 • Membru Silver
 • Scris:
 •  

RATB / STB - statistici, rapoarte, documente bercenicity

Raport de activitate RATB 2010 http://www.ratb.ro/docpdf/Raport%20de%2 ... 202010.pdf

Datele interesante incep dela pagina 59.


Niste cifre interesante:

pag.25-27
Precizăm că din total inventar, sunt modernizate:
- 53,3 % din lungimea căii de rulare a tramvaielor ( 53,47% în reŃeaua stradală si 49,1% în depouri).
- 58,44% din schimbători (69,13% în stradă si 49,79% în depouri).

-la reteaua de contact troleibuze, numai 11,17% este modernizată (19,34 km.c.s din 164,71
km.c.s).
-53,69% din reteaua de contact tramvaie este modernizata 194,779 km.c.s din 359,605 km.c.s.
-55,26% din substaŃiile de transformare-redresare sunt modernizate (21 din 38).

pag.35
Cost/calatorie: 1.22
Venit propriu pe calatorie: 0.48

pag.41
Incasari
Abonamente (pondere valorică 59,20%)
Bilete (pondere valorică 25,66%)
Suprataxă +mandate (pondere valorică 2,19%)
Portofel electronic (pondere valorică10,78%)
Titluri expres (pondere valorică 1,71%)
Carduri (pondere valorică 0,41%)
Personalizări (pondere valorică 0,03%)
Copii documente, set vederi,titlu transport ecumenic(pondere valorică 0,02%)

pag.59-61
Coeficientul de utilizare a parcului (CUP) în zi de lucru a fost de 71,36% (70,95% în anul 2009), iar cel mediu de 62,36% (61,91% în anul 2009).
În anul 2010 s-au înregistrat cu rezultate sub medie urmãtoarele unitãti :
• la tramvaie - Militari (60,69% CUP zi lucru si 53,29% CUP mediu)
- Dudesti (66,40% CUP zi lucru si 59,63% CUP mediu)
• la troleibuze - Berceni (68,76% CUP zi lucru si 60,35% CUP mediu)
- Buc. Noi (69,62% CUP zi lucru si 60,27% CUP mediu)
• la autobuze - Ferentari (67,05% CUP zi lucru si 57,33% CUP mediu)
- Floreasca (69,96% CUP zi lucru si 61,13% CUP mediu)

pag.62
Principalele cauze care au generat tamponãrile rãmân în continuare cele cunoscute si anume – neacordarea prioritãţii de trecere (38,17%),  depãsirea necorespunzãtoare (28,22%) si nepãstrarea distanţei în mers (27,80%).
Aceste cauze se regãsesc în special la tamponãrile produse pe arterele :
- la tramvaie - sos. Mihai Bravu si bd. Timisoara (câte 45 cazuri),
sos. Progresului (32 cazuri), sos. Stefan cel Mare (29 cazuri),
sos. Giurgiului (28 cazuri), sos. Olteniţei (25 cazuri),
calea Rahovei (21 cazuri) si sos. Pantelimon (20 cazuri).
- la troleibuze – bd. Iuliu Maniu (23 cazuri), sos. Colentina si calea Griviţei
(câte 14 cazuri), bd. Carol I (11 cazuri).
- la autobuze - bd. Iuliu Maniu (68 cazuri), str. Turnu Mãgurele (43 cazuri),
Splaiul Independenţei (34 cazuri), bd. Ghencea si calea Dorobanţi
(câte 33 cazuri), calea Vitan (30 cazuri).
Vinovãtia conducãtorilor de vehicule RATB în producerea tamponãrilor a fost
de 19,30% din totalul cazurilor (19,83% în anul 2009).
Ponderea în producerea tamponãrilor o deţin conducãtorii de vehicule având vârsta
cuprinsã între 41 – 45 ani.
Cele mai multe tamponãri produse din vina personalului de bord au fost înregistrate
la urmãtoarele unitãţi :
• la tramvaie - Titan – 12 cazuri
- Victoria - 7 cazuri
• la troleibuze - Bujoreni - 20 cazuri
- Vatra Luminoasã - 19 cazuri
• la autobuze - Titan – 81 cazuri
- Alexandria - 59 cazuri

pag.64
Din analiza cauzelor care au generat deraierile rezultã cã vinovãţia producerii lor se împarte astfel :
- 65,22% (15 cazuri) - corp dur pe linie si risc exploatare
- 21,74% (5 cazuri) - EIELCC
- 13,04% (3 cazuri) - ETE
Din analiza cauzelor care au generat avariile în reţeaua de contact a rezultat cã vinovãţia producerii lor se împarte astfel :
- 73,02% (46 cazuri) - alte cauze (carosabil deteriorat, vehicule strãine si RATB neidentificate, reţea ruptã de terţi, risc exploatare, etc.)
- 23,81% (15 cazuri) - ETE
- 3,17% (2 cazuri) - EIELCC
Cele mai multe avarii în reţea s-au produs pe urmãtoarele artere :
- la tramvaie – str. Dr. C-tin Istrati si sos. Progresului / calea Rahovei (câte 3 cazuri), bd. Theodor Pallady, bd. Timisoara / str. Valea Oltului, calea Griviţei si bd. Lacul Tei (câte 2 cazuri) ;
- la troleibuze – calea Griviţei (4 cazuri), Drumul Taberei si str. Niţu Vasile (câte 3 cazuri), sos. Colentina si bd. Pache Protopopescu / str. Iancu Cavaler de Flondor (câte 2 cazuri).

pag.66
Numãrul defectelor tehnice raportat la mil.veh.km. realizaţi
tramvaie: 199.98
troleibuze: 286.02
autobuze: 123.20

pag.67-68
Tramvaie
Dupã cum am arãtat, procentul de defecte faţã de parcul circulant realizat a crescut cu 12,19% comparativ cu anul 2009 (4,14% în anul 2010 faţã de 3,69% în perioada de comparaţie).
Pe ansambluri ponderea defectelor o deţinesistemul de frânare cu 21,44% (24,39% în anul 2009), ansamblul usi cu 17,29% (17,36% în perioada de comparaţie) si instalaţia de joasã tensiune cu 16,95% (15,56% în anul 2009).
La sistemul de frânare cele mai multe defecte s-au înregistrat la depoul Militari (204 cazuri), iar pe mãrci la V2AT - 60,26 cazuri la mil.km.parcursi.
Ponderea de defectare este deţinutã de frâna cu resort de acumulare (federe) – 52,82% din total (22,65 cazuri la mil.km.parcursi).
La ansamblul usi cele mai multe defecte s-au înregistrat la depoul Titan (126 cazuri), iar pe mãrci la V2ST – 822,82 cazuri la mil.km.parcursi. Cel mai frecvent s-au înregistrat dislocãri ale stâlpilor pivotanţi ale acestora - 83,07% din total – 28,71 cazuri la mil.km.parcursi.
La instalatia de joasã tensiune cele mai multe defecte s-au înregistrat la depoul Militari (230 cazuri), iar pe mãrci la V2ST – 548,55 cazuri la mil.km.parcursi. Cel mai frecvent s-au defectat motoarele electrice – 30,29% din total – 10,26 cazuri la mil.km.parcursi.
Din analiza defectelor pe linii s-au constatat ca deficitare urmãtoarele – 41 (676 cazuri), 25 (527 cazuri), 8 (319 cazuri) si 32 (317 cazuri).

Troleibuze
Procentul de defecte faţã de parcul circulant a înregistrat o crestere cu 21,41% în anul 2010 (4,82%) în comparaţie cu anul 2009 (3,97%).
Pe ansambluri ponderea defectelor o deţin instalaţia de forţã (47,51% faţã de 48,15% în anul 2009) si ansamblul prizã curent (14,25% din total faţã de 15,97% în anul 2009).
La instalaţia de forţã ponderea defectelor o deţin motoarele electrice – 51,62% faţã de total (70,11 cazuri la mil.km.parcursi). La acest ansamblu cele mai multe defecte s-au înregistrat la depoul Vatra Luminoasã (641 cazuri), iar pe mãrci la ROCAR 412 EA
– 224,86 cazuri la mil.km.parcursi.
La ansamblul prizã curent - ponderea este deţinutã de defectele apãrute la capetele de captatori – 79,59% faţã de total (32,44 cazuri la mil.km.parcursi). La acest ansamblu cele mai multe defecte s-au înregistrat la depoul Bujoreni (251 cazuri), iar pe mãrci la ROCAR 412 EA – 112,43 cazuri la mil.km.parcursi.
Din analiza defectelor pe linii, s-au constatat ca deficitare urmãtoarele trasee : 66 (490 cazuri), 97 (360 cazuri) si 69 (324 cazuri).


pag.72
Lungimea retelei (km.cale dubla) 439.9
•Tramvaie 143
•Troleibuze 76
•Autobuze 390.9
din care
- linii urbane 335.5
- linii preorasenesti 55.4

pag.79
CUP tramvaie 61.49
CUP troleibuze 64.73
CUP autobuze 62.16


pag.80
Parc inactiv:
tramvaie 124
troleibuze 43
autobuze 236


pag.95
Lista cu benzi proprii propuse:
benzi proprii propuse ratb 2010.gif (178.02 KB; descărcat de 11368 ori)
Raport de Activitate 2010.zip
Raport de Activitate 2010.zip (4.39 MB; descărcat de 205 ori)

 


 • Autor: Dr2005
 • Membru înregistrat
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Dr2005

Pe RATB.ro au fost postate instrucţiile pentru conducătorii de vehicule:

- Instrucţiunea 901 (tramvai): http://www.ratb.ro/docpdf/ins_tramvai.pdf
- Instrucţiunea 902 (troleibuz): http://www.ratb.ro/docpdf/ins_troleu.pdf
- Instrucţiunea 903 (autobuz): http://www.ratb.ro/docpdf/ins_autobuz.pdf
- Conducere preventivă: http://www.ratb.ro/docpdf/ins_conducere.pdf

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

Rapoarte RATB 2012 vs. 2011
http://www.ratb.ro/docpdf/statistic_2012.pdf

Cateva spicuiri mai interesante:

Date sintetice
01.PNG (161.54 KB; descărcat de 10828 ori)


Parcul inventar de vehicule (nu confundati cu cel activ!)
02.PNG (92.41 KB; descărcat de 10835 ori)


Parcul activ de vehicule
Este straniu ca doar 902 autobuze sunt active!!! Ce s-a intamplat cu mai mult de 100 de Citaro?!?! (902 sunt cu tot cu Autodromo si acele DAF-uri care au mai circulat anul trecut)
03.PNG (109.06 KB; descărcat de 10829 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

(continuare)

Capacitatea de parcare / intretinere in cadrul depourilor si autobazelor
04.PNG (108.28 KB; descărcat de 10829 ori)


Numarul liniilor de transport
05.PNG (30.6 KB; descărcat de 10829 ori)


Parcul circulant mediu zilnic (din ce in ce mai trist....)
06.PNG (147.52 KB; descărcat de 10831 ori)


Parcul circulant mediu in zilele de lucru
07.PNG (107.71 KB; descărcat de 10829 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

Parcursul mediu zilnic (nr.km) realizat de un vehicul
08.PNG (31.72 KB; descărcat de 10823 ori)


Timpul mediu de exploatare zilnic
09.PNG (24.46 KB; descărcat de 10825 ori)


Viteza medie de exploatare (mult mai trist decat se credea)
10.PNG (23.64 KB; descărcat de 10823 ori)


Capacitatea maxima de transport (inca calculeaza la 6,5 cal / mp)
11.PNG (76.6 KB; descărcat de 10824 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

Raportul de activitate pe 2013: http://www.ratb.ro/docpdf/Raport%20acti...etizat.pdf

Cateva spicuiri:

a01.PNG (83.03 KB; descărcat de 10559 ori)
a02.PNG (253.78 KB; descărcat de 10559 ori)
a03.PNG (184.42 KB; descărcat de 10559 ori)
a04.PNG (166.18 KB; descărcat de 10560 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

01.PNG (76.54 KB; descărcat de 10560 ori)
02.PNG (80.86 KB; descărcat de 10559 ori)
03.PNG (106.51 KB; descărcat de 10559 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

04.PNG (74.04 KB; descărcat de 10557 ori)
05.PNG (106.58 KB; descărcat de 10555 ori)
06.PNG (107.22 KB; descărcat de 10556 ori)
07.PNG (109.02 KB; descărcat de 10558 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

Spicuiri din raportul statistic 2013 vs. 2012

http://www.ratb.ro/docpdf/statistic_2013.pdf

Parc inventar
21 parc inventar.PNG (134.13 KB; descărcat de 10405 ori)


Parc activ
22 parc activ.PNG (104.58 KB; descărcat de 10403 ori)


Parc circulant
24 parc circulant.PNG (145.14 KB; descărcat de 10401 ori)

25 parc circulant zi lucru.PNG (86.78 KB; descărcat de 10403 ori)

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

26 pmz.PNG (32.3 KB; descărcat de 10401 ori)

27 dme vme.PNG (48.39 KB; descărcat de 10403 ori)

 


 • Autor: Gabi23
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Gabi23

Analiza diagnostic a activității RATB și măsuri de creștere a performanței acesteia - Aveți la dispozitie în documentul următor o analiză pertinentă făcută în perioada 01.01.2009-30.06.2014:

https://metrouusor.com/documente/Raport-...2.2014.pdf

 


 • Autor: Robert24
 • Site Admin
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Robert24

Raport privind administrarea RATB in 2017

RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2017.pdf
RAPORT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2017.pdf (667.04 KB; descărcat de 266 ori)

 


 • Autor: Florinds
 • Membru Silver
 • Scris:
 •  

Re: RATB - statistici, rapoarte, documente Florinds

S-a intors comunismul... :( S-a redus numarul stirilor negative, am crescut productivitatea... Montam AC pe 20 autobuze, cumparam de toate, dar suntem in galeata, raman oameni pe peron pentru ca nu pot urca in tramvai.
Am elaborat programe de circulatie, dar nu se respecta...

 


 • Autor: V2A
 • Membru Silver
 • Scris:
 •  

Re: RATB / STB - statistici, rapoarte, documente V2A

Raport privind investițiile și modernizările din 2017: http://www.ratb.ro/docpdf/Raport%20Inve ... 202017.pdf
Raport Investitii si Modernizare 2017.pdf
Raport Investitii si Modernizare 2017.pdf (1.45 MB; descărcat de 212 ori)

 


 
Mergi la pagina:  1 2 3 4 5 6
 

📖 Opțiuni paginare
Prima pagină  • 
Forum părinte: Generalități despre transportul în comun din București și Ilfov  • 
Alege destinația

Începând cu , cei 1656 utilizatori ai forumului au scris 326714 mesaje în 3914 subiecte și 409 sub-forumuri.
Interval de actualizare: 30 minute.

 

© 2009 - 2021 Asociația „Metrou Ușor”

Termenele și condițiile de utilizare

Întrebări frecvente - ghid de utilizare