Forum părinte: Magistrala 700

 

Subiect: Linia 704:(Galati) Barbosi - Tecuci - Marasesti

73 mesaje, 25553 vizualizări.
 
Mergi la pagina:  1 2 3 4 5 6
 
 

📖 Opțiuni paginare
 • Autor: Adrian Rosca
 • Membru Silver
 • Scris:
 •  

Re: Linia 704:(Galati) Barbosi - Tecuci - Marasesti Adrian Rosca

O descriere mai detaliata:

AMPLASAMENTUL LUCRĂRII

Obiectivul reprezintă electrificarea liniei duble de cale ferată Doaga (Ieremia Grigorescu)-Tecuci-Barboşi, de pe secţia de circulaţie 704 Mărăşeşti-Tecuci-Galaţi, pe o lungime de 82 de kilometri, şi adaptarea construcţiilor şi instalaţiilor feroviare pentru funcţionarea şi exploatarea acestora în condiţiile electrificării.
Obiectivul include şi construcţia Dispeceratului pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului feroviar din Staţia CF Galaţi.
   
DATE TEMATICE

Stadiul execuţiei obiectivului de investiţie

Obiectivul de investiţii a fost aprobat iniţial prin Decretul Consiliului de Stat nr.8/05.04.1988, cu o valoare iniţială de 450,4 milioane de lei.
În anul 1996 au fost terminate şi au fost date în exploatare lucrările de electrificare şi de adaptare a instalaţiilor feroviare (CED, BLA, TTR, Instalaţii electrice de iluminat şi electroalimentare) pe distanţa Doaga-Tecuci (12 km) fără finalizarea lucrărilor la echipamentele de electroalimentare a liniei de contact (posturi de secţionare şi comandă la distanţă a separatoarelor).
Lucrările de execuţie la această investiţie au fost întrerupte în perioada 1997-2000 în baza HG 190/1997 modificatã prin HG 694/1997 privind aprobarea Contractului de activitate al SNCFR pe perioada 1997 – 2000.
În perioada 2001-2003 s-au reproiectat soluţiile tehnice de execuţie la majoritatea obiectelor neterminate, astfel încât condiţiile de siguranţă, performanţele tehnice, soluţiile privind finisajele interioare şi exterioare la clădiri, condiţiile de microclimat şi condiţiile de exploatare şi întreţinere să fie în concordanţă cu cerinţele actuale şi să se bazeze pe tehnologii de ultimă oră privind tipurile de lucrări care se vor executa pentru realizarea acestui obiectiv. De asemenea a fost recalculat devizul general al obiectivului de investiţie şi supus avizărilor şi aprobărilor conform reglementărilor legale.
În perioada 2001-2007 au fost complet terminate şi au fost date în exploatare lucrările de electrificare şi de adaptare a instalaţiilor feroviare (CED, BLA, TTR, Instalaţii electrice de iluminat şi electroalimentare) pe distanţa Barboşi –Hanu Conachi (40 km), inclusiv finalizarea şi darea în exploatare a lucrărilor rămase neterminate pe distanţa Doaga-Tecuci. De asemenea au fost executate lucrări la obiectele componente ale Dispeceratului Feroviar Galaţi, respectiv au fost terminate, recepţionate şi puse în funcţie în anul 2007, corpul C (clădire pentru călători) şi corpul E (clădire de exploatare) împreună cu reţelele de utilităţi şi instalaţiile feroviare aferente.
În perioada 2011-2012 s-au finalizat:
•     lucrările de electrificare a liniei cf pe tronsonul Hanu Conachi-Tecuci inclusiv instalaţiile de protecţie şi de electroalimentare (30 km),
•    instalaţii CED în staţiile Barcea, Iveşti şi Lieşti (inclusiv adaptarea clădirilor pentru CED),
•    instalaţii BLA banalizat pe distanţa Tecuci-Barcea şi instalaţii tip BLA fără semnale de bloc (pentru controlul liniei curente) pe distanţele Barcea-Iveşti, Iveşti-Lieşti, Lieşti-Hanu Conachi;
•    adaptarea instalaţiilor TTR pentru instalaţii CED şi BLA şi pentru instalaţiile de alimentare cu energie electrică a liniei de contact
•    modificări şi adaptări ale instalaţiilor electrice de iluminat în staţiile Barcea, Iveşti, Lieşti, executate şi puse în funcţie parţial (fără adaptările pentru CED)

Din obiectivul de investiţie mai sunt de executat următoarele lucrări grupate pe obiecte:
•    construirea substaţiei de tracţiune electrică Hanu Conachi şi extinderea şi modernizarea substaţiei de tracţiune Barboşi.
•    Demolarea construcţiilor si instalaţiilor executate în cadrul STE Tecuci
•    instalaţii de telemecanizare pentru toate punctele controlate de DEF Galaţi de pe distanţele Galaţi-Făurei şi Barboşi-Tecuci
•    Finalizarea Dispecerului de exploatare feroviară în staţia Galaţi şi anume:
    pasarelă de acces a publicului călător la peroane,
    peroane înalte, copertine, şi instalaţiile aferente
    Sistematizare pe verticală,
    Sistematizări ale dispozitivului de linii din staţia Galaţi Călători şi Halta Tunel şi adaptarea corespunzătoare a instalaţiilor feroviare (de semnalizare, de telecomunicaţii, linie de contact) cuprinzând 8 linii de primiri-expedieri şi cca. 38 de schimbătoare de cale.
    Lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor in zona Cap X a staţiei Galaţi Călători


Justificarea necesităţii execuţiei lucrării

Durata foarte mare de timp care s-a scurs de la data începerii lucrărilor (24 ani) şi respectiv de la reluarea lucrărilor în anul 2000 (13 ani) a condus şi conduce în continuare la situaţii care din punct de vedere al proiectării şi al execuţiei impun reanalizarea unor soluţii astfel încât capacităţile executate să fie în concordanţă cu:
•    performanţele la zi ale materialelor, echipamentelor şi tehnologiilor de execuţie;
•    cerinţele actuale impuse instalaţiilor şi construcţiilor feroviare;
•    condiţiile de exploatare şi de trafic feroviar.
Din acest punct de vedere s-a elaborat o documentaţie tehnică în fază de proiect tehnic şi detalii de execuţie, pentru execuţia şi finalizarea unora din obiectele rămase de realizat, în principal fiind vorba de substaţiile de tracţiune electrică şi de obiectele componente încă neterminate ale Dispeceratului Feroviar Galaţi.

Lucrări de construcţii civile, instalaţii  si retele edilitare  rest de executat în staţia Galaţi Călători

Lucrarile de constructii civile si retele edilitare privind execuţia Dispeceratului au fost contractate şi executate in perioada 1990 – 2012 cu SC UNICOM SA Galaţi şi au cuprins următoarele obiecte:
•    Corp clădire de călători (C) (construcţii şi instalaţii aferente),
•    Corp clădire de exploatare (E) (construcţii şi instalaţii aferente);
•    Pasarelă de acces la peroane,
•    Peroane şi copertine la liniile 1-8,
•    Reţele edilitare, branşamente şi sistematizare pe verticală,
În perioada 2006-2008 au fost finalizate şi date în funcţie clădirile de călători şi de exploatare respectiv reţelele edilitare, branşamentele şi parţial sistematizarea pe verticală, aferente celor două clădiri.                  
Au rămas neterminate pasarela de acces, peroanele, copertinele şi o parte din sistematizarea pe verticală, datorită fondurilor limitate asigurate de la bugetul statului în raport cu mărimea şi complexitatea obiectivului de investiţie în ansamblul său.
La începutul anului 2012, SC UNICOM S.A. Galaţi a intrat în procedură de reorganizare judiciară, fiind declarată în insolvenţă. Cu toate că şi-a declarat disponibilitatea pentru a continua execuţia contractului, SC UNICOM SA nu si-a mai onorat obligatiile privind efectuarea lucrarilor programate in limita alocatiei bugetare. In urma diverselor somatii transmise administratorului judiciar pentru reluarea lucrarilor, acestea au rămas fără efect, şi ca urmare în data de 13.04.2013, SCREIR Galati, potrivit clauzelor contractuale, a notificat executantului şi administratorului judiciar rezilierea „de plin drept” a contractului nr.705/1/15.05.2003, având ca motiv în plus şi respingerea, în primă instanţă, de către Tribunalul Galaţi a programului de reorganizare depus de către societate.
Lucrările de execuţie a peroanelor, copertinelor şi a pasarelei de acces a publicului călător din staţia CF Galaţi, au rămas în diferite stadii de execuţie, iar pentru finalizarea lor lucrările rămase neexecutate au fost reproiectate în perioada 2009-2012 pentru a fi aduse în concordanţa cu necesităţile actuale de exploatare ale staţiei CF Galaţi. Reproiectarea s-a făcut în baza unei teme de reproiectare emisă de SRCF Galaţi şi cuprinde următoarele lucrări principale:
    renunţarea la sistematizarea unui grup de 4 linii (4-8) din cele 8 prevăzute în proiectul de sistematizare
    renunţarea la execuţia peroanelor noi  4 şi 5;
    demolarea peronului 1 actual, reconstruirea acestuia şi a copertinei aferente care va deveni peronul 3 şi care va deservi liniile 4 proiectată şi 1 actuală (care va deveni linia 5);
    scurtarea peroanelor 1 şi 2 noi până în dreptul pasarelei pietonale MENAROM.
    scurtarea pasarelei de acces până la peronul 1 actual.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Lucrările de construcţii civile, instalaţii şi reţele edilitare rest de executat în cadrul Dispeceratului pentru coordonarea activităţii de exploatare a Complexului feroviar din Staţia CF Galaţi, cuprind următoarele categorii de lucrări:

LUCRARI DE PEROANE SI COPERTINE:

Peronul 1 şi 2 proiectate se vor finaliza şi vor avea următoarea lungime:
•    peron 1 proiectat L= 291 m, de la  km 259+390 la km 259+681;
•    peron 2 proiectat L= 302 m, adica intre km 259+379 la km 259+681.
Peronul existent  la linia 1 actuală, se demoleaza iar pe acelasi amplasament se executa un peron nou (peronul 3 între liniile 4 proiectată şi 1 actuală care va deveni linia 5)  cu aceleasi elemente verticale tip zid de sprijin ( ZP )  si dale de prefabricate  tip ( DP ) ca si peroanele nou construite nr. 1 si 2. Peronul 3 proiectat va avea L= 302 m, intre km 259+379 la km 259+681.
La peronul intermediar actual dintre liniile 1 şi 2 actuale (care vor deveni 5 şi 6) se vor face reparaţii şi se va inlocui doar stratul existent de uzura. De asemenea se va realiza o copetină cu aceleaşi caracteristici constructive ca şi copertinele de la peroanele 1 şi 2. Cota de nivel a peronului va fi de +0,55m faţă de NSS.
Învelitoarea copertinei este din tabla cutata lacuita cu protectie anti-coroziva. Sunt prevazute 2 jgheaburi longitudinale pe intreaga lungime a copertinei si pentru colectarea apelor pluviale din acelasi tip si culoare de tabla cu cea de la invelitoare.
În ambele capete ale peroanelor se vor executa treceri la nivel pietonale al căror strat de uzură este din material cauciucat (tip Neopren sau similar). Peroanele 1,2,3 si 4 se racordează la trecerila la nivel prin rampe de acces betonate.
La copertina peronului dintre liniile dintre liniile 1 şi 2 actuale (care vor deveni 5 şi 6) se executa urmatoarele lucrari :
o    desfacerea actualei invelitori din tabla ,si inlocuirea ei cu tabla cutata lacuita cu protectie anti-coroziva;
o    remedieri la structura copertinei;
o    curatarea, grunduirea si vopsirea intregii structuri metalice;
o    înlocuirea veghilor jgheaburi si burlane cu altele noi din acelasi tip si culoare de tabla ca cea noua de la invelitoare.
La toate peroanele si rampele de acces pe peroane se va folosi ca strat de uzura asfalt in grosime de 5cm.
Toate peroanele vor avea pante de scurgere a apelor meteorice de 1% spre linii, apele fiind preluate de drenurile ce se executa in lungul peroanelor.

PASARELA PIETONALĂ DE ACCES LA PEROANE

Pasarela de acces la peroane, proiectată iniţial pentru accesul la 5 peroane, se scurtează până la peronul 1 actual (care va deveni 3 nou construit) respectiv lungimea acesteia se reduce de la  88,10 m la 54 m.
Acoperisul tronsoanelor de pasarela se va executa din panouri de tabla cutata termoizolante iar închiderile laterale se vor executa la exterior si la interior cu panouri de tabla de aluminiu tip Alucobond. Vitrajele vor fi realizate cu tamplarie de aluminiu cu geam simplu si folie antiefractie.
Accesul pe pasarelă, se va face:
•    din clădirea de călători corp C, direct de la nivelul etajului 1 printr-o uşa de acces cu deschidere/închidere automată;
•    dinspre piaţa gării, pe o scară fixă metalică;
•    pe partea dreaptă, de la fiecare peron 1, 2 şi 3 (în sensul de trecere spre peronul 3), pe câte o scară fixă metalică;
•    pe partea stângă, de la fiecare peron 1, 2 şi 3,  cu câte o scară rulantă şi un ascensor, acestea având rolul primordial de a asigura accesul persoanelor cu mobilitate redusă.
Ascensorul va fi de tip hidraulic, cu dublu acces.
Pardoseala pasarelei de acces şi treptele scărilor metalice vor avea ca strat de uzură un strat de covor cauciucat antiderapant.
Atât scările metalice fixe cât şi scările rulante vor fi închise într-o tâmplărie metalică de aluminiu şi policarbonat.
   
PASARELA PIETONALA MENAROM

Este prevăzută modificarea scării de acces pe pasarela pietonală Menarom dinspre piaţa gării, prin reamplasarea piciorului scării perpendicular pe pasarelă.
   
AMENAJARE PIATA GARII ZONA SUD

Se realizeaza sistematizarea pe verticala cu amenajarea zonei pietei garii dintre cladirea de calatori latura sud, peron linia 1 si parc.
Lucrari ce se vor executa:
    Amenajarea de locuri de parcare si zone verzi, in toata incinta pietei existente;
    Sistematizarea verticala a parcarii pentru asigurarea scurgerii apelor;
    Refacerea drumului carosabil in totalitate si crearea unui sens giratoriu;
    Refacerea trotuarelor cu crearea de alveole pentru montarea unor banci si cosuri de gunoi.
    Amplasarea unei bariere de acces în parcarea corpului E, cu comandă automată prin cartelă;
    Amplasarea unor stâlpişori la limita trotuarului în zona corpului C, pentru interzicerea accesului autovehiculelor pe trotuar şi la peronul liniei 1, pe lângă pasarela de acces.

ASIGURAREA SCURGERII APELOR CAP X – INSTALATII CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE

In capatul „X” al statiei c.f. Galati se va executa o retea de drenuri sub liniile c.f, lucrări care nu fac obiectul prezentei documentaţii, evacuarea apelor de la drenuri urmand a se face in reteaua existenta in zona.
Pentru a putea evacua apele pluviale de pe platforma staţiei, ţinand cont de cotele radier ale căminelor la care se pot racorda conductele de la drenuri, se va executa o statie de pompare ape uzate in apropierea MM 1 Galaţi. Staţia de pompare va evacua apele uzate în reţeaua urbană de canalizare din Calea Prutului printr-o reţea de canalizare existentă, proprietate a sucursalei, care se va repara şi curăţa.

RETELE EXTERIOARE DE APA, CANALIZARE ŞI ENERGIE ELECTRICĂ

Se vor executa retelele si instalatiile in concordanta cu reconfigurarea liniilor, peroanelor si cu dezvoltarea sistematizarii pietei garii.
Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari privind alimentarea cu energie electrică şi iluminat:
o    alimentare cu energie electrica statia de pompe

RETEA SUPRAVEGHERE VIDEO STATIA GALATI

La executia lucrarilor se va avea in vedere realizarea unei instalatii de monitorizare video care sa acopere aria celor 4 peroane cu copertine si spatiile din cladirea de calatori. Camerele video de exterior se vor amplasa :
o    la peronul de la linia I – 8 camere video;
o    la peronul II – 8 camere video;
o    la peronul III – 8 camere video ;
o    la peronul IV – 6 camere video;
o    pe pasarela – 2 camere video;
o    cladire calatori – 20 camere video;
La peroane camerele video se vor amplasa sub copertina.
La pasarela pietonală camerele video se vor amplasa pe tavanul pasarelei.

SISTEM DE AVERTIZARE PENTRU SITUATII DE URGENTA

Conform reglementărilor legale în domeniul alarmării populaţii în situaţii de urgenţă, se va monta pe aticul cladirii corp E o sirena electronica de construcţie modulară pentru alarmarea populaţiei in situatii de urgenţă, inclusiv instalaţii de alimentare cu energie electrică şi comandă de la distanţă conform solicitărilor ISU Galaţi.

 


 • Autor: stefan_br
 • Membru Gold
 • Scris:
 •  

Re: Linia 704:(Galati) Barbosi - Tecuci - Marasesti stefan_br

Sendreni; 21 iunie 2014
IMG_2058.JPG (206.34 KB; descărcat de 2770 ori)

 


 • Autor: Onofrei Sergiu-Gabriel
 • Membru Bronze
 • Scris:
 •  

Re: Linia 704:(Galati) Barbosi - Tecuci - Marasesti Onofrei Sergiu-Gabriel

Salut prieteni!
Iată că și la Galați sub noua conducere a CFR Călători, lucrurile încep să devină normale.
    Primăvara...a trecut pragul caselor noastre iar iarna asta  (care numai iarnă nu a fost spre bucuria noastră a cicliștilor) ne-a permis ca urcatul bicicletelor în cui. ..să îl amânăm pentru o altă iarnă mai ,,destoinica" decât asta. Am pedalat prin puțina zăpadă, am pedalat pe Lacul Brateș. ..Ei bine. ..e timpul pentru a treia ediție a turului Galați --- Mărășești cu bicicletele și întoarcere cu trenul.
    Din experiența anilor trecuți am învățat și ne-am confruntat cu niște mici probleme la întoarcerea cu trenul.
     Am făcut câteva deplasări cu trenul pe Galați --- Mărășești. Pot spune cu certitudine că au dispărut automotoarele incomode care nu ne permitea accesul: automotoare LVT și Malaxa din anii 30' sau 50'!  Avem tracțiune electrică fie cu rame electrice, fie locomotive electrice și vagoane etajate modernizate ( serie 26 -16 sau 36 -16 ) împreună cu vagoane compartimentate tot modernizate  (serie 20 -55). După vizita la gara CFR Galați, sfatul doamnei de la biroul călători  (voiaj) este acela. După ce stabilim numărul de cicliști cumpărători de bilet  (taxa de 5 lei per bicicletă ), depunem cu o lună înainte de plecare o cerere la Regionala CFR Galați prin care solicităm atașarea unui vagon suplimentar de călători. Este posibil și e dreptul nostru! Putem merge împreună,  mai mulți să solicităm acest lucru, depunem cererea și avem asigurat vagon suplimentar. Bine. ..Dacă prin absurd o să fim 5-6 inși. ..nu solicităm vagon suplimentar. Apoi  achitarea biletelor și taxei de biciclete. Bineînțeles beneficiem de reduceri: călătoria în grup, bilete cu anticipație, etc.
       

      Va fi o tura de sosea de 110 km -dus- de la Galati la Marasesti! Traseul...Galati-Sendreni-Hanu Conachi (pauza de luat masa)-Tecuci (pauza de hidratare in Parcul Central)-Cosmesti-Marasesti/Mausoleu-Mrasesti/Gara. Punctul de plecare va fi -celebra de-acum locatie- Peco de vis a vis de Cimitirul ,,Catusa" ( Catedrala ,,Sf. Paraschiva"). Intalnirea ora 7.00 iar plecarea la 7.30! Turul va fi unul lejer in functie de cel din coada! Vom face popasuri, opriri, voie buna.
 Intoarcerea de la Marasesti catre casa, o vom face cu trenul care are ora de plecare din Marasesti: 16.00. Pretul de calatorie Mararsesti --- Galati este 16 lei la care se adauga taxa de bicicleta 5 lei!
 OBLIGATORIU:
-Carte de indentitate,
- Bicicleta in stare buna de functionare
- Casca de protectie pe cap
-Lumini
- Trusa cu scule, kit de pana si camera de rezerva , pompa
- Apa si rezerva de apă!

....Ei bine. ..Am reușit împreună cu un alt ciclist din Clubul de Ciclism Galați să rezervăm pentru noi peste 30 de bicicliști un vagon etajat serie 26-16 pentru întoarcerea înapoi de la Mărășești spre Galați!
  Mai jos fotografia lui Pisti91!
P1330784.jpg (222.76 KB; descărcat de 2205 ori)

 


 • Autor: TibiV
 • Membru Gold
 • Scris:
 •  

Re: Linia 704:(Galati) Barbosi - Tecuci - Marasesti TibiV

Adrian Rosca a scris:
O descriere mai detaliata:
(....)
Din obiectivul de investiţie mai sunt de executat următoarele lucrări grupate pe obiecte:
•    construirea substaţiei de tracţiune electrică Hanu Conachi şi extinderea şi modernizarea substaţiei de tracţiune Barboşi.
(...)

Fabulos... :(

Din mai 2014 (adica de la postarea lui Adrian Rosca citata mai sus) abia astazi, 6 septembrie 2018 avem ceva nou...
Preluare de la "benzinari": https://forum.peundemerg.ro/index.php?topic=190.msg211374#msg211374
Simpatic este ca citeaza MetrouUsor... ;)

tom_sawyer a scris:
Substatia de tractiune Hanu Conachi, parte (veriga lipsa mai precis) din proiectul de electrificare a liniei Doaga-Tecuci-Barbosi (proiect demarat oficial in 1988):


Situatia la data de 17 Mai 2013 (sursa: Onofrei Sergiu-Gabriel, forum Metrou Usor: 


Mergi la pagina:  1 2 3 4 5 6
 
 

📖 Opțiuni paginare
Prima pagină  • 
Forum părinte: Magistrala 700  • 
Alege destinația

Începând cu , cei 1657 utilizatori ai forumului au scris 326895 mesaje în 3917 subiecte și 409 sub-forumuri.
Interval de actualizare: 30 minute.

 

© 2009 - 2021 Asociația „Metrou Ușor”

Termenele și condițiile de utilizare

Întrebări frecvente - ghid de utilizare